001 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

001

Artikelen
 

Ambtenaren zetten commissieleden en omwonenden buitenspel.
maandag 28 mei 2018

Ambtenaren van Nieuw West gaan het werven van een boomspecialist aanbesteden en hopen zo de door de commissie en bewoners gewenste kandidaat buiten de deur te houden.

Tijdens de commissievergadering over de herinrichting Sloterpark Oost heeft de commissie ingestemd met dunnen van de bosvakken in het Sloterpark Oost. (Dunnen is een aantal mindere bomen uit een bosvak halen om de rest van de bomen zich verder te laten ontwikkelen.) In deze commissievergadering bleek dat er zowel bij de commissieleden als bij buurtbewoners en belangengroepen een zeer sterke voorkeur bestaat voor boomexpert Simon Klingen om dit dunnen van de bosvakken te begeleiden.

Waar je zou verwachten dat de ambtenaren dan hun best doen om deze man in te huren doen zij het tegendeel. De ambtenaren willen deze man blijkbaar niet. De ambtenaren hebben nu bedacht dat ze met een bepaalde aanbestedingsmethode hem buiten de deur kunnen houden. Hiervoor hebben ze wel wat projecten samen moeten voegen en er maar gelijk een heel traject van gemaakt. Dat is echter helemaal niet nodig en er zijn ook andere manieren van aanbesteden. Het is heel goed mogelijk om deze expert binnen de aanbestedingsregels voor een eerste dunningsronde in te huren. Voor de duidelijkheid, het gaat hier slechts over een paar duizend euro.

Belangengroep Buren van het Sloterpark snapt het niet. "Stelt u zich eens voor u bent ambtenaar. U heeft de opdracht iemand te vinden die het dunnen van bosvakken in Sloterpark Oost kan begeleiden en in overleg met belangengroepen en omwonenden de te kappen bomen bepaalt. Er is een zeer geschikte kandidaat aanwezig. De kandidaat heeft de voorkeur van de stadsdeelcommissie. Ook het dagelijks bestuurslid Mauer had geen problemen met deze kandidaat mits passend binnen het aanbestedingsbeleid. Daarnaast hebben alle betrokken belangengroepen en andere omwonenden een voorkeur voor deze man. Het inhuren van deze man kan 1 op 1 volgens het aanbestedingsbeleid. Je wordt daar door meerdere mensen op gewezen. De kandidaat heeft door zijn second opinion in het park al kennis van het park en is al bekend met de problematiek. Je weet dat deze kandidaat staat voor natuurbehoud en geen onnodige kap, iets wat het stadsdeel en de gemeente Amsterdam ook wil. De kandidaat heeft op diverse plaatsen tot grote tevredenheid van betrokkenen gewerkt. Door deze kandidaat te kiezen bespaar je een hele selectie- en aanbestedings-procedure. Je voorkomt onbegrip en ongeloof bij de burger. Je kan de enorme kloof tussen ambtenaar en burger die door jouw project is ontstaan een beetje dichten. Deze kandidaat heeft het vertrouwen van de buurt.
Waarom kies je dan als ambtenaar ervoor deze kandidaat niet in te huren? Waarom kies je dan een andere manier van aanbesteden waardoor inhuren van deze kandidaat, Simon Klingen, waarschijnlijk niet kan?
Waarom?"

Misschien omdat de ambtenaren hem zien als degene die met zijn second opinion bomenrapport hun zelfbedachte onnodige herinrichtingsontwerp met voorgenomen kaalslag om zeep heeft geholpen. Hij constateerde namelijk dat, in tegenstelling tot wat de ambtenaren steeds beweerden, er helemaal geen noodzaak is voor grootschalige kap. Ook is hij evenals de omwonenden tegen onnodige kap. Onnodige kap is echter wel nodig om de het door de ambtenaren gewenste plan met nog steeds de nodige kaalslag door te zetten.

Zo wordt de soap van Sloterpark Oost gewoon weer vervolgd. Na eerdere leugens over aantallen te kappen bomen, leugens over de staat van het park en de staat van de bomen, gesjoemel met kapvergunningen en achterhouden en/of selectief presenteren van gegevens gaat het helaas weer gewoon door. In Nieuw West hebben de ambtenaren de macht gegrepen. Ambtenaren, dat waren toch dienaren van het volk of in ieder geval van de volksvertegenwoordigers?


 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu