20180922 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20180922

Artikelen
 

Onbevredigend antwoord op onze klacht late vergunningverlening evenementen

Naar aanleiding van ons onderzoek over de late vergunningverlening voor evenementen hebben we een klacht ingediend bij stadsdeel NieuwWest. Het gaat niet zozeer over de buurtbarbeque maar vooral om de grote evenementen. Wij hadden het vermoeden dat deze vergunningen zo laat mogelijk verstrekt worden. Verder is het indienen van een zienswijze volstrekt onduidelijk en de afhandeling van bezwaren op evenementen door late vergunningverlening onmogelijk.
Zie onze klacht hier
Op twitter wordt ook door omwonenden van andere evenementen steeds meer geklaagd.
Wij verbazen ons over de fantastische medewerking die het stadsdeel steeds verleend aan organisatoren.
We hebben al gesignaleerd dat het stadsdeel geen enkele moeite heeft om regels en afspraken te overtreden om organisatoren tegemoet te komen. Zie hier

Deze week kwam het antwoord van het stadsdeel op onze klacht. Zie hier

Met groeiende verbazing hebben we kennis genomen van het relaas van het stadsdeel over de te late vergunningverlening.
Allereerst over
de publicatie. Het stadsdeel kan niet verwachten dat burgers elke dag op de vergunningswebsite van de gemeente  gaan kijken.
Wij zijn van mening dat die bijzonder klantonvriendelijk is. Wij zijn het niet eens met de
veronderstelling dat de burger zijn informatie maar moet halen. Wij vinden dat de gemeente ook een brengplicht heeft.

Dit is zeker het geval als iets dat al 10 jaar plaatsvindt opeens wijzigt. Zoals de wijziging van de evenementenduur van 1 naar
2 dagen bij Loveland.

Het stadsdeel is
het met ons eens dat er een vermoeden ontstaat dat de vergunning opzettelijk zo laat mogelijk verleend wordt. Behalve enkele algemeenheden wordt geen enkele reden aangevoerd waarom de vergunningen voor Mystic Garden en Loveland altijd op het laatste moment 1 dag voor de opbouw,  verleend worden. Door het antwoord van het stadsdeel is het ons duidelijk geworden dat dat dus echt met opzet gebeurt. Anders had men de redenen toch wel met ons gedeeld?

Er wordt door het stadsdeel verwezen
naar de bijlagen. Helaas hebben wij geen bijlagen aangetroffen. Dat is ook niet de eerste keer dat dat gebeurd Ook bij de vergunning zelf zijn geen bijlagen verstrekt. Alles om het zo vaag mogelijk te houden?

Er staat
“Het stadsdeelbestuur heeft daarom besloten dat de uiterlijke termijn om over te kunnen gaan tot besluitvorming (vergunningverlening) 2 weken dient te zijn.”  Hoewel niet duidelijk is wat bedoeld wordt denken we dat het stadsdeelbestuur heeft besloten dat de vergunning uiterlijk 2 weken voor het evenement wordt verleend. We hebben het niet kunnen vinden. Het lijkt ons nogal vreemd dat het stadsdeel een besluit neemt over procedures bij vergunningverlening, iets dat volgens ons bij de gemeenteraad ligt.  

Overigens blijkt steeds vaker dat vergunningen korter dan 2 weken voor het evenement verleend worden.


Als laatste wordt, zoals al vaker, gesuggereerd dat wij in het vervolg geïnformeerd worden. Iets wat al eerder is aangedragen maar eigenlijk
nog nooit is gebeurd. Dat willen we ook helemaal niet. Wij walgen hiervan en zijn wars van dit soort cliëntelisme. Het stadsdeel moet gewoon op een goede wijze de burgers voorlichten over evenementen en hen een reële kans geven om bezwaar te maken. Dus niet een paar weken voor het evenement terwijl zij de aanvraag al 9 maanden in huis hebben.

Eigenlijk heeft het stadsdeel
al onze vragen niet beantwoord.

Wij zullen, na intern overleg, zeer waarschijnlijk
ook met onze klacht naar de ombudsman gaan.
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu