Mailings - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mailings

Als er iets te melden valt verschijnt er een mailing van ons.
We melden het op facebook als er een nieuwe mailing is met het webadres.
Geen facebook, wel de mailing ontvangen?
Stuur een mailtje naar BurenSloterpark@outlook.com
met het verzoek om opname in de mailinglijst. Graag aangeven waar je woont.
De mailings of een melding hierover ontvangt u dan rechtstreeks in uw mailbox
De oude mailings hieronder worden verplaatst, er komt een link op de homepage

 
 

14 juni 2018

Beste buren,
Een kort mailtje dit keer, zonder foto's anders wordt het te zwaar. Voor de mailing met foto's lees de burenmail op de website. http://www.sloterpark.net/mailings.html

Dunnen bosvakken Oostzijde
Het stadsdeel heeft besloten alsnog boomexpert Simon Klingen offerte te vragen voor het begeleiden van het dunnen. Prima!

De linden van Roel.
Eind 2016 zijn aan de oostkant een flink aantal linden gekapt. Iedereen was volledig verrast en verbaasd.
Roel van Duijn stapte naar de pers (hier bij At5) en nodigde commissieleden, belanghebbenden en dagelijks bestuurders bij hem thuis uit.
Deze sessies waren goed en zorgden voor extra steun tegen kappen en voor het behoud van bomen.
In de commissie vergadering bij de behandeling van het inrichtingsplan Oost vroeg hij, naast zijn pleidooi voor behoud, wanneer hij antwoord zou krijgen op de vraag waarom de linden gekapt waren.
Dagelijks Bestuurder Bobeldijk beloofde hem toen schriftelijk antwoord.
Dinsdag is Bobeldijk bij hem langs geweest en heeft hem het schriftelijk antwoord overhandigd.
Roel vertelde dat Bobeldijk spijt betuigde en zei dat het zo nooit had moeten gebeuren en zo nooit meer mag gebeuren.
Omdat er ook bij andere buren nog veel vragen zijn wilde Roel de brief graag delen. Hij is hier te lezen.

Iepenziekte
Helaas 3x raak op de in de vorige mail genoemde locaties.
1. Bij Ruimzicht waar 3 iepen moesten sneuvelen.

 
 
 
 

2. Bij Oostoever waar 6 iepen moesten sneuvelen.

 
 
 
 

3. op het grote veld aan de oostkant.
Gelukkig niet de laatst overgebleven grote iep maar de wild gegroeide jonge boompjes.
We verbaasden ons wel over het feit dat de stobben van de jaren geleden gerooide grote iepen er nog staan met het boomschors er om.

 
 
 
 

Jammer dat hier wel de takken maar niet gelijk het zwerfvuil opgeruimd is. Dat is toch telkens een punt. Groenbedrijf J. de Wit zou dat bij een particulier toch niet flikken? Gebrek aan toezicht?
Een Buur kon het niet aanzien en heeft een vuilniszak vol bierblikjes en drankflessen opgeruimd. Er wordt wat afgezopen in het park.
Ook bij de onlangs gesnoeide bermen langs de Lelylaan bleef een enorme hoeveelheid zwerfvuil achter.

Helaas betekent het kappen van de iepen nog niet dat we van de iepziekte af zijn.

Grasmaaien
Aan de oostkant is er behoorlijke verbetering. Nog niet helemaal goed maar de velden beginnen er weer wat netter uit te zien en zijn beter te gebruiken.
We hebben nog geen reactie gekregen op onze mail.
Aan de westkant ook iets beter, maar zal t door de hekken voor Mystic Garden waarschijnlijk weer minder worden.

Helaas is het maaisel ergens anders op een grote hoop gooien dan weer niet de bedoeling. Aan het eind van de Hemsterhuisstraat wordt op het gazon een enorme berg gras gegooid. (Zie foto de berg is ondertussen al weer 3 keer zo hoog) Het gras eronder heeft er van te lijden, het stinkt en de rook komt er al uit. Ja "om praktische redenen" waarschijnlijk.

 
 
 
 

4 juni 2018

Beste Buren,


Steeds groener wordt het park. Ook hebben we de uil een nachtegaal en de roofvogels weer gehoord.
Prachtig gewoon. Het is weer genieten in het park.
We beseffen dat de rest van de mail misschien wat negatief overkomt. Maar ja dat is ook een beetje onze rol. Het kan gewoon nog beter.

Onderhoud Sloterpark westzijde.

Er zijn plannen voor werkzaamheden aan de westzijde van de Sloterplas. We hebben een uitnodiging gekregen om samen met de omgevingsmanager een rondje te lopen. Het doel van de wandeling is om een beeld te krijgen van wat er speelt. Wij vinden eigenlijk dat ze gewoon alle omwonenden en belanghebbenden uit moet nodigen. Dat is wel zo netjes. Men is bezig met een “herstel” plan. We zijn benieuwd. Er is ook verteld dat men gaat dunnen. Dat gaat ons iets te snel.

Werkzaamheden Sloterpark oostzijde.

Afgelopen donderdag was het tweede overleg met de belangengroepen. • Een groot deel van het overleg ging over het niet inhuren van Simon Klingen (de man van de second opinion ) om het dunnen van de bosvakken te begeleiden. Het begeleiden bestaat voornamelijk uit het samen met bewoners markeren (het ‘blessen’) van de te verwijderen bomen in de bosvakken. Wij, de andere belangengroepen én commissieleden willen graag Simon Klingen om deze klus te klaren. De ambtenaren menen dat het inhuren van een blesser ca. € 50.000,- kost en zeggen dat ze hem niet kunnen inhuren. (Amsterdam moet voor opdrachten van € 50.000,- of groter meerdere bedrijven om een offerte vragen. Vervolgens geeft de gemeente het bedrijf dat de beste offerte heeft opgesteld de opdracht. De gemeente mag opdrachten die kleiner dan € 50.000,-  zijn verstrekken na het opvragen van een offerte bij één bedrijf.) Wij hebben bij een aantal deskundigen navraag gedaan over de geschatte kosten voor het begeleiden van het blessen in het Sloterpark Oost. De geschatte kosten liepen uiteen van € 1.500,- tot maximaal € 5.000,-.
Het is dus gewoon toegestaan om Simon Klingen meteen in te huren! Wij kunnen eigenlijk niet anders concluderen dan dat de ambtenaren dat niet willen. Waarom de ambtenaren de voorkeur van de bestuurscommissie, vele bewoners en de belangengroepen niet willen uitvoeren is ons een raadsel.
Hoe het stadsdeel bij de eerder genoemde € 50.000,- komt? Dit is gebaseerd op het 4 tot 16 uur per week inhuren van een blesser een heel jaar lang! Deze blesser zou dan ook in andere delen van het park aan het werk gaan. Maar zelfs dan is dit bedrag dat het stadsdeel inschat nog veel te hoog.
De projectmanager gaat nu met onze gegevens naar de bestuurders om te overleggen. Dat lijkt ons niet eens nodig. Gewoon Simon Klingen offerte vragen (eventueel onderhandelen over de prijs) en opdracht geven. Maar goed, we wachten nog even af. Hopelijk komt het nog goed. Anders gaan we weer actie voeren, dit kan toch niet?

  • Het stadsdeel heeft de bestaande situatie laten opmeten, we wachten op het resultaat.

  • De peilbuizen (waarvan wij vonden dat het er veel te weinig waren) bleken alleen voor het meten van (het verloop) van de grondwaterstand van Plantijnpad naar de plas. Dat was verkeerd verteld. Er komen nog extra buizen en onderzoeken.

  • De 2 grote half afgebroken takken op de ligweide worden binnenkort verwijderd

  • Er is een flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Hier te lezen.


Lees bij vervolg-oost naast een korte samenvatting van de vergadering ook alle mails en stukken. We hebben de volgorde van de webpagina aangepast. De nieuwste stukken staan nu bovenaan.

Trapveldje

Het trapveldje aan de Noordzijde (bij het van Eesterenmuseum) wordt nu eindelijk binnenkort opgeknapt.

Hotel Buiten

Er is begonnen met het afwerken van de omgeving van het restaurant.

Iepenziekte

Er is een vermoeden van iepenziekte op drie plekken in het park.
1. Bij de uitgang van het park aan de Oostoever aan de oever,
2. Bij een iep op de zuidzijde van het grote veld Sloterpark oostzijde (de laatste iep bij de mooi uitgelopen lindenstobben) en,
3. Bij Vrijzicht / Ruimzicht aan de oever
Dat is, als het goed is, vandaag nader onderzocht, als het iepenziekte is moeten de bomen zo snel mogelijk weg om besmetting te voorkomen.

Grasmaaien.

De aannemer van de maaiwerkzaamheden maakt er dit jaar tot nu toe nog steeds een zooitje van. We hebben in een mail gevraagd wat er aan de hand is. Onze mail was gericht aan de omgevingsmanager Busger. Zij geeft aan dat zij niet over dagelijks beheer gaat. Raar. Door het slechte maaien is het aanzicht van de speel- en ligvelden verslechterd, kan je de velden minder goed gebruiken en levert het op de speel- en ligvelden enigszins gevaar op omdat je kuilen en gaten in het lange gras niet kunt zien en het is ongunstig in verband met teken. En ja, hoe zit dat met de kosten? Busger heeft het doorgestuurd naar “Beheer”. Daar hebben we nog niets van gehoord.

 
 

Wafelkramen
Aan de Tussenmeer stonden deze winter 2 wafelkramen. Ze waren echter nooit open. We hebben gevraagd aan het Marktbureau hoe dat zit. Het Marktbureau meldde dat het een proef met minder regels was van Nieuw West om de levendigheid te verhogen. Nieuw West was het met ons eens dat dichte kramen waar het onkruid onder groeit nu niet echt de boel verlevendigt en hebben geregeld dat de kramen zijn verdwenen.

 
 

Loveland.
Ons bereiken steeds meer berichten van boze buurtbewoners over Loveland. Dit commerciële miljoenenbedrijf heeft het blijkbaar voor elkaar gekregen dit festival 2 dagen achtereen te laten duren. Dat is met minimale kosten de winst minimaal verdriedubbelen. Het schijnt dat ze, net als de eerste keer, de buurtbewoners paaien, nu met gratis toegang op de 2e dag.
Wij zijn geen voorstander van dit soort grootschalige evenementen in het park.
Overigens is er nog geen vergunning verstrekt. Dus er moet nog een mogelijkheid komen bezwaar te maken als u dat wilt.

Een prettige avond nog verder.

Met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark


 
 

16 mei 2018

Beste Buren,


Het park kleurt langzaam weer groen. Prachtig. De grote variëteit aan (on)kruiden en bloemen maakt ons vrolijk. Ook een aantal omgevallen bomen loopt gewoon weer uit. En de stobben van de onterecht gekapte linden vormen weer volop nieuwe takken.
Helaas laat het grasmaaien weer zwaar te wensen over, we hebben daar een mailtje over gestuurd.

Kaalslag Natureluur.

Onze mail van 2 april aan Plasmeijer (stadsdeelsecretaris) en Bobeldijk (waarnemend dagelijks bestuurslid)  over de grote kaalslag bij de Natureluur is niet beantwoord. Dat zegt veel. We gaan eens vragen waarom niet.
Maar voorlopig geen nieuws.

Onderhoud westzijde
.
Er zijn schijnen plannen voor werkzaamheden aan de westzijde te zijn. We hebben gehoord dat er een wandeling was gepland waar e.e.a. toegelicht zou worden, maar dat die is afgezegd. We houden het in de gaten en waken voor onnodige sloop.

Werkzaamheden oostzijde.

Na de behandeling in de commissie was het een tijdje stil.
Zoals u misschien opgemerkt heeft wordt nu de bestaande situatie opgemeten. (de groene stippen en getalletjes op de paden zijn van de landmeter)

Alle mensen die een inspraakreactie hebben gestuurd hebben bericht over het vervolg gekregen. Zie bijlage. “Herinrichting” is nu “herstel” van het park geworden. De wateroverlast wordt “hardnekkig” genoemd. Volgens ons was vooral de onwil om iets aan de wateroverlast te doen hardnekkig. Maar goed, we zijn benieuwd.

Twee weken geleden is er een eerste overleg met de belangengroepen geweest. Lees op http://sloterpark.net/vervolg-oost.html
een korte samenvatting. Binnenkort worden er peilbuizen geplaatst om te kijken hoe de waterafvoer verloopt.
We hebben het “peilbuizenplan“ ter commentaar ontvangen. Wat ons betreft zwaar onvoldoende.

Zowel de commissie als de omwonenden hebben een voorkeur voor Simon Klingen (de man van de second opinion) om het dunnen van de bosvakken te begeleiden. De ambtenaren willen daar echter niet aan mee werken.

Grasmaaien.

De aannemer van de maaiwerkzaamheden maakt er dit jaar tot nu toe een zooitje van. Grote gedeeltes zijn niet gemaaid en het gras is erg lang. De velden blijven daardoor langer nat van de dauw en zijn moeilijker begaanbaar voor de jongsten en minder validen. We hebben in een mail
gevraagd wat er aan de hand is.

Evenementen en vergunningen.

We houden zo goed mogelijk in de gaten wat er allemaal in en rond het Sloterpark speelt.
Dat valt niet mee. De lijst is soms meer dan 100 vergunningsaanvragen lang.
We zetten de meeste zaken in de agenda. http://sloterpark.net/agenda.html
Vanaf nu zetten we ook de link naar de publicatie erbij.
We melden het vaak ook op facebook.
U kunt u ook zelf abonneren op berichten uit uw buurt op https://zoek.overheid.nl/
 U krijgt dan automatisch mails over vergunningaanvragen etc. in uw buurt.


Een prettige avond nog verder.

Met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark

 
 

2 april 2018

Opschoondag
Op 24 maart was weer de landelijke opschoondag. De buren uit het Noorderhof hadden zelfs 2 acties gepland. Alle opruimers hartelijk dank. Ook de opruimers die, een flink aantal dagelijks, tijdens hun wandeling, rondje of training van alles en nog wat oprapen en in de prullenbakken gooien. Hartelijk dank.

Kaalslag Natureluur

Vele meldingen over de kaalslag in de Natureluur hebben ons bereikt. In elke rondgang of schouw in het Sloterpark en ook in een aantal mails van ons wordt gevraagd om geleidelijke en gefaseerde aanpak. Ondanks deze verzoeken heeft Nieuw West bij de Natureluur bijna alle bosschages in een keer weggehaald. De mond vol over ecologie en dan gewoon alles weghalen. Geen vluchtplekjes meer voor vogels en dieren. Waarom niet bijvoorbeeld in 3 jaar steeds 1/3 terugsnoeien? Veel beter voor de gebruikers en de natuur.  Wij begrijpen er niets van. Dit past toch niet in het flora en fauna beleid in Nederland? En 15 maart is het broedseizoen weer begonnen dus de keuze van de uitvoeringsperiode is onduidelijk en ongewenst. En naar wij vernomen hebben gaan ze binnenkort nog veel meer slopen.
Wat blijft er over van de Natureluur als je de natuur weghaald?
We hebben demissionair dagelijks bestuurder Bobeldijk maar weer eens een mailtje gestuurd en meteen ook aan de hoogste ambtenaar van het stadsdeel mevrouw Plasmeijer. Zij blijft wel heel onzichtbaar in zake de constante kwestieuze (bomen)kap in het Sloterpark. Is het vreemd om je als eindverantwoordelijke afzijdig te houden terwijl het handelen van haar ambtenaren zo onder vuur ligt?

Inrichtingsplan Sloterpark oost

We hebben lang nagedacht wat we nu moeten met het besluit. Het vage en incomplete plan met tegenstrijdigheden is toch vastgesteld. En zelfs het onbegrensde beheerplan dunning is vastgesteld. Gelukkig zijn de onnodige paden wel uit het plan en zal het kappen in overleg met de buurt plaatsvinden. Er is een motie aangenomen die het overleg met de buurt meer kracht geeft. Dat geeft hoop, maar omdat onze ervaringen met het stadsdeel niet altijd positief waren blijven we voorlopig op onze hoede. Zo blijven we het heel raar vinden dat er op een tekening van een eindbeeld, wensbeeld of definitief plan (want ja wat is het eigenlijk?) een paar honderd van de bestaande bomen zijn verdwenen. Ook de kaalslag bij de Natureluur heeft ons weer alert gemaakt.

Nog maar net na bovengenoemde besluitvorming om gezamenlijk met de buurt de aanpak van het Sloterpark verder te bepalen kwam Nieuw West met een persbericht. In het bericht dat o.a. door Westerpost, het Parool en Echo is overgenomen zeggen ze het volgende: “De bosvakken in het Sloterpark zijn lange tijd niet onderhouden. Dat heeft geleid tot instabiele en minder aantrekkelijke bosvakken met veel dunne bomen.” En “De ecologische kwaliteit in het park is sterk verminderd.”
Wij weten dat dit niet waar is. We gaan maar eens vragen wat ze allemaal bedoelen en welke bosvakken het betreft en waarom ze dit soort berichtgeving over het Sloterpark de wereld in helpen.

Bouwen aan de Sloterplas, Amsterdam Museum naar Nieuw West?

Vorige week hebben we een gesprek gehad met 2 werknemers van de gemeente en een medewerkster van het Amsterdam Museum.
“De gemeente” wil misschien een dependance van het Amsterdam Museum aan de Sloterplas vestigen. De werknemers zijn aangesteld om een (ruimtelijke) verkenning te doen. Dat zou volgens de hen in opdracht zijn van wethouder Kukenheim. Het gebouw moet markant/ iconisch zijn.

De medewerkster van het museum gaf een korte uiteenzetting over waarom er een dependance van het museum in Nieuw West moet komen:
Het museum wil meer Amsterdammers van alle etniciteiten bereiken. Dat lukt niet in de binnenstad.
Men wil meer inspelen op actualiteit en op interesses van scholieren.
Het museum wil voor alle Amsterdammers zijn. Met als doelgroepen jongeren en families.
Men wil een huiskamerfunctie vervullen in een gratis toegankelijk deel. (zoals de Bieb)
Men wil een goede tentoonstellingsruimte dus een goed gebouw.
Er komt een filmgedeelte en, u raadt het al; horeca.

Wij hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een museum in Nieuw West, al hebben we onze vraagtekens bij de wenselijkheid en haalbaarheid,  maar we zijn wel tegen vestiging aan de Sloterplas. Vanwege de natuur, de ecologische waarde en het rondje Sloterplas. Er is volgens ons maar 1 reden om dat daar te doen en dat is omdat het een mooie locatie is. Het Sloterpark mag gaan dienen als decor voor het museum. Argumenten zoals bereikbaarheid, in de buurt en museum voor alle inwoners van Amsterdam snijden geen hout want die gelden ook voor andere locaties. Sommige locaties zijn zelfs beter bereikbaar.

Na een korte uitwisseling van standpunten gaf een van de medewerkers nog een gelikt reclameverhaal voor het museum, zodat we ons afvragen hoe gekleurd het rapport van de “verkenning” zal zijn. Het wordt allemaal geweldig want het gaat om grote tentoonstellingen, internationaal met extra toerisme. Dat is dan toch weer iets anders dan daarvoor verteld.

De medewerkers komen met een rapport dat wordt ingebracht bij de coalitieonderhandelingen voor het stadsbestuur. Daar kan dan besloten worden verder te gaan met het plan.

Koningsdag

Er komt een feestje aan de Meer en Vaart op Koningsdag.
https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-nieuw-west/2018/week-10/besluiten/besluit-tegenover/


Bestemmingsplan Slotervaart

Het bestemmingsplan Slotervaart wordt herzien. Dat valt buiten het park maar betreft wel veel van onze volgers.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-12656.htmlPrettige avond nog,


Met vriendelijke groet
Buren van het Sloterpark.

 
 

15 maart 2018

Beste Buren,

Gisterenavond was de commissievergadering waarin besloten werd over het inrichtingsplan Sloterpark oost.
Je kunt het terugzien bij agendapunt 9 op :
https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/456686/Algemeen%20Bestuur%20%20%20%20%20%20%20%20%2014-03-2018

Onder het schermpje staan ook de stukken, amendementen, de motie en de nieuwe tekening.

De belangrijkste zaken: de verharde extra paden zijn er uit. Dat scheelt ook onnodige kap voor deze paden.
De monumentale bomen op de ligweide blijven staan. "tenzij"
Het Kraaienbos blijft. (bos bij Oostoever) "tenzij". Het staat in ieder geval weer op tekening.
Er komt nader overleg voor de verdere uitwerking. Dit ligt ook vast in een motie: "Het inrichtingsplan Sloterpark oost mede te beschouwen als basis voor verder overleg over de toekomst van het park met betrokken buurtbewoners."

Dat de commissieleden unaniem voor de motie en amendement stemden geeft vertrouwen.

Het plan en besluit is nog een beetje onduidelijk. De discussie en wijzigingsvoorstellen voor het besluit waren niet makkelijk te volgen. We wachten de complete tekst af.
Dat in de tekening er nog steeds veel bestaande bomen zijn verdwenen, waaronder "De Klimboom", baart ons zorgen. Wij zullen er voor blijven waken dat zoveel mogelijk bomen blijven.

We willen hierbij graag iedereen die ons en anderen gesteund heeft in de strijd voor behoud van bomen en tegen onnodige verharding bedanken. Wij denken dat het park en de natuur baat heeft bij dit besluit.


Met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark


 
 

8 maart 2018

Grote opkomst bij Commissie


Beste Buren,

Allemaal bedankt, insprekers, bezoekers, geweldig.
Tsjonge wat een opkomst.
Er moesten stoelen bijgezet worden! We voelden ons zeer gesteund.
En wat een commissievergadering.
Een 3 uur durende sessie met maar liefst 18 insprekers tegen de aanleg van de onnodige paden, tegen onnodige kap, voor meer duidelijkheid en voor behoud van natuur.
Met een overvolle publieke tribune is het nu toch wel duidelijk dat we zoveel mogelijk bomen willen houden en geen extra paden willen.
En bijna iedereen bleef tot het eind, allemaal hartstikke bedankt!
Samen op de barricades voor de natuur en veiligheid.

De beelden zijn te bekijken: https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/456685/Voorbereidende%20commissie%20%20%20%20%20%20%20%20%2007-03-2018

Bij agendapunt 5. (dubbelklikken).

Nu afwachten wat de politieke partijen er van maken volgende week woensdag. (14 maart, besluitvorming)
GroenLinks heeft al een motie aangekondigd tegen de extra paden.

We bekijken welke mogelijkheden wij nog hebben om onze verzoeken kracht bij te zetten.
We komen
zeker bij u terug.

Nogmaals bedankt!

Met vriendelijke groet,
Buren van het Sloterpark


 
 

7 maart 2018

Geachte Buren,

Vandaag, 7 maart, is de behandeling van het inrichtingsplan Sloterpark Oost in de commissie.
Kom ons steunen
Plein 40-45 nr. 1, 18:30 uur

Wij willen graag dat zoveel mogelijk bomen blijven staan.
Dat heeft het stadsdeel ook gezegd en gepubliceerd in het gemeenteblaadje.
Helaas is dat in het plan niet het geval.
Wij hebben u vorige mail het plaatje laten zien. http://sloterpark.net/files/sloterpark.JPG

Zoveel kap hadden we echt niet verwacht.
We hebben nu ook snel wat filmpjes gemaakt om het te laten zien.
http://sloterpark.net/filmpjes-en-fotoos.html


Verder is het plan niet compleet, er ontbreekt nog van alles. Inrichting, beplanting, etc.
Ook zijn de onderzoeken nog niet afgerond. Een goed plan maken lijkt ons dan moeilijk.
En er zitten hele vreemde zaken in het plan. Vooral de paden. Die zijn echt onzinnig.
We hebben ze buiten met linten aangegeven.
35 goede bomen kappen om een paadje enkele meters te verleggen is niet echt ecologisch. Het paadje verleggen is zeker niet duurzaam.
Paddenpoelen in de schaduw van bomen is ook raar.
38 goede bomen verwijderen om een oever te verlagen.
En we hebben nog veel meer ideeën waardoor het beter kan.

Dit plan moet volgens ons gewoon niet zo vastgesteld worden.

Er zit ook een beheerplan dunning bij. Als dat vastgesteld wordt, kan er vrijuit gedund (gekapt) worden zonder vergunning.
In overleg, zeggen ze, maar daar hebben wij niet veel vertrouwen in.
Dat beheerplan zou je ook samen met de buurt moeten maken.

We hopen dat u komt. Een spandoek, bord of een stuk karton met protesttekst helpt ook.
Hopelijk tot vanavond.

m.vr.gr.
Buren van het Sloterpark

 
 

4 maart 2018

Beste Buren,

Heel vervelend dat we maar een weekje hebben om alle stukken te bekijken en de commissie vergadering ook nog voor te bereiden.
Er is best al veel aangepast naar onze wensen. Maar er zitten nog een aantal vervelende dingen in zoals de extra paden, sociaal onveilige bosschages en onnodige kap.
Daarnaast is er nog heel veel niet duidelijk.

We hebben samen met de Vrienden van de Sloterplas en de Vereniging Huiseigenaren Slotervaart een geschreven reactie geschreven. Die komt dan bij de vergaderstukken.
Je vindt hier
het laatste concept. (of straks de definitieve)

Verder willen velen (liever) zelf inspreken. Dat is goed, hoe meer reuring hoe beter.

Wat is er verder nog aan de hand?
Er zit geen tekening bij de stukken voor de commissie. Die is er wel. Hier te vinden: https://www.amsterdam.nl/publish/pages/866463/definitief_inrichtingsplan_sloterpark_oost_web.pdf

Als je deze tekening bekijkt dan zie je niet dat er toch nog best veel gekapt wordt.
Daarom hebben we snel een globaal prentje gemaakt van welke bomen verdwijnen. (zie bijlage)

Puur door te vergelijken het ontwerp te vergelijken met buiten. En dat is nog heel moeilijk.
Het allerergste is het bos aan de Oostoever, dat is weer verdwenen. Terwijl we toch echt de toezegging hadden dat dat bleef staan.
De losse bomen op de velden zijn ook allemaal verdwenen. Het is nog helemaal niet zeker dat dat nodig is. Dat moet onderzoek uitwijzen.
En op de ontwerptekening zijn ook nog andere bomen verdwenen.

En ja, dan moeten we toch weer actie voeren voor behoud van zoveel mogelijk bomen.

Dus hierbij onze oproep,

JOUW AANWEZIGHEID TELT 7 MAART!

ALS JE TEGEN ONNODIGE KAP EN HET ONNODIG AANLEGGEN VAN EXTRA ASFALTPADEN BENT; KOM DAN OP 7 MAART OM 18:30 UUR NAAR DE OPENBARE VERGADERING (= BESTUURSCOMMISSIE) EN LAAT JE STEM HOREN!!


Het algemeen bestuur bespreekt op WOENSDAG 7 MAART het Inrichtingsplan en Beheerplan Dunning Sloterpark Oost. Dit plan bevat nog steeds TEVEEL KAP wat niet op het eindplaatje te zien is en ook nog ONNODIGE, ZINLOZE EXTRA ASFALTPADEN.
Ook als je al schriftelijk eerder hebt gereageerd is het van belang dat je komt 7 maart om duidelijk te maken dat het voorliggende plan, ook na aanpassing, niet voldoet.  Deze vergadering is de laatste mogelijkheid om aan de besluitvormers te laten weten wat jouw mening is. Het definitieve besluit wordt woensdag 14 maart genomen.
Je kan op verschillende manieren laten weten wat jij wilt; door 3 minuten in te spreken**  of door gewoon aanwezig te zijn bij de vergadering met of zonder spandoek. Het belangrijkste is dat de commissieleden zien dat velen van ons geen onnodige kap en geen onnodige asfaltpaden willen!

JOUW AANWEZIGHEID TELT DUS OP 7 MAART OM 18:30 UUR.
MET Z’N ALLEN STAAN WE STERK,
DUS KOM NAAR HET STADSDEELKANTOOR NIEUW-WEST, PLEIN ‘40-’45 nr. 1 EN GEEF JE MENING!

** Inspreken: stuur een mail naar bestuurscommissie@nieuwwest.amsterdam.nl of bel M. van Rooij:  06-10253833 en geef aan dat je in wilt spreken
Je krijgt maximaal 3 minuten. Maar dat mag ook minder.
Als je hulp nodig hebt of je tekst wilt laten checken mail ons. burensloterpark@outlook.com
Je kan als je niet kan of wilt inspreken kan je ook een schriftelijke reactie sturen. Houd het op 1 A4tje. Die wordt dan bij de stukken voor de commissieleden gestopt. Ook naar: bestuurscommissie@nieuwwest.amsterdam.nl

Prettige zondag.

Met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark.

 
 

28 februari 2018

Geachte buren,

De stukken voor het inrichtingsplan staan online

https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/456685/Voorbereidende%20commissie%20%20%20%20%20%20%20%20%2007-03-2018


bij agendapunt 5 het rode vinkje aanvinken dan kan je er bij.
Heel veel nieuwe stukken, onnodig lang achtergehouden door het stadsdeel.

Het is eigenlijk schandalig dat ze er zo laat mee komen.
We bekijken de stukken vanavond.
Helaas wordt er nog steeds onnodig gekapt en er worden onnodig paden aangelegd.
Morgen komen we met een eerste reactie en gaat ons “Dossier Sloterpark” online.

Houdt 7 maart vrij!
We gaan actie voeren tegen onnodige kap en flauwekul paden.

Prettige avond,

Buren van het Sloterpark

 
 

22 februari 2018

Beste Buren,

Inrichtingsplan Sloterpark Oost

Het dagelijks bestuur heeft dinsdag beslist dat het plan “met wijzigingen” doorgaat naar de bestuurscommissie.
Dat betekent dat het plan nadat wij het gezien hebben nog een keer gewijzigd is maar dat het Dagelijks Bestuur daarna ook nog wijzigingen laat aanbrengen.
Wij weten ook nog niet hoe het er nu uitziet. Al dat geheimzinnige gedoe. We waken voor onnodige kap en onnodige paden.

Als alles goed gaat is het plan maandag klaar en wordt het verspreid.

Als je een inspraakreactie hebt gestuurd wordt je geïnformeerd en krijg je ook de Nota van Beantwoording (de antwoorden op alle ingediende zienswijzen).
Er is ook een beheerplan voor het dunnen gemaakt hebben we vernomen.
Wij zetten alles zo snel mogelijk online als we het hebben.

De behandeling in de commissie is dan op 7 maart.

Hou m vrij misschien hebben we je nodig.

Die vergadering begint al om 18:30 uur hebben we net gezien op de website.
Het Sloterpark staat nog niet op de agenda en de stukken ook nog niet.
Maar zodra het klaar is zal het wel op de agenda gezet worden.

Dat is hier te vinden: https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/456685/Voorbereidende%20commissie%20%20%20%20%20%20%20%20%2007-03-2018

Er staan al wat andere punten op.
De stukken bij het agendapunt Sloterpark komen hier dan ook te staan

Even afwachten tot maandag.

Met vriendelijke groet

Buren van het Sloterpark 
 

13 februari 2018

Beste Buren,

Inrichtingsplan Sloterpark Oost

Allereerst, de planning is nu nog:
• 20 februari beslist het dagelijks bestuur over hoe nu verder,
7 maart behandeling in de commissie, waar een ieder in mag spreken,

• 14 maart beslist het stadsdeel dan.

Hou die 7 maart ’s avonds vrij,
we hebben u misschien nodig. Het is de laatste, maar zeer belangrijke, keer dat je je mening kenbaar kan maken.
We verwachten dat 1 a 2
weken voor 7 maart bekend wordt hoe je inspreektijd kan claimen: we houden jullie op de hoogte.
Als alles goed is krijgen alle mensen die een inspraakreactie hebben gestuurd sowieso bericht.

We hebben heel veel vragen over hoe het nu zit met het inrichtingsplan Sloterpark Oost.
Het meeste weten jullie al uit eerdere mailings.
Op 15 januari hebben we een goed overleg gehad met de ontwerpster. We hebben daar goede afspraken gemaakt.
Op sommige gebieden waren we het niet eens o.a. de aanleg van extra paden en het aanbrengen van sociaal onveilige bosschages langs de paden.
Daarnaast hebben we wat scenario’s doorgesproken o.a. over hoe de velden droger te krijgen. Daar moet nog nader onderzoek naar gedaan worden.
We hadden vertrouwen dat we stappen gemaakt hadden.
Vorige week kregen we de conceptnotulen van deze bespreking.
De verslaglegging was toch wat anders dan hoe wij de bespreking beleefd hadden.
Een aantal zaken was niet goed weergegeven (dat kan) en een aantal scenario’s werden als afspraken genoteerd. Dat gaat ons iets te ver.
Omdat er nog onderzoek gedaan moet worden zijn we van mening dat je niet vooruitlopend daarop alvast een eindbeeld kan neerleggen.
Ons uitgangspunt en ook van het stadsdeel is zoveel mogelijk bomen behouden.
Er werd nu echter, weliswaar concept, een (eind)beeld geschetst waarin bijna alle bomen op de velden ten behoeve van grondverbetering moeten verdwijnen en dat er een akkoord was dat er toch bosschages langs de paden kwamen.
Dat gaat ons nu te ver. Gelet op de historie van dit project is ons vertrouwen broos en dat kreeg hier een fikse deuk.
Dat hebben we samen met ons commentaar op de conceptnotulen en ons verslag aan het stadsdeel
gemeld.
We hebben tevens voorgesteld om nu stap voor stap samen op te trekken en niet op zaken vooruit te lopen.
Hoe men hier over denkt en wat dit gaat betekenen voor de verdere besluitvorming weten we niet.

Bordenvirus
De rare borden “betreden op eigen risico” rondom het park trekken heel veel aandacht.
Mensen snappen er niets van. Het levert heel veel discussie op en er wordt ook hartelijk gelachen, er zijn zelfs zelfgemaakte onderbordjes geplaatst.
De meeste mensen lopen gewoon door. Toch zijn er ook mensen die omgekeerd zijn. Er zijn ook vragen gesteld of het nog wel veilig was een rondje Sloterplas te lopen.
En vragen of sommige evenementen nog wel doorgaan vanwege de vallende takken.
Een van de grootste trekpleisters van Nieuw West, het Rondje Sloterplas, zo in de ban doen is ook niet handig.
We hebben het stadsdeel verzocht ze toch a.u.b. snel weg te halen.

  • Zojuist hebben we gehoord dat ze morgen weg gehaald worden! (Met uitzondering van het Ruige Riet maar daar hebben wij ze niet gezien.)


Kapvergunning
Zoals u weet hebben we gevraagd hoe het nu zat met de plots gekapte boom in de zuidoosthoek van het park.
Onze vraag is doorgespeeld als klacht. Het antwoord op die klacht deed onze haren ten berge rijzen.
Er is namelijk een vergunning aangevraagd voor het kappen van 548 bomen door héél het stadsdeel op het adres Seineweg e.o. 1043 BE**
Dat is niet correct, er staan zelfs bomen ten zuiden van Nieuw Sloten op!
Zie alles
over deze vergunning hier op onze website.
U kunt op de tekeningen zien of er een boom bij u in de buurt gekapt wordt/is, als u het juiste blad heeft wel ver inzoomen en met het bijbehorende nummer kunt je in de kaplijst dan opzoeken wat er dan mee aan de hand is/was.
Onze grootste zorg is dat het stadsdeel het normaal vindt zo te publiceren en niet zorgvuldig hierover te communiceren.
We hebben een gesprek aangevraagd met Dagelijks Bestuurder Bobeldijk en de Stadsdeelsecretaris.

** wil je volgen wat er aan evenementen, kap, bouw, vergunningen etc. in je buurt speelt kun je je abonneren op overheid.nl dan krijg je een mailtje met wat er in je buurt speelt. Dit wordt gedaan op postcode met de straal die je interessant vindt. Wij doen dit voor het hele gebied rond de Sloterplas.
Het hele stadsdeel informeren via 1 postcode bijna buiten het stadsdeel is dus ons inziens de boel belazeren.
Zie ook:
als je je wilt abonneren:
https://overuwbuurt.overheid.nl/
als je iets wil zoeken, het gaat volgens ons maar 3 maanden terug

https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken

 
 

4 februari 2018

Nieuwe datum behandeling inrichtingsplan Sloterpark oost in commissie: 7 maart.

Beste Buren,

Inrichtingsplan Sloterpark Oost
Deze week bericht gekregen dat de behandeling van het inrichtingsplan in de bestuurscommissie niet in februari gaat gebeuren. Het staat nu gepland voor woensdagavond 7 maart 2018. U kunt dan inspreken, ook als u nog niet eerder gereageerd heeft.
Maar ja, voorbereiden is nog moeilijk want nog niemand heeft het opnieuw aangepaste plan en de Nota van beantwoording van alle inspraakreacties gezien. In het inrichtingsplan, zoals besproken met ons, wordt er al heel veel minder gekapt maar zitten waarschijnlijk nog wel de vermaledijde onnodige paden. Over de onwenselijkheid van die paden hebben we gezamenlijk met de Vrienden van de Sloterplas en de Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart de verantwoordelijke bestuurders Bobeldijk en Mauer daags voor hun overleg een mail gestuurd. Wat uit dat overleg gekomen is weten we nog niet. Het is weer eens afwachten.

Wateroverlast
De wateroverlast rondom de plas neemt toe.
De oplossing met zo’n grote plas in het midden lijkt niet zo moeilijk. Drainage en lozen op de plas. Het stadsdeel zegt “mag niet” en verwijst naar Waternet die schijnbaar niet wil dat er water op de plas geloosd wordt. “Kan niet en mag niet” hebben we de laatste jaren iets te vaak gehoord.
Schoon regenwater, door ondiepe drainage vanaf de laagste punten kan volgens ons gewoon op de plas. Laat Waternet het park nu verzuipen en onbruikbaar worden? We gaan eens rondvragen en ons er in verdiepen.

Een van de Buren was in ieder geval de wateroverlast op het fietspad bij de ligweide aan de oostkant zo zat dat hij zelf maar een geultje heeft gegraven. Je kan er nu weer gewoon doorfietsen zonder je benen op te hoeven trekken.

We houden u op de hoogte.
Prettige zondag,

Buren van het Sloterpark 
 

19 januari 2018

De bosvakken blijven!

Inrichtingsplan Sloterpark Oost

Een drukke week afgelopen week.
Allereerst was er het second opinion rapport over de bomen in dit deel van het park van Simon Klingen. Wij waren erg verheugd met het rapport. Zoals Simon ons al tijdens de wandeling verteld had is er geen reden voor grootschalig kap. Het rapport is te lezen via deze link.  http://www.sloterpark.net/2nd-opinion-bomen.html Het is heel goed leesbaar, zonder prietpraat, leerzaam en maar korte 8 kantjes. Het lezen waard.
Daags daarna op vrijdag 12 januari jl. konden we eindelijk met de ontwerpster om tafel om het plan te bespreken. Samen met de Vrienden van de Sloterplas en de Vereniging huiseigenaren Slotervaart.
Dit eerste gesprek was in aanwezigheid van portefeuillehouder Bobeldijk. Doordat er geen reden is voor grootschalige kap konden we onze wens zoveel mogelijk bomen zo lang mogelijk behouden kracht bij zetten. Er werd in het plan nou eenmaal veel gekapt omwille van het ontwerp. We hadden graag eerder aan de tafel gezeten om gezamenlijk naar het plan te kijken. Dat werd erkend en men was bereidwillig om dit nu eindelijk te doen en ook voelden we ons gehoord om bomen te laten staan.
Er werd een vervolgafspraak gemaakt voor woensdagavond 17 januari jl. Ook om het advies af te wachten van het Bodem Advies Team (BAT), een groep specialisten op het gebied van bodem, water en groen die maandag 15 januari in het park bijeen zouden komen. De stad wil graag dat de grote velden droger worden zodat deze vaker gebruikt kunnen worden en daarom was er advies aan dit BAT gevraagd. Maandag hebben ze langdurig gekeken, gaatjes gegraven en monsters genomen en de situatie besproken. Conclusie: het is nog niet zo eenvoudig. Ondoordringbare lagen, water dat over het gras wegstroomt, oude drainage, sliblagen, verstoringen etc. Hun advies: er moet een uitgebreid geohydrologisch onderzoek komen. Maar, belangrijk voor het bos: men sprak de verwachting uit dat als de velden droger gemaakt worden dit ook gunstig voor de bosvakken kan uitpakken. Ook het water op de velden is dus nu geen reden om deze bosvakken te kappen. Voor de solitaire bomen op de velden kan het nog wel betekenen dat deze eventueel voor werkzaamheden aan de velden moeten wijken. Vooral als grootschalige vervanging van de grond noodzakelijk blijkt.
Woensdagavond was dit al meteen een heel belangrijke stap: de grote bosvakken op de ligweide en langs de Oostoever blijven staan!
Vervolgens hebben we stukje voor stukje het hele ontwerp doorgenomen. In het kort wat zaken op een rijtje (de tekening wordt nog aangepast): er wordt vooral gedund, welke bomen er weg gaan wordt samen met de belangengroepen bepaald. Wij moeten dan goed waken voor behoud van het boskarakter.
De strook met schommels, sportattributen en skatebaan wordt in overleg met de buurt eventueel aangevuld en heringericht, een nieuw pad aldaar wordt nu niet aangelegd.
De verbreding van de grasstrook langs het Plantijnpad is van de baan er worden daar dus geen delen van de bosvakken gekapt. Er worden heesters langs het bestaande bosvak geplant.
Aan de waterzijde blijven veel bomen staan. De geplande paddenpoelen worden zo goed mogelijk ingepast.
Aan de zuidzijde (Plantijngracht) zal op wens van de ecoloog de jonge bomen verplant worden om daar ook een natte strook te creëren. De te verplanten bomen komen op het zuidelijkste veld vlak bij de Lelylaan.
Aan de extra en te verleggen paden wordt helaas vastgehouden. Veel buren zijn faliekant tegen, want onnodig, onnodige kap, niet passend, verstorend voor recreatie en doorgaande (race)routes naar de nieuwe steigers. Dat wordt dus een strijdpunt in de commissie.
De bomen op het grote veld komen niet in een strak raster maar er komen vrijstaande bomen en groepjes. De buren willen het veld graag groot en open houden: dat heeft allure en maakt dubbelgebruik mogelijk. Over de openheid van het veld, door het planten van bomen, is nog discussie. Het voorstel is nu om samen met ontwerpster en buurt buiten paaltjes te slaan waar bomen komen, zodat we in de praktijk kunnen zien hoe open het veld blijft en er mogelijkheden blijven om te gebruiken als speelveld.

Samengevat:
Er wordt heel veel minder gekapt, er komt overleg over dunning, er komt overleg over inrichting “speelstrook”, er komt overleg over de te planten bomen op het grote veld.
Het plan bevat nog wel extra en te verleggen paden. Om dit uit het plan te krijgen moeten we bij de commissie duidelijk maken waarom dit niet moet gebeuren. Dat betekent: als het plan besproken wordt in de commissie, moeten de buren van zich laten horen.

Tenslotte
De ontwerpster had aangegeven dat ook zij graag een mooi park wil voor de buurt en ook probeert om de wensen en ideeën van de buurt mee te nemen in het plan. We zijn erg blij zijn met de intentie en woorden van de ontwerpster, maar het is heel lastig om wat besproken is, zoals hierboven vermeld, goed op tekening te krijgen. Op de tekening die wij gezamenlijk bespraken  was er namelijk nog een groot verschil tussen wat de tekening liet zien en wat volgens de ontwerpster de bedoeling was: veel bomen lijken op de tekening  gekapt te worden terwijl het bijvoorbeeld om dunning gaat over een langere periode.
In ieder geval past zij de besproken tekening aan naar aanleiding van de twee overleggen.

Storm

Wat een storm! Windkracht 10 in Amsterdam. Helaas heeft ook het park weer een aantal bomen verloren. Het stadsdeel heeft gelukkig heel snel de paden weer begaanbaar en veilig gemaakt.

Noodkap Watersporteiland

Voor het eerst zien we de noodkap ook langskomen bij de bekendmakingen. Zo hoort het.
https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-nieuw-west/2018/week-3/besluiten/besluit-f/


Betonblokken

De betonblokken op de paden aan de oostzijde zijn verwijderd, helaas waren er 2 op het fietspad blijven staan. De politie heeft deze ’s avonds alsnog laten verwijderen.


Een heel prettig weekend.

Buren van het Sloterpark
 
 

7 januari 2018

Inrichtingsplan Sloterpark Oost: kaalslag dreigt nog steeds.

Beste Buren,

Inrichtingsplan Sloterpark Oost

Afgelopen vrijdag was het zover, eindelijk kregen we de wijzigingen op het inrichtingsplan Sloterpark oostzijde te zien.
De teleurstelling is zeer groot, eigenlijk waren we tijdens het overleg lam geslagen en verbouwereerd.
Wij gingen er van uit dat, zoals in het gemeenteblaadje stond, het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bomen te behouden maar niets is minder waar.

Wat betreft het bomenbehoud zijn slechts enkele aanpassingen op het ontwerp van mei gedaan:
Langs het water bij de ligweide blijft een aantal bomen staan.
Het kleine vogeleilandje wordt niet kaalgekapt.
Langs het water bij het grote veld en in de tussenberm blijft een aantal bomen staan.
Langs de Plantijngracht blijft een aantal bomen staan
In de (onnodig) te kappen randen om de bosgedeeltes blijven nu een paar bomen staan.
De bomen tussen het Platijnpad en de hofjes blijven staan. (Dat was al toegezegd)

Dat is wat ons betreft zwaar onvoldoende, het ontwerp gaat nog steeds uit van een flinke kaalslag.
We hebben de kaalslag even snel globaal in rood aangegeven op bijgaande ietwat oude luchtfoto.
In het plan worden nog steeds alle bomen en bos op de ligweide gekapt en ook het bos aan de Oostoever wordt nog steeds gekapt.
(Natuurwaarde zeer hoog, zie onze vorige mailing)
Nog steeds worden ook elders in het plan echt heel veel bomen gekapt omwille van het ontwerp.
Kanttekening hierbij is dat het second opinion onderzoek van de bomen nog afgerond moet worden en eventueel in de plannen verwerkt wordt. Dus we hopen heel erg hard dat het daar nog goed komt.
Zo niet, rekenen we weer op uw steun bij acties voor behoud van zoveel mogelijk bomen en natuurwaarde.

Positief zijn we dat er in het ontwerp 1 pad minder over het grote veld loopt.
En het grote veld blijft iets meer open, het raster gaat niet door, het worden nu meer groepen.
Maar het plan bevat nog steeds een onnodig verhard pad over het grote veld en worden er extra paden aangelegd en paden verschoven te koste van groen. Al eerder hebben we aangegeven dat de extra verharde paden overlast zullen geven voor de buurt: tot nu toe is hier niets mee gedaan. Er is nog steeds geen tekening is van de ingemeten bestaande situatie. Ook hebben ze de bestaande bomen nog steeds niet in beeld. We vragen ons ook nog steeds af of er wel een goede hoogtemeting is. Want ook op hoge droge gedeeltes moeten er goede bomen verdwijnen zogenaamd voor verbetering van de afwatering. Verder is er geen tekening van de bestaande situatie  en van wat er verdwijnt. Daardoor kun je niet beoordelen wat de precieze gevolgen zijn.
Maandenlang zitten we om tafel met de gemeente die niets wil vertellen en geen gegevens wil verstrekken terwijl ze beloofden in overleg met belangengroepen te gaan. Die geheimzinnigheid. On-Amsterdams gesloten. Maar toch hadden we langzaamaan een sprankje hoop en dachten we dat het de goede kant op ging. Ook door publicaties van het stadsdeel. Nu worden we wederom geconfronteerd met plannen voor een kaalslag.
We begrijpen deze werkwijze niet en we begrijpen het ontwerp niet. Had de buurt nou tijdig betrokken.
Ook moeten er echt nog heel veel dingen ingevuld worden. Afwatering, bestaande bomen, verdere inrichting etc. etc.

Samenvattend:

Er ligt nu een plan op hoofdlijnen waarin nog steeds onnodig veel te veel bomen gekapt worden en waar echt heel veel natuurwaarde en boskarakter vernietigd wordt.


Vervolg:

We bespreken nu de plannen uitgebreid met een aantal buren en gaan dat aanstaande vrijdag bespreken met de vrienden van de Sloterplas en de vereniging van Huiseigenaren Slotervaart met de ontwerper en Bobeldijk.
We spreken nu met een andere ontwerper maar het ontwerp is nog steeds van dezelfde mensen. Er worden keuzes gemaakt met argumenten waartegenover ook andere keuzes met andere argumenten gesteld kunnen worden. En er worden nog steeds veel betwistbare argumenten gebruikt.

We houden u op de hoogte.

Betonblokken

Deze week verschenen er opeens betonnen blokken in het park oostzijde. Deze zijn geplaatst omdat het stadsdeel de situatie met water op het fietspad als gevaarlijk beoordeelde. Nu de afwatering onlangs verbeterd is en redelijk werkt komen die blokken als mosterd na de maaltijd. Waar 10 jaar lang de paden weken lang onder water stonden worden er, nu het slechts 1 droge dag duurt om al het water af te voeren, blokken geplaatst. We hebben gevraagd ze weg te halen. Een waarschuwingshek met bord volstaat volgens ons als het nat is en de afwatering is ook gemakkelijk nog iets te verbeteren.


Een prettige zondag,

Buren van het Sloterpark
 
 

24- 12 - 2017

Bomen Sloterpark Oostzijde: Er is eigenlijk geen noodzaak voor kap

Beste Buren,

++
Woensdag was de wandeling in Sloterpark Oostzijde met de boomdeskundige die door het stadsdeel voor de second opinion is ingehuurd. We kregen min of meer een cursus bosbeheer tijdens een rondgang door het oostelijk deel. Wij hebben ondertussen iets verteld over de gang van zaken tot nu toe. Over het ontwerp kon hij niet spreken, omdat hij ingehuurd is  om de huidige toestand van het park te beoordelen. De boomdeskundige gaf tijdens de wandeling aan dat slechts een drietal lindes en een paar iepen matig waren. De rest van de bomen blijkt dus gewoon goed genoeg te zijn om te behouden. Het bos aan de Oostoever, dat weg zou moeten, staat dan wel regelmatig met zijn voeten in het water, maar is verder goed. De bomen zijn redelijk en de soorten die daar staan kunnen blijkbaar tegen water: Gaten door omgevallen bomen worden snel weer opgevuld door de natuur zelf. Een levendig geheel. En, met een zeer hoge natuurwaarde, vogels, insecten, paddenstoelen, dood hout etc., alles aanwezig. Ook het bos aan de zuidzijde van de ligweide is gewoon een goed bos, niet nat en ophogen of grond verbeteren is niet nodig. (We hebben al heel lang onze twijfels over grondverbetering en ophogen en dat werd deels bevestigd.) Het is niet zo dat er helemaal niet gekapt moet worden maar echt vele malen minder dan de hoeveelheid die volgens het stadsdeel noodzakelijk is. Daarnaast kun je als je de bosgedeeltes nog mooier wilt maken, (met dikke grote bomen) er hier en daar een paar dunne, mindere bomen om goede mooie bomen heen  gefaseerd weghalen. Dat vraagt om expertise en een lange termijn plan.
Al het andere wat je dan nog wilt kappen is dus omwille van het ontwerp of andere wensen. Dat is na deze wandeling wel heel erg duidelijk geworden. Zoals we dus al vaak schreven: de bomen in het oostelijk deel van het park zijn (op een enkeling na) gewoon goed en ze kappen  is een keuze. Eigenlijk zijn met deze wandeling de meeste redenen die aangevoerd worden voor kap komen te vervallen. Blijft over de keuzes die het stadsdeel maakt. Dat, en daarmee het ontwerp, komt in januari 2018 eindelijk aan de orde. We zijn benieuwd.

+
Gelukkig is er door het stadsdeel nu eindelijk een bericht naar een ieder die een inspraakreactie op het inrichtingsplan Sloterpark Oostzijde heeft gestuurd.
Voor degene die (nog) niet aangesloten waren staat de tekst onderaan in de mail. De behandeling in de commissie zal hoogstwaarschijnlijk woensdagavond 14 februari 2018. Hou deze datum vrij, het is namelijk enorm belangrijk om nogmaals uw mening te laten horen. Mocht u geen inspraakreactie hebben gestuurd dan kunt u daar nog inspreken. We houden u op de hoogte. Ook van de wijzigingen op de plannen.

Verder een paar relatief rustige weken maar er is de laatste tijd wel wat gebeurt.
+
De grondhoop bij de horecagelegenheid aan de Meer en Vaart is eindelijk weg, nu nog even netjes afwerken..
++
Er zijn enkele bomen aan de zuidzijde en aan de westzijde geplant. Inderdaad, zoals toegezegd, dikker dan eerdere exemplaren.
++?
De onderste takken van dikke bomen aan de zuidzijde zijn gesnoeid. Ook aan de westzijde zijn bomen met rode stippen gesnoeid. Het lijkt er daardoor op dat ze gelukkig blijven staan.
-
Langs het Plantijnpad is een linde gekapt waar weer niet over gecommuniceerd is. We hebben gevraagd of het echt nodig was.
- - -
Volgens het antwoord dat we kregen was het noodzakelijk  maar we waren geschokt over de rest van het antwoord. Er worden in Nieuw West 348 bomen gekapt zonder enige vorm van informatie. Zie bij post in uit


+
De wateroverlast op het fietspad langs het grote veld oostzijde is gelukkig, voorlopig, opgelost. De slootjes zijn opgeschoond, uitgediept en de aansluitingen vrijgemaakt. Je ziet het aanliggende veld gewoon droger worden. Nu blijven onderhouden.

Diverse stobben van de gekapte bomen zijn gefreesd. Sommige wel maar andere weer niet. Bij sommigen is het freesspul verwijderd en het gat netjes afgewerkt bij anderen weer niet. De werkwijze blijft een raadsel.
Het stadsdeel moet echt veel meer aandacht besteden aan het beperken van de duur van de werkzaamheden.
Ook het afwerken van de bermen aan de zuidzijde van de Lelylaan,  duurt maar voort. Hevig maar kort was toch een motto van Amsterdam?
-
De keet aan de Noordoever stond er deze week gewoon nog terwijl die al weg had moeten zijn. Velen hadden dit al voorspeld.
+
Maar uiteindelijk is die dan toch nog verwijderd. De aangekondigde evenementenvergunning waarin alles geregeld zou worden is nooit aangevraagd of nooit gepubliceerd. We hebben die en de objectvergunning maar eens opgevraagd. Ook om van te leren.

Prettige kerstavond, prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Buren van het Sloterpark.


Tekst informatiebrief aan inspraakreactiestuurders.


Voor de zomer heeft u een zienswijze ingediend op het plan Renovatie en Herinrichting Sloterpark Oost. Hierop heeft u nog geen inhoudelijke reactie ontvangen. In deze brief leest u waarom dit nog niet is gebeurd en wat u nog kunt verwachten.
Nota van Beantwoording
Wij hebben ruim 200 inspraakreacties binnengekregen. Daarmee hebben wij opnieuw naar de plannen gekeken en wijzigingsvoorstellen aangebracht. Op alle inspraakreacties komt een antwoord in een zogeheten Nota van Beantwoording. Nadat het dagelijks bestuur (DB) van het stadsdeel deze heeft vastgesteld, zenden wij u deze toe.
Second opinion
Voor Sloterpark Oost was vooruitlopend op het plan een kapvergunning afgegeven. Het DB heeft deze op advies van de Bezwaarschriftencommissie herroepen en besloten een second opinion te vragen op de oorspronkelijke kapaanvraag. Hiervoor is een begeleidingsgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de Vrienden van de Sloterplas, de Buren van het Sloterpark en de Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart. Ook de uitkomsten van de second opinion kunnen nog van invloed zijn op het uiteindelijke plan.
Vervolg
De betrokken portefeuillehouders willen dat vóór de besluitvorming er nog overleg plaatsvindt met de begeleidingsgroep over de concept wijzigingsvoorstellen. Dit betekent dat het plan Renovatie en Herinrichting Sloterpark Oost naar verwachting pas volgend jaar kan worden afgerond.
Meer informatie
Op de website www.amsterdam.nl/sloterpark vindt u meer informatie over de planning en de ontwikkelingen.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ook kunt u zich opgeven voor nieuwsupdates per e-mail bij sloterpark@amsterdam.nl. 
 

3-12-2017

Eiken Sloterpark Oost buitengewoon gezond.

Beste Buren,

Vrijdag was het derde overleg met het stadsdeel over Sloterpark Oost. (Vrienden van de Sloterplas, Vereniging huiseigenaren Slotervaart en Buren van het Sloterpark)
In de dagen voorafgaand aan het overleg werden we overvallen met een expert die het second opinion onderzoek zou gaan doen.
We waren zeer verbaasd omdat afgesproken was dat we eerst eventuele kandidaten zouden bespreken.
Op de agenda voor vrijdag stond dat we de formulering van de opdracht aan hem rond zouden maken.
U begrijpt dat we nogal ontstemd over het proces het overleg ingingen.
De man zelf kan daar natuurlijk niets aan doen dus hebben we uiteraard zijn introductie aandachtig beluisterd.
Een zeer ervaren man op bos/park/bomen/gebied met ook ervaring als bemiddelaar tussen omwonenden/gebruikers en bos/park beheerders.
Daarna volgde er een discussie over de omvang van het onderzoek in relatie tot het ontwerp. Of je bomen moet onderzoeken die toch gekapt gaan worden. En of het zinvol is een beperkt aantal bomen te onderzoeken zonder naar het ontwerp te kijken. Nog steeds werd namelijk het onderzoek beperkt tot de bomen uit die vreselijke foute, van geen kant kloppende, gelukkig ingetrokken, kapvergunning. Wij hadden al 3 keer aangegeven dat je eigenlijk alles moet onderzoeken. Een impasse met herhaling van zetten.
De expert doorbrak de impasse. Hij had het park donderdag bekeken en was bereid direct zijn second opinion te geven:
Het bos ziet er goed uit. Er is op basis van vitaliteit geen argument voor kap. Behalve sommige iepen. De eiken zijn buitengewoon gezond.

 
 

Gezonde eiken in Sloterpark Oost

-

Er moet in een enkel geval, hier en daar wel wat gebeuren.
Dat klinkt goed. (Achteraf gezien hadden we wel door moeten vragen over wat er dan moet gebeuren en over de iepen.)
Het stadsdeel wou toen weten hoe dat nu zomaar kon terwijl het onderzoek van de Bomenwacht anders uitwees.
Volgens hem zal dat waarschijnlijk liggen aan het “te voorzichtig zijn” en dat ze aan de veilige kant zijn gaan zitten. Want hoe vaak valt er nu een boom om?
Dat was de second opinion.
Nu kunnen we eindelijk door met de vraag: Hoe kunnen we zoveel mogelijk bomen zolang mogelijk behouden en daarmee het boskarakter van ons park behouden. Want dat wil het stadsdeel ook. Dat wordt vervolgd.
We gaan in ieder geval nog een keer met de expert buiten kijken. Dan hopen we te horen wat er dan hier en daar en met de iepen zou moeten gebeuren.

De ontwerpers van het herinrichtingsplan zijn ondertussen klaar werd ons meegedeeld. De dagelijks bestuursleden en ambtenaren gaan er nu naar kijken. Misschien nog aanpassen en dan krijgen wij het eindelijk te zien. Wederom hebben we aangegeven het te betreuren dat we niet (lijfelijk) betrokken zijn bij het aanpassen van het ontwerp en we straks weer een plan krijgen te zien waar we achteraf op kunnen reageren.  

Het is wel hoopvol dat de procesmanager meldde dat het park aangepakt moest worden zodat het achterstallig en noodzakelijk onderhoud gaat gebeuren en dat het niet uitmaakte of dat nu 2, 5 of 10 jaar ging duren.
Kijk daar worden we vrolijk van. Want als een paar bomen dan nog 10 jaar te leven hebben kun je ze geleidelijk vervangen.

Ondertussen is aan de oostkant (foto) de wateroverlast bestreden door de berm weg te halen zodat het water daar in loopt.
Dat geeft even wat lucht, maar ziet er niet uit. We hadden eigenlijk gehoopt op het ontstoppen van de huidige leiding en opschonen van de sloot. En natuurlijk op het eindelijk aansluiten van een van de buizen die in 2015 zijn gelegd.

Prettige zondag,

Met vriendelijke groet,
Buren van het Sloterpark

 
 

25-11-2017

Beste Buren.

Twee weken geleden hebben we het 2e overleg gehad met de gemeente over het bomenonderzoek en de plannen voor de oostzijde, samen met de Vrienden van de Sloterplas en de Vereniging Huiseigenaren Slotervaart. Momenteel wordt het inrichtingsplan Sloterpark Oost aangepast naar aanleiding van de 225 inspraakreacties en de wensen van Bobeldijk en Mauer. Dat laatste is wat vreemd want ze hebben het plan toch vrijgegeven voor inspraak. Maar goed, ook van de wijzigingen zullen ze wat vinden. We hebben de toezegging dat ze, als ze klaar zijn, niet meteen naar de Bestuurscommissie gaan maar ook nog met de drie genoemde belangengroepen overleggen. Dat is mooi. Het houdt in dat er niet in januari gestart wordt. We wachten af.
Vorige week, zeiden ze, zouden de mensen die een inspraakreactie gestuurd hebben hierover geïnformeerd worden,  helaas dus niet.

 
 

We hebben gevraagd om ondertussen wel wat aan het onderhoud te doen. Vooral aan de minimale voorzieningen die er zijn tegen de wateroverlast, die zijn weer dichtgegroeid. Anders krijgen de bomen nog meer te lijden.

Voor het second opinion bomenonderzoek Sloterpark Oost
is er door het stadsdeel een voorstel gedaan dat nog stééds uitging van de foute ingetrokken kapvergunning. Die was, zoals u weet, zeer incompleet. We vinden dat je, als je een onderzoek doet je dan ook alles moet onderzoeken. Daar hebben we nogmaals op aangedrongen. Wordt dus ook weer vervolgd. Volgende week weten we hopelijk meer.

Er blijven maar initiatieven opduiken voor het Sloterpark. O.a. de Meervaart in de Sloterplas en musea rond de plas. De Sloterplas is hot volgens Mauer. Publiekstrekkers. Rust en natuur zijn blijkbaar niet genoeg. Iemand noemde het “De Leuke Dingen Maffia”. Er zijn zelfs ambtenaren aangesteld om leuke dingen naar het Sloterpark te krijgen. Hoezo hot? Misschien jaag je met al die initiatieven ook wel mensen en dieren weg.

De keet aan de Noordzijde is helaas geplaatst, foto 1. We blijven het een gedrocht vinden. De activiteiten hadden ons inziens ook ergens anders in de buurt plaats kunnen vinden. Gelukkig wordt ie in december al weer weggehaald. (Zeggen ze.) Alsof de keet niet genoeg was hebben ze ook nog reclame geplaatst, foto 2. Wat stond daar ook alweer over in de APV?

Bij Meer en Vaart is nu de winteropslag gecreëerd voor voedselkeetjes. Foto 3. En ook hier reclame, foto 4.

Wat verder opvalt is dat de afwerking bij diverse projecten erg te wensen over laat. Wij vonden de afwerking van de nieuwe bestrating van de oever Meer en Vaart bij oplevering al ondermaats en het is er niet beter op geworden. Ook bij de opgeknapte brug over de Allendelaan duurde het lang voordat de omgeving netjes afgewerkt was. En het resultaat? En nu ligt er al weer tijden een grondhoop bij de nieuwe horecagelegenheid aan de Meer en Vaart. E
n is dat parkeren in het park de bedoeling? Foto 5.
De grondhopen bij het v Eesterenmuseum zijn op het voetbalveldje gedumpt. Waarom moest de grond die bij de bouw vrij kwam weer in het park, op het voetbalveldje, gedumpt worden? Waarom is die grond niet afgevoerd?
Telkens moet er (om financiële of praktische redenen?) grond in het park gestort worden. Of de grond geschikt was voor een voetbalveldje? Zie nevenstaande foto.

We gaan de komende tijd hierover een aantal vragen stellen.

Prettig weekend
Met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark.


 
 
 

24-10-2017

Beste Buren,

Helaas werd er weer gekapt afgelopen week. Wij blijven bij sommige gekapte bomen onze twijfels houden over de noodzaak van de kap.
Van een 4 tal gekapte bomen aan de zuidzijde hebben we ondertussen de gegevens opgevraagd.

Vanwege onze twijfels liepen we ook mee met de schouw van vorige week dinsdag.
Er is namelijk aangekondigd dat men nu nog 70 bomen wil kappen aan de westkant.
Met vele anderen hebben we samen met een boomdeskundige van het stadsdeel en dagelijks bestuurder Bobeldijk er een aantal bekeken.
De ons getoonde bomen waren niet de beste exemplaren maar toch hadden we bij een aantal nog twijfels over de noodzaak om deze te kappen.
Schokkend was de constatering dat sommige van de getoonde bomen niet in de (onrechtmatig verkregen) kapvergunning zitten maar dat het wel de bedoeling was om die bomen nu ook te kappen. Zonder vergunning. Het gaat niet om noodkap.
Dat verklaart meteen hoe het komt dat, en door wie er, op diverse plekken illegaal gekapt is in het park. (zie ook week 37)
Naast de kwestieuze vergunningverlening is er door het stadsdeel dus ook illegaal gekapt.
Dat illegaal kappen is vast met de beste bedoelingen gebeurd maar dat de overheid zich niet aan haar eigen regels houdt is wel heel erg kwalijk.

Afgelopen vrijdag was het 2e overleg met de nieuwe omgevingsmanager en de nieuwe procesmanager over de oostzijde. (zie ook week 38)
Nu samen met de Vereniging Huiseigenaren Slotervaart en de Vrienden van de Sloterplas.
Het is door het stadsdeel de  Begeleidingsgroep Second Opinion Sloterpark Oost genoemd.
Helaas was er eigenlijk geen nieuws over de omvang van de 2nd opinion, er is wel een voorstel gedaan maar dat betreft nog steeds hooguit 15% van de meer dan 1000 te kappen bomen, dat vinden wij niet zinvol. We hadden eerder al gevraagd om alles in het onderzoek mee te nemen.
Daarnaast is er nog steeds niet duidelijk wat er dan met de in de second opinion als “niet slecht” beoordeelde bomen gaat gebeuren.
Zelfs goede bomen worden namelijk gewoon gekapt omwille van het ontwerp. Dan heeft de 2nd opinion voor ons ook niet veel zin.
We hebben aangegeven dat het breder moet. De vraag moet zijn: Hoe kunnen we zoveel mogelijk bomen zo lang mogelijk behouden?
Een groot deel van de kaalslag wordt veroorzaakt door het ontwerp. Wil je de kaalslag voorkomen dan moet er dus iets met het ontwerp gebeuren.
Er is verteld dat er aan het ontwerp gewerkt wordt maar we mogen niet mee kijken of denken. Daar hebben we wel om gevraagd maar dat is nog steeds niet aan de orde.
We hebben nu eindelijk wel te horen gekregen wat dan die “gemeentelijke opdracht” is voor het park. In het kort: verbetering van ecologie, aantrekkelijkheid, vitaliteit, meer schaduw, meer gebruik.
We hebben twijfels of het bij ons bekende ontwerp daar een bijdrage aan levert.
Wel hebben we nogmaals onze vele bezwaren tegen het plan en de kaalslag kunnen uiten. De VHS, VVS en de BvhS zitten allemaal op dezelfde lijn.
Het volgende overleg is over 3 weken en zij nemen weer dezelfde vragen mee als vorig overleg.

Acht weken na de aankondiging in het gemeentelijk huis aan huisblaadje, dat belangengroepen betrokken worden bij het wijzigen van het ontwerp, zijn we nog helemaal niets wijzer en voelen we ons zeker niet betrokken bij het wijzigen.
We hebben ook nog geen enkele informatie ontvangen over wat er nu gewijzigd wordt. We hebben wel gehoord dat er hard aan het ontwerp gewerkt wordt en dat men ook bezig is met een beheerplan, maar dat is het dan.
Gelet op het feit dat de ambtelijk opdrachtgever ons meegedeeld heeft dat hij in januari wil starten wordt het allemaal wel heel erg krap.

Wij hebben, misschien net als u, bedenkingen bij bovenstaande gang van zaken.
We moesten de heren Bobeldijk en Mauer maar eens op de koffie vragen.

Gisteren waren er bouwwerkzaamheden aan de Noordoever. Vijf dagen na aanwijzing tot beschermd stadsgezicht.
Er was een vergunningaanvraag voor een keet bij Café Oostoever maar die is weer ingetrokken, dus dat is het niet.
We weten nog niet precies hoe het zit maar het lijkt in ieder geval op een nieuw snelheidsrecord van schending van een beschermd stadsgezicht.
Of je nou zo in het Guinness Book of Records wil komen?
We hebben informatie opgevraagd.


Met vriendelijk groet,
Buren van het Sloterpark.

 
 

12/10/2017

Beste Buren,

Er wordt aan de zuid en westzijde nog hier en daar gekapt op de onrechtmatig verkregen kapvergunning maar dit zijn steeds, volgens de berichten, bomen “waarvoor een reëel veiligheidsrisico of besmettingsgevaar geldt”.

Vorige week was er een kleine schouw bij De Natureluur. Ook daar worden “slechte” bomen gekapt. Naast de vraag of je maar wilt blijven kappen op een onrechtmatig (onjuiste publicatie, zeer
incomplete aanvraag) verkregen kapvergunning komt telkens de vraag op: “kunnen ze niet nog blijven staan?”  Maar helaas, dat zit (nog) niet in het systeem van Nieuw West. Waar in het Vondelpark bomen blijven staan en alleen echt heel slechte bomen vervangen worden moeten hier hele rijen bomen wijken om praktische, kosmetische of financiële redenen. Dus niet de echt hele slechte vervangen en zo een “leeftijd gevarieerd” bomenbestand opbouwen of alvast wat bomen ernaast planten en dan over 5 jaar de oude eruit maar nee hup bijna de hele rambam er uit.
Volgens ons is dit een hele foute keuze, behoud de bomen nou gewoon zo lang mogelijk. Neem dat als uitgangspunt. Dat is beter voor het milieu, de natuurwaarde en het vogelbestand.
Wel is tijdens de schouw toegezegd dat 2 wilgen hier niet gekapt worden, dit zou gebeuren, maar nu worden deze flink gesnoeid en op een meter of 10 afgezaagd. Die wilgen lopen wel weer uit en kunnen dan nog wel even mee. Een oplossing die ook
elders in het park toe te passen is.
Wat verder opviel is dat de zeer ervaren beheerder die ons rondleidde, luisterde,  meedacht en open stond voor discussie.
Hij denkt dan wel iets anders over de wijze van aanpak maar wat
een verademing zo’n behoorlijk empathische man in vergelijking met Buiting.
Voor de belangstellenden: er komt nog een schouw bij de natureluur,
dinsdag 17 oktober van 16.30 tot 18.30 uur.
zie Uitnodiging
.

Over de second opinion voor de oostzijde nog geen nieuws behalve dat er eind volgende week weer een gesprek komt.

Z
ojuist bereikt ons het bericht dat er een aantal mensen die een inspraakreactie op het hondenbeleid hebben ingestuurd geen Nota van beantwoording hebben gekregen en dat ze niet geattendeerd zijn op de behandeling hiervan in de Voorbereidende Commissie die vorige week was. Ja dit is weer een van wel heel veel incidenten, het lijkt er wel erg op dat er structureel iets mis is bij Nieuw West.
Dit houdt in dat we extra oplettend moeten zijn voor de behandeling van het inrichtingsplan.

Hieronder nog
2 berichten uit de bestuurscommissie (uit de Westerpost) over het park.

 
 

24/9/2017
Beste Buren,

We hadden ons bericht, waarin stond dat de kap ook in west is stilgelegd, nog maar net verstuurd of de meldingen over kapwerkzaamheden kwamen al binnen. Uiteraard hebben we meteen DBer Bobeldijk gemaild. Hij antwoordde: “Ik ben geïnformeerd over deze bomen. Het gaat in ieder geval om 5 populieren en 4 essen. Er wordt gewerkt aan een website met informatie waar iedereen per boom kan zien waarom deze gekapt moet worden. Tevens wordt er een foto archief van de bomen gemaakt na de kap. Sommige bomen ogen gezond, maar zijn van binnen rot.” Wij houden toch echt het idee dat er ook gezonde bomen gekapt worden en heel veel meer. We gaan de foto’s opvragen en een van de buren heeft ook veel foto’s gemaakt aan de hand daarvan kijken we of een gesprek met DBer Bobeldijk moeten aangaan. We hopen niet dat Buiting, hij is onlangs in het park gesignaleerd, achter deze kapwerkzaamheden zit. We kennen hem vooral van de oostzijde waar hij alle bomen die niet aan zijn ideaalplaatje voldoen wil kappen.

Uiteraard hebben we het ook de omgevingsmanager gevraagd en die meldde dat “alleen bomen met een reëel risico vanwege veiligheid op basis van de conditie en de locatie van de boom of mogelijk besmettingsgevaar gekapt worden.” Ook op twitter kregen we dat antwoord. Hoe reëel is dat risico als de bomen dit jaar al 2 stormen doorstaan hebben?
We kregen dat antwoord zelfs op de meer dan 50 bomen die in juli gekapt zijn. (De foto van vorige week.) En op een tweet over een andere locatie. Zie tweet hieronder
. De onlangs gekapte bomen zaten nog grotendeels in de (onrechtmatig verkregen) kapvergunning. Deze 50 bomen zaten daar zeker niet in. Ondanks dat die bomen misschien slecht waren moet je daar toch echt een kapvergunning voor hebben. Op beide locaties is naar onze mening door het stadsdeel illegaal gekapt. Wat moeten we daar nou weer mee?

Verder is men van plan een “huisje” te bouwen bij café Oostoever, https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-nieuw-west/2017/week-38/aanvragen/aanvraag-0/
. We hebben nadere informatie opgevraagd.

Vrijdag hebben 4 Buren gesproken met de pas aangestelde omgevingsmanager voor het project Sloterpark oost. Na een kort voorstelrondje vertelde ze dat zij de contacten met de buurt gaat onderhouden. De projectorganisatie is verder ook nog uitgebreid met een procesmanager. De eerste contacten en het gesprek met haar verliepen goed en onze mails werden beantwoord (zie ook hierboven). Hoopgevend.
We hebben het vooral gehad over de second opinion voor de bomen in het Sloterpark oost.
Vreemd is dat het de bedoeling is dat alleen de bomen uit de kapvergunning onderzocht worden.
Daar zijn een aantal dingen vreemd aan. Allereerst is de kapvergunning onder andere ingetrokken omdat die bijzonder onduidelijk was. Er staan bomen in die al gekapt zijn en er staan een heleboel bomen niet op de tekening die volgens het ontwerp wel gekapt worden. Het is dus niet duidelijk welke bomen je wel en welke je niet gaat onderzoeken. Ten tweede blijkt uit het ontwerp dat ze, zoals al vaak besproken, veel meer dan 1000 bomen willen gaan kappen. (En ook even getalsmatig, de kapvergunning ging uit van 341 bomen, dat is later bijgesteld naar 285 bomen. Daar zijn er ondertussen al zeker 10 van gekapt. Dat is 275. Er is al toegezegd dat de bomen uit het second opinion van de vereniging van huiseigenaren zouden blijven staan. Dat zijn er ca. 155 houden we er nog 120 over. Het plan is dus 120 bomen van de meer dan 1000 te kappen bomen te onderzoeken.) Dat heeft niet heel veel zin. We hebben dan ook gevraagd om alle voor kap genomineerde bomen te onderzoeken. Ook de bosvakken. En dan niet op de manier van “slecht of matig, hup kappen” maar breed kijken hoe ze te behouden. Ook naar het wegwerken van de wateroverlast. M.a.w. hoe kunnen de bomen blijven staan. (Zoals we tot onze vreugde in het gemeenteblaadje lazen: “Een belangrijk uitgangspunt is dat zoveel mogelijk bomen blijven.”)
De omgevingsmanager gaat dit nog nader overleggen. We wachten af.
Daarnaast vertelde ze dat het onderzoek er niet toe zal leiden dat als de bomen voor het ontwerp weg moeten ze, omdat ze goed uit het onderzoek komen, niet gekapt worden. Dat begrepen en begrijpen we niet. Je gaat bomen onderzoeken die je toch gaat kappen? (Al krijgen we dan wel het beeld hoe het echt met ze gesteld is en of ze voor verplanten geschikt zijn.)
Toen kwamen we uiteraard op het ontwerp te spreken. Het is blijkbaar al aangepast of men is daar mee bezig maar wij weten nog niet hoe (behalve dan de bomen langs het Plantijnpad) Wij zijn natuurlijk tegen onnodige kap, zeker als het voor ontwerpersnukken is.
Duidelijk werd dat dit overleg met de omgevingsmanager niet was om over wijzigingen van het ontwerp te praten.
Iets wat wij natuurlijk wel willen. Want juist vanwege het ontwerp moeten er heel veel bomen, waaronder goede, sneuvelen. Ook of het bespreken van de wijzigen toch tot de mogelijkheden hoort gaat zij overleggen.
(Uiteraard komt er nog een “Nota van beantwoording” op al jullie inspraakreacties en komt er nog een behandeling van het ontwerp in de Bestuurscommissie waar je in kunt spreken.)
Verder hebben we volop verteld over onze irritaties en ongeloof over het proces tot nu toe, over het gedrag, over de kwestieuze dubbelrol van de ontwerper en tevens boombeoordelaar, over het niet compenseren van de vele bomen die in al die jaren al gekapt zijn, over de onnodige aanleg van paden, over de kap aan de westzijde, en vele andere zaken die ons dwars zaten.
Aan het eind van het gesprek heeft de omgevingsmanager ons gevraagd aan de begeleidingsgroep van de second opinion deel te nemen.
Dat hebben we toegezegd. Wij gaan er wel van uit dat het dan wel wat meer om het lijf heeft dan zij in 1e instantie heeft geschetst. Ook wat betreft het meepraten over de wijzigingen van het plan. Zo stond het tenslotte geschreven in het gemeenteblaadje over de belangengroepen. “Zij worden betrokken bij de voorgenomen wijzigingen voordat deze naar de bestuurscommissie ter besluit gaan.”
Wordt zeker vervolgd.

Prettige zondag.

 
 
 
 
 
 

18-9-2017
Weekbericht.
Gelukkig een week zonder al te veel kapgeluiden in het park. Bij Torenwijck is een boom langs het fietspad gekapt omdat die volgens het stadsdeel ernstig was aangetast door zwammen.

Wel werden we gewezen op de kaalslag vlakbij de konijnenheuvel aan de westkant. (Heuvel met kunstwerk van Couzijn) Meer dan 50 bomen gekapt.
Dit is ergens half juli gekapt. We hadden al eens een foto
gezien maar konden het toen niet goed plaatsen.

Wij begrijpen hier eigenlijk niets van want we hebben hiervoor geen kapvergunning gezien. We hebben het stadsdeel om opheldering getweet.
Daar hebben we nog geen antwoord op gekregen.

Na bestudering van de plek leek dit kappen verdacht veel op de plannen van Buiting aan de oostkant.
Rigoureus “dunnen” en een strook bomen langs het pad verwijderen. (Iets dat wij absoluut niet willen omdat dat het bosgevoel wegneemt en de geplande te planten bosjes het geheel sociaal onveiliger maken.)
Het zal toch niet? We pakten de vergunning er nogmaals bij. En ja, in de motivatie staat wel iets over een beheerplan.
Dat zit echter niet bij de vergunning dus weten we verder niets. We hebben het opgevraagd.

Misschien moeten er, als er een soortgelijk "
beheerplan" is, net als aan de oostkant ook nog veel meer bomen dan vergund sneuvelen.
We zijn wat voorbarig, maar we vrezen het ergste. We wachten het zogenaamde
beheerplan af.

We zullen dit ook zeker aankaarten bij het overleg met stadsdeel dat voor vrijdag op de rol staat.
___________________________________________________________________________________________________


 
 
 
 

10-9-2017
Door één van de Buren werden we gewezen op de volgende pagina over de meest gestelde vragen over de herinrichting Sloterpark op de Amsterdam website.
https://www.amsterdam.nl/project…/sloterpark/meest-gestelde/

Ze blijven gewoon weer dezelfde flauwekul verkopen. hieronder onze reactie hierop aan het bestuur:

Geacht bestuur

De inhoud van deze pagina verbaasde ons en in deze brief geven we aan waarom. Daarnaast hebben we nog een aantal vragen en opmerkingen.
U schrijft op deze pagina o.a. dat de ecologie wordt versterkt en het park in ere wordt hersteld. Daar zijn wij het niet mee eens. Hoe kan de geplande kaalslag lijden tot versterking van de ecologie? Het leefgebied van vele dieren wordt vernield. Denkt u dat de roofvogels terugkomen naar de jonge bomen, die dan nog sprietjes zijn, die u gaat planten?
Wat is toch telkens de opmerking “het park wordt in ere hersteld”? Het park wordt helemaal niet hersteld. Het is een bospark, door het vellen van al die mooie grote bomen verwordt het park tot een grasveld met jonge boompjes. Laag in onderhoudskosten de eerste jaren maar een totale vernietiging van de natuurwaarde.
U schrijft: “Ook is gekeken naar de verwachte klimaatveranderingen zoals hittestress en extreme regenbuien”.
Maar u vertelt niet hoe. Het planten van een paar bomen weegt niet op tegen de meer dan 1000 bomen die jullie willen gaan kappen. Diverse malen hebben we gevraagd wat jullie gaan doen aan de wateroverlast maar we krijgen geen antwoord. Waarom niet?
U schrijft:
Er zijn vier redenen waarom er in het Sloterpark bomen worden gekapt:
1. De belangrijkste reden en directe aanleiding om op dit moment in het park in te grijpen is de slechte vitaliteit van de bomen en bosvakken.
2. Door achterstallig onderhoud staan bomen in de bosvakken te dicht op elkaar. De dunningen zijn niet uitgevoerd, waardoor de bomen elkaar nu verdringen, niet goed kunnen groeien en te kleine kronen hebben. De bomen zijn daardoor instabiel. De levensverwachting van de bosvakken is laag, ook bestaat het gevaar dat de bomen omwaaien.
3. Door de klimaatsverandering is de ontwateringstoestand van de bodem in het Sloterpark de afgelopen decennium sterk verslechterd. Door het veranderde neerslagpatroon krijgt een groot deel van het park nu ook binnen het groeiseizoen met overstromingen te maken.
4. Sommige bomen zijn aangetast door een ziekte. Deze situatie geldt op dit moment met name voor de gewone es (essentaksterfte) en iep (iepziekte). Bomen die ziek zijn worden altijd door de gemeente verwijderd, dit heet noodkap.
De gemeente Amsterdam wil met de totale aanpak van het park de vitaliteit en veiligheid in het park verbeteren.

Ad 1 De slechte vitaliteit blijkt reuze mee te vallen hebben we uit het second opinion onderzoek geleerd. Dit onderzoek is ook in uw bezit.
Ad 2 Het dunnen van de bosgedeeltes heeft geen zin meer na 60 jaar. Het wordt zelfs afgeraden door de Bomenwacht. Het wordt volgens hen pas instabiel als je gaat dunnen.
Ad 3 Ook nu wordt weer wateroverlast als kapreden aangevoerd. Waarom wordt er niet gewerkt aan een betere afwatering i.p.v. aan het kappen van bomen?
Ad 4 Noodkap kan, maar dan wel alleen bij acuut gevaar. Dus niet een rode stip zetten en dan 3 weken later pas kappen zoals onlangs gebeurd is.
U geeft niet aan dat er sprake is van het kappen van bomen omwille van een ontwerp of omdat de ontwerpers de bomen niet passend vinden, terwijl dit meerdere malen aan de orde is geweest bv. tijdens de inspraakavond. We gaan er nu van uit dat alle goede bomen blijven staan.

Er wordt verwezen naar de rapporten van de Bomenwacht. Ons inziens zijn die rapporten niet opgesteld met als uitgangspunt de bomen zo lang mogelijk te behouden en is het ook op gewenste uitkomst opgesteld. Er is bijvoorbeeld al rekening gehouden met het ontwerp aan de oostzijde. Een second opinion voor het hele park is aan de orde, zeker nu uit het recente second opinion onderzoek op een deel van de bomen is gebleken dat slechts drie van alle onderzochte bomen als ‘matig’ werden beoordeeld. Wederom verzoeken we u om dit toch echt te gaan doen.

U schrijft:
Voor het westelijke deel van het Sloterpark is een kapvergunning aangevraagd, het gaat hier om 372 bomen. In het oostelijke deel gaat het om 280 bomen. De kapvergunning voor het westelijke deel is definitief, tegen de kapvergunning voor het oostelijke deel is één bezwaar gemaakt. Deze bezwaarprocedure loopt.

Bovenstaande tekst over de kapvergunningen vinden wij zeer misleidend. U weet dat de kapvergunning oost is herroepen mede door een foute publicatie, u weet dat de vergunning west ook fout gepubliceerd is en toch gaat u door. En u weet dat door de foute publicatie niemand de kapvergunning kon zien. En dan wordt hier gemeld dat er slechts één bezwaar is gemaakt. U weet ook dat u aan de oostzijde van plan bent veel meer bomen te kappen dan de genoemde 280. Waarom blijft u daarover verkeerde informatie verstrekken? Waarom vraagt u een kapvergunning aan voordat er een bestuurlijke beslissing is?

U antwoord op de vraag Kan ik nog bezwaar maken?: Nee, de termijn waarbinnen bezwaar tegen de kapvergunning kan worden gemaakt is verlopen.

Ons inziens bedoelt u hiermee: Nee nu niet en dat heeft u ook nooit gekund want het stadsdeel heeft de vergunning niet goed gepubliceerd. Het enige wat u rest is een gang naar de rechter.

Dan volgt een heel stuk over de plannen alsof het allemaal al beslist is. Was de inspraak voor niets, een wassen neus? U gaat niets doen met die 215 inspraakreacties?
Ook worden weer kreten gebruikt zoals de ecologie versterkt (wat niet zo is) en het bos handhaven (wat niet zo is) en het vervolgens een stoer stadslandschap noemen.

Verder schrijft u: “Allereerst is de huidige situatie binnen het park zorgvuldig in kaart gebracht. Zoals vastgelegd in de Structuurvisie Amsterdam 2040 vormden het historische ontwerp en de eisen van de gemeente belangrijke randvoorwaarden. Ook de ideeën vanuit de burgerparticipatie rond de herinrichting van het Sloterpark uit 2009 zijn in de ontwerpfase meegenomen evenals de resultaten van latere burgerconsultaties, vastgelegd in het document ‘100 ideeën 1 Sloterplas (2012) en de “Ontwikkelstrategie Sloterplas” (2013). Tenslotte zijn de bodemgesteldheid (samenstelling en hoogteligging) en klimaatadaptatie, als zeer belangrijk overall thema, in het ontwerp betrokken.”

De huidige situatie is volgens ons niet in kaart gebracht. Er zijn geen hoogtemetingen, het rondje Sloterplas ontbreekt op de kaarten van 2015 en 2016. Die is toch in 2006/7 al aangelegd. Tijdens de hele informatie/inspraakprocedure hebben we geen goede tekening van de bestaande situatie gezien. Dat is inderdaad waar je mee zou moeten beginnen.
Ook is het duidelijk dat het historisch ontwerp nauwelijks als randvoorwaarde is gebruikt.
Doordat u ook niet bereid bent om de bodemverbeteringsplannen en afwateringsplannen te verstrekken kunnen wij ons geen oordeel vormen of u zaken wel of niet meegenomen heeft.
Wat ook ontbreekt, is een fatsoenlijke rapportage over de natuurwaarde.

U schrijft:
Is er inspraak op de plannen geweest?
Ja. In 2009 heeft de gemeente twee participatiebijeenkomsten met omwonenden en de belangenvereniging Vrienden van de Sloterplas georganiseerd (d.d. 30 juni en 9 november 2009). Tijdens deze bijeenkomsten stond de herinrichting van het park centraal.

Dit mag je echt geen inspraak noemen! Hoe durft u? Verder is er bij de projectleider gevraagd naar verslagen en gegevens, ze zijn niet verstrekt.

U schrijft:
Is er een inspraakmogelijkheid geweest voor het nieuwe ontwerp?
Het nieuwe concept-ontwerp is op 25 oktober 2016 tijdens een informatieavond gepresenteerd en tijdens een rondwandeling zijn belangstellenden geïnformeerd over de condities van het groen. Naar aanleiding van die avond heeft de gemeente Amsterdam overlegd met de Vrienden van het Sloterplas en zijn op basis van dit gesprek enkele aanpassingen doorgevoerd.

Ook dit is geen inspraak, u heeft slechts overlegd met de Vrienden van de Sloterplas en de anderen werden slechts geïnformeerd. Met alle respect voor de Vrienden van de Sloterplas: maar er wonen heel veel meer mensen in de buurt. Zijn er van dat overleg met de VVS verslagen? Mogen wij die hebben?
U doet voorkomen alsof de VVS akkoord is met het plan. Voor zover wij weten hebben ook zij grote moeite met het ontwerp en de geplande kaalslag.

Tenslotte, maar niet onbelangrijk, vergeet u de nog lopende inspraak te vermelden.

Geacht bestuur, we verzoeken u deze webpagina zo snel mogelijk te laten verwijderen.
Door de fouten, onvolledigheid en onjuistheden leidt dit soort publicaties alleen maar tot nog meer wrijving.

____________________________________________________________________________________________

 
 

29-8-2017

Beste Buren,

Commissievergadering uitgesteld
De behandeling van het inrichtingsplan Sloterpark Oost in de commissie is uitgesteld.
Het onderwerp is van de agenda voor de Voorbereidende Commissie van 6 september gehaald.
Het stadsdeel wil nogmaals naar de plannen kijken.
Er is dus beweging bij het stadsdeel.

We waren net gestart met ons slotoffensief voor het stoppen van de kaalslag. Dat offensief wordt even gestopt.

Na eerdere berichten uit de wandelgangen dat er weinig aan het plan gewijzigd zou worden is er nu bereidheid te praten over het plan.
Men wil om de tafel met een aantal partijen om een en ander nader te bespreken.
Ook Buren van het Sloterpark is uitgenodigd.

We gaan allereerst luisteren wat precies de bedoeling is van het overleg.
We hopen we dat er nu eindelijk open over de plannen zelf gepraat gaat worden en we geen tijd meer hoeven te besteden aan het weerleggen van onzinargumenten en aan zaken die allemaal niet kloppen.

Uiteraard zullen we onze rollen tot nu toe, bewaker van een goede procedure en aanjager van een duidelijke, eerlijke en open communicatie over het plan, blijven vervullen en strijden voor het behoud van zoveel mogelijk bomen en het (bos)karakter van het park.

Als eerste pluspunt hebben we de toezegging dat er voorlopig niet meer gekapt wordt in het Sloterpark.

Uiteraard houden we jullie constant op de hoogte.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Kapvergunning Sloterpark Oost herroepen
Zoals jullie weten heeft een van de Buren (de enige die de kapvergunning tijdig gezien heeft) bezwaar aangetekend tegen deze kapvergunning.
Alles wat maar mis kon zijn aan de vergunning was mis: De publicatie, vage motivering, verschillende en foute aantallen, incompleet, onduidelijk, fouten in de tekeningen en ontbrekende bijlagen.
De Bezwaarschriftencommissie van het Stadsdeel was het hier mee eens en heeft het bestuur geadviseerd het besluit over de vergunning te herroepen.
Het Algemeen Bestuur van het stadsdeel neemt het advies van de Bezwaarschiftencommissie over en verklaren zijn bezwaar zowel ontvankelijk als gegrond. (Hij is dus in het gelijk gesteld) en herroepen het besluit over de omgevingsvergunning.
Logisch toch?
Maar ze besluiten ook “op een gewijzigde aanvraag omgevingsvergunning” (met hetzelfde nummer) “in afwachting van nader onderzoek in het Sloterpark definitief op een nader te bepalen datum te beslissen”.
Het is ons niet geheel duidelijk wat dit nou precies betekent, doorgaan met dezelfde vergunning of een nieuwe aanvraag doen.
Dat eerste zou raar zijn omdat de bezwaarschriftencommissie schrijft dat “de grenzen” voor het aanpassen van een vergunning “al overschreden zijn” en dat het hen voorkomt “dat het traject voor de inspraakprocedure afgerond moet worden alvorens een kapvergunning aan de orde kan zijn”.
Je kan een vergunning alleen aanpassen bij wijzigingen van ondergeschikte aard.
Wij vinden dat alleen de foute publicatie al genoeg is om de vergunning volledig in te trekken. Niemand heeft die publicatie van de vergunning gezien! We hebben vernomen dat zelfs de Vrienden Van de Sloterplas, normaal zeer oplettend, de vergunning niet langs heeft zien komen.
Dit besluit is zoiets van: ik vraag een bouwvergunning voor een schuurtje aan en ga de vergunning aanpassen om een dakopbouw te bouwen.
Het besluit en het advies van de Bezwaarschriftencommissie is nu te zien op onze site. Net als alle eerder geplaatste stukken. http://sloterpark.net/kapvergunning-oost.html
Met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark

 
 

20-8-2017

Beste Buren,

Vakantietijd.
We wachten natuurlijk met smart op de reactie van het stadsdeel op de ca. 200 inspraakreacties op het inrichtingsplan.
De summiere berichten uit de wandelgangen zijn nog niet echt hoopgevend.
Maar we willen niet vooruitlopen op de Nota van beantwoording en het opnieuw aangepaste plan.
De behandeling in de commissie staat gepland voor 6 september. (’s avonds, hou m vrij)
Iedereen mag daar inspreken. Je aanwezigheid/steun wordt ook op prijs gesteld.
Nadere info volgt.

In de tussentijd hebben we kapvergunning voor de in september vorig jaar gekapte bomen opgevraagd en bekeken.
Over de noodzaak van die kap is nogal wat onenigheid tussen de ambtenaren en een aantal buren.
Door deze buren gevraagde uitleg hebben ze (nog) niet gekregen.
Helaas biedt de vergunning ook geen goede uitleg voor het waarom.
Net als de kapvergunning voor Sloterpark Oost en Sloterpark West rammelt die vergunning behoorlijk.

In het kort:
• Foutieve plaatsaanduiding (ook deze vergunningsaanvraag heeft niemand gezien, gepubliceerd als “een gebied bij Christoffel Plantijnpad 3” het gebied behelst 3 gebieden waaronder ook 1 aan de westzijde.) De aanduiding Sloterpark in de publicatie was minimaal op zijn plaats geweest. Een splitsing in 3 vergunningen nog beter.
• Alleen de aanduiding omgevingsvergunning wordt gebruikt, gebruikelijk en wenselijk is hier ook “kap” of “kapvergunning” te noemen.
• Niet kloppende en incomplete tekeningen; veel te veel bomen die er echt niet stonden, geen legenda.
• Ontbrekende rapporten.
• Ontbrekende motivatie (waar wel naar verwezen wordt). Alleen een zeer summiere omschrijving in de kaplijst.
• Niet onderbouwde redenen voor kap (uit de kaplijst). Reden 1:  “Herinrichting”; welke? waar goedgekeurd? Plan? Etc.. En reden 2: “Is aan het afsterven”; Waarop gebaseerd? Onderzoek? Rapport?

Ook deze kapvergunning is aangevraagd vooruitlopend op een besluit over de herinrichting. Hier zijn dus al vast bomen gekapt vooruitlopend op een herinrichting waarover nog steeds geen besluit is genomen. Zo maar 18 gezonde bomen gekapt. Van de overige 45 bomen twijfelen we zeer aan de noodzaak.
We waren volledig verrast door deze kap en zijn wij van mening dat een flink aantal van deze bomen, waaronder een tiental mooie linden, nog heel lang hadden meegekund.

Al met al hebben we nu 3 vergunningen gezien voor het Sloterpark met een heel gebrekkige aanvraag. Met ontbrekende bijlagen en bijlagen met veel gebreken. Toch worden deze vergunningen gewoon verleend, zelfs als de vergunningaanvraag gebreken vertoond.
Waar men zou verwachten dat de adviseur als een poortwachter zijn bomen beschermd en de aanvraag heel streng controleert lijkt het er hier heel sterk op dat hij steeds akkoord gaat met de aanvraag en een positief advies geeft. Sterker nog in de kapvergunning van maart 2016 draagt de adviseur zelfs redenen aan voor kap.

Verder vinden we dat er toch van uitgegaan mag worden dat als er sprake is van een “bezichtiging” dat er dan ook gecontroleerd wordt of een en ander klopt.

Bij het advies op de vergunningsaanvraag van maart 2016 wordt ook een mening gegeven over de waarde van de te kappen bomen. Volgens het advies hebben de bomen geen bijzonder landschappelijke waarde, geen bijzondere waarde voor het stadsschoon en geen bijzondere waarde voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving. We waren werkelijk verbouwereerd dit te lezen. Hier zaten echt mooie linden bij. Voor ons hadden deze bomen zeker bijzondere waarde. Over de natuurwaarde van deze bomen wordt totaal niets aangegeven. (art. 5, lid 1 onder a. van de Bomenverordening 2014) Net als bij beide andere kapvergunningen.

Wat verder opvalt is dat de adviseur wel het volgende aangeeft: “14  bomen moeten weg omdat er een herinrichting van het park bezig is, en 45 bomen worden verwijderd omdat de kwaliteit heel erg slecht is (de bomen zijn aan het afsterven) als gevolg van erg slechte bodemomstandigheden (verslemping als gevolg van wateroverlast)” Volgens ons ligt het dan voor de hand om de bodemgesteldheid en waterafvoer te verbeteren en de bomen te behouden.
De reden “herinrichting.. ..die bezig is” klopt gewoon niet. Er werden op dat moment hooguit plannen gemaakt.

Ook de afdeling vergunningen zou toch op zijn minst de compleetheid en juistheid moeten checken of is hun rol slechts administratief?

Het Algemeen Bestuur is ook afhankelijk bent van uw ambtenaren en adviseurs maar hier lijkt iets niet in de haak te zijn.
Dit lijkt een geval van de slager die zijn eigen vlees keurt.

Wij zijn verbaasd over de volgende zaken:

1. Deze vergunningen zijn verleend ondanks dat ze incompleet zijn, niet kloppen en gebrekkig gepubliceerd zijn.
2. Het is onduidelijk wie nou eigenlijk de aanvragen controleert en op welke wijze.
3. De relatie tussen aanvrager(s), adviseur en verlener en hun rol is niet geheel helder. Doen ze wat ze moeten doen?
4. Het lijkt ons onwenselijk dat de teammanager vergunningen de vergunningen tekent namens het Algemeen Bestuur. Zien de leden van het Algemeen Bestuur daadwerkelijk zelf de vergunning?
5. Het aantal terug te planten bomen lijkt willekeurig. Wie bewaakt de in de vergunning afgesproken herplant van bomen?

Het is helaas steeds nodig de Bomenverordening 2014 te citeren:

Houtopstanden vormen in een compacte stad als Amsterdam een schaars goed waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen. Hoog opgaand groen wordt door veel inwoners ervaren als een verrijking van het aanzien van de stad en als een waardevolle afwisseling met de vele bouwwerken en infrastructuur in de stedelijke omgeving. Bovendien hebben bomen een belangrijke ecologische waarde en leveren zij een bijdrage aan een schonere lucht en aan de leefbaarheid van de stad.

Wij concluderen dat er bij deze vergunningverleningen niet zorgvuldig is omgegaan met een schaars goed.

***
We hebben een mail met bovenstaande bevindingen naar het stadsdeel gestuurd met het verzoek alle kapwerkzaamheden te staken.

De kapvergunning met bijlagen staat op de website:
http://sloterpark.net/kap-september-2016.html

groet,

Buren van het Sloterpark


 
 

21-7-2017

Geachte buren,

Hier een nagekomen bericht van Buur Roel van Duijn:

Hallo allemaal (ik vraag de Buur die dit ontvangt het even door te sturen naar allen),
ik was bij de „schouw” die afgelopen woensdag vanuit mijn huis begon.
Het werd een show van Buiting, ook al moest hij wel enige tegenvallers incasseren.

De door door Frieling bestelde bomendeskundige uit Wageningen (Kopinga) vond  het veld bomen voor onze deur, grenzend aan het Plantijnpad  een terrein waarover hij „tevreden” was, terwijl Buiting dit hele bom
enveld had willen opruimen. Nu  reageerde nu door te zeggen dat er een „apart plan” voor dit gebied moet komen. Waarom ueberhaupt een plan nodig  is, is  niet duidelijk, zoals zoveel  waarom-vragen door hem niet beantwoord worden.. Zonder ingreep van de gemeente kunnen wij nog heel lang van deze bomen genieten.

De  uitspruitende stronken van de 5 ten onrechte gekapte  linden aan de overzijde van het Plantijnpad, op het speelveld hebben we bezocht. Ik vestig er al meer dan een maand bijna dagelijks de aandacht op dat deze mooie  linden volstrekt nodeloos gekapt zijn. Het antwoord van Frieling is geweest dat 1 ervan slecht was en dat de anderen dood hout hadden. Onze commentaar daarop was dat zelfs als er 1 slecht was de rest niet opgeruimd  had moeten worden en dat dood hout door onderhoud verwijderd kan worden.
Nu zouden we dan het definitieve antwoord krijgen door iemand van Beheer die foto’s zou laten zien. Deze man bleek nu „ziek’ te zijn. Het wordt steeds duidelijker dat het kappen van deze prachtige linden  zonder meer een blunder is geweest. een blunder waarvoor niemand verantwoording neemt.

We hebben de toezegging gekregen dat het tochtgat dat ontstaan is door kap aan de Oostoever (bij ingang park), waar iepziekte geconstateerd was, door nieuwe aanplant gedicht zal worden.

De grote wilgen aan de ligweide gaan eraan. Buiting wil ook het bos achter de ligweide weghebben. Omdat 1. het te nat wordt als de ligweide qua grond verbeterd wordt 2. zijn opdracht is dat de ligweide groter moet worden. Ik vind dit slecht beleid en achteruitgang.

De rechte paden naar het Sloterpark toe vindt hij nog steeds een uitstekend idee,omdat het anders ""voor oudere mensen zo slecht toegankelijk is”. Er zouden brede steigers (20 m breed) aan het eind van die paden moeten komen.
Ik vind dit een weerzinwekkende conceptie, maar dit schijnt „emotioneel” te zijn.
Volgens Buiting  moeten de bochtige  paden worden recht getrokken omdat kromme paden niet passen in „de stijl van het park”.
Ik vond dat deze gedachten van Buiting niet voldoende tegengesproken zijn. Deze plannen zijn zowel natuurverlies als geldverspilling.

De grote vleugelnoten moeten worden opgeruimd omdat zij een risico voor kinderen vormen, zegt Buiting. De walnoten moeten tijdelijk worden  „opgeslagen”, ondertussen moet de grond verbeterd en dan mogen zij weer terugkomen

Buiting heeft slechts marginale concessies aan de kritiek gedaan. Als ik het goed begrepen heb zou hij ook toch bereid zijn de abelen op  het open veld niet als regiment, maar als groep  te planten?

Ik begrijp niet hoe een Bestuurscommissie een man met zulke ideeén zo lang en uitvoerig de ruimte geeft om zijn ideeën boven alles uit te laten horen.
Buiting wil ook de man worden die uiteindelijk de stippen op de 1200 doodskandidaten gaat zetten. God verhoede het.

hartelijke groet van buur
Roel

 
 

21-7-2017

Beste Buren,
Het was weer bewogen afgelopen tijd.
Allereerst hebben we gereageerd op de publicatie over aantallen te kappen bomen van het stadsdeel. Wederom een warrig stuk met daarin de nodige onwaarheden.
Zie voor onze reactie www.sloterpark.net/nieuws.html onder het stuk over de second opinion.
Ook is er veel gekapt, alles zogenaamd Noodkap. Meerdere buren hebben aan de bel getrokken. De meningen verschillen. De meesten zeggen: Noodkap is voor acute situaties. Zo staat het ook in de Boomverordening van de gemeente. Dat je denkt, ojee dit moet in de hekken anders gebeuren er ongelukken. Dus niet 4 weken geleden een stip zetten, en als t de aannemer uitkomt omzagen. Als de boom met de storm van anderhalve maand geleden is blijven staan lijkt het zeer discutabel om die nu als Noodkap te kappen. Hier had gewoon een kapvergunning aangevraagd moeten worden. Verantwoordelijk Dagelijks Bestuurslid Bobeldijk houdt na diverse klachten nu in ieder geval een vinger aan de pols.
Daarna kwam het door de Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart bestelde rapport van de second opinion over de bomen langs het Plantijnpad. Die kunnen wel 10 keer langer mee dan de Bomenwacht had gezegd, 50 jaar. Dit geldt ook voor de bomen langs dit pad die de Bomenwacht niet onderzocht had. Helemaal niet slecht dus! Uiteraard hebben we hierover ook een reactie naar het stadsdeel gestuurd.
Zie voor de reacties: www.sloterpark.net/nieuws.html
Woensdag was er een schouw. Er was 2 weken geleden “onenigheid” ontstaan tussen Frieling (de projectleider) en enkele buren over de vorig jaar en dit jaar al gekapte bomen. Dat zou door middel van een schouw met de vakmensen nader besproken worden. “Om het vertrouwen te herstellen.”
Naar nu blijkt was het echter een schouw met politici en Buiting (ingehuurde adviseur) en er was zelfs een docent van Wageningen. En het ging vooral over het ontwerp en de plannen met de bomen. Jammer, daar hadden vast veel meer buren bij willen zijn.
Nu waren er alleen de betrokken buren van de “onenigheid” en een van onze groendeskundigen. 5 bewoners dus… Er werd ook stilgestaan bij de slechte bomen.
Dat werd voor het stadsdeel een preek voor eigen parochie. Zo hebben ze weer zonder veel weerwoord hun praatje kunnen vertellen.
Bij de schouw werd een prentje uitgedeeld. Op “tekening 2” van de inspraak zijn wat extra stipjes ingetekend met slechte bomen en matige bomen. Daar klopt niet veel van en het merendeel van de matige bomen blijken sinds het onderzoek nog wel 50 jaar mee te kunnen. Het is maar wat je matig noemt.
In de hele voorbereidingstijd is niet de moeite genomen de bestaande situatie in te laten meten inclusief hoogtematen en bomen. Ze zijn begonnen met een valse start en het is tot nu toe niet goed gekomen. Overigens is bij de schouw aanwezige buren het vertrouwen in het stadsdeel niet versterkt doordat na 1 maand nog steeds geen afdoende reden is geven voor het kappen van de lindes vorig jaar.
Wij wachten, sinds ons verzoek van 27 mei, nog steeds op de gegevens over grondverbetering, ophoging en drainage. Terwijl dat toch een kernpunt is van de opknapbeurt.
De noodzaak voor het kappen van een aantal bomen zal wel een welles, nietes verhaal blijven. Maar het kappen van vele andere bomen zijn keuzes en je kunt er ook voor kiezen dat niet te doen. Men heeft helaas een bepaald ontwerpplaatje voor ogen en daarin horen geen matige bomen en horen ook geen bomen die men niet vindt passen. We hebben nog steeds niet het idee dat men naar andere keuzes luistert.
Hopelijk luisteren de Commissieleden wel naar ons. De behandeling in de Commissie staat gepland voor 6 september. Daar mag een ieder inspreken! Nadere bijzonderheden volgen.
Pluspuntjes: er is tijdens de schouw gezegd dat de bomen langs het Plantijnpad nu blijven staan. Die hebben we binnen! Verder dat ze bezig zijn met enkele aanpassingen. Een van de paadjes over het grote veld is al geschrapt. Nu de rest nog. We zijn benieuwd!
Voor diegene die op vakantie gaan:
Prettige vakantie!

 
 

Beste Buren,

Je gelooft het niet, maar het onduidelijke stuk uit de Westerpost is nu ook op de website geplaatst.
https://www.amsterdam.nl/projecten/sloterplas/vernieuwing/noodkap-sloterpark/?utm_content=buffer205a8&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Op de website staat nu ook informatie over de kapvergunning. Dat klopt niet helemaal of eigenlijk helemaal niet.
https://www.amsterdam.nl/projecten/sloterplas/vernieuwing/noodkap-sloterpark/aantallen-kappen/
We zijn bezig met een reactie hierop.
Wat heel erg fout is dat alles wordt gepresenteerd alsof het al beslist is. De bomenkap, het planten van al die bosjes die we niet willen, het dunnen dat we niet willen.
Hallo, Frieling, er is nog steeds geen besluit van de bestuurscommissie!
Maar hier wordt alvast een voorproefje genomen.
Zijn de bomen en struiken soms ook al besteld?

Verder heeft een aantal buren met projectleider Frieling en beheerder Hoogland gesproken. Het ging vooral over de, in onze ogen onterecht, al gekapte bomen. De lindes van vorig jaar bij de fitness toestellen en op het grote veld en de onlangs gekapte iepen bij Oostoever.
Het resultaat was zeer teleurstellend. Vage antwoord over slechte bomen en nat en noodkap. Er komt nog een vervolggesprek met de groenexpert erbij.

Ze zijn trouwens opeens overal in het stadsdeel aan het kappen. Noodkap natuurlijk (of misschien onnatuurlijk?)

Ook zijn 2 buren geïnterviewd voor Salto
De film is te zien in KNOOPPUNT op SALTO 1 op:
Vrijdag 7 juli:      18.00 en 22.00 uur
Maandag 10 juli: 18.00 en 22.00 uur
Je kan de film genaamd „EEN STOER PLAN” ook zien op onderstaande link
https://youtu.be/5Ep66Q0aVMQ

tot zover, met vriendelijke groet
Buren van het Sloterpark

 
 

25-6-2017

Beste Buren,

We dachten even rust te hebben totdat alle inspraakreacties verwerkt zijn en de “Nota van beantwoording” opgesteld zou zijn.
Maar we kregen nog veel aandacht nadat de inspraaktermijn verstreken was. Het Parool kwam op bezoek en AT5 heeft ook ‘n item opgenomen. Er was 3 keer aandacht voor de kaalslag in de Westerpost en ook de Echo had een stuk.

Buur Roel had ondertussen diverse Bestuurscommissieleden en Dagelijks Bestuurders uitgenodigd om eens te komen praten over de geplande kaalslag en de voor ons onbegrijpelijke ontwerp ideeën. In een aantal sessies hebben we gesproken met BNW’81, D66, SP, GroenLinks en de dagelijks bestuurders Mauer en Bobeldijk. We hebben onze punten onder de aandacht gebracht. Soms met succes, soms was men behoudend, soms terughoudend. Wat opvalt is dat de meeste Commissieleden (die niet in de buurt wonen)  nog geen plan hebben gezien. Dat zien ze dus pas na verwerking van de wijzigingen na de inspraakreacties. Dan wordt het behandeld in de “Voorbereidende Commissie” Hopelijk is dan al afgezien van de kaalslag, de onnodige paden en het volplanten van het grote veld en zijn andere wensen van de buurt ook zoveel mogelijk vervult.

We kregen bij deze gesprekken wel het idee dat er geluisterd werd.
Bij de dagelijks bestuursleden merkte je duidelijk de invloed van de ambtenaren, ook zij zijn onvolledig geïnformeerd. (Zij hebben het plan vrij moeten geven voor inspraak dus zij kennen het plan wel.) Hopelijk hebben we ze duidelijk kunnen maken dat niet alles klopt wat de ambtenaren vertellen en dat wij de indruk hebben dat argumenten te pas en te onpas gebruikt worden.

Verder is het goed om te weten dat de standpunten van Vrienden van de Sloterplas en Vereniging Huiseigenaren Slotervaart in grote lijnen met die van ons overeenkomen.
Samen met de, denken we, vele reacties van buren zal er toch wel iets moeten gebeuren met het plan.

Aan de west- en zuidkant zijn vreselijk veel stippen op bomen gezet zijn. Zo zonde, als die allemaal gekapt worden. Ook hier bomen die nog tot 10 jaar mee kunnen. Er is een kapvergunning. Als die net zo onjuist gepubliceerd is als aan de oostzijde dan heeft niemand die van te voren gezien.

Afgelopen week heeft het stadsdeel een vreemd artikel over de kap laten plaatsen in de Westerpost. We hebben er vragen over gesteld.

Zie voor het artikel, onze vragen en alle andere publicaties http://sloterpark.net/nieuws.html

Met vriendelijke groeten,

Buren van het Sloterpark 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu