20221209 Sloterpark oost project steigerfraude - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20221209 Sloterpark oost project steigerfraude

Artikelen
 


Steigers Sloterplas:
Ambtenaren doen het niet nakomen van afspraken af met: “We kunnen het niet iedereen naar de zin maken.”

Sinds 2016 Is de gemeente al bezig om tot een ontwerp te komen voor Sloterpark oost.
Na een roerige stadsdeelraadvergadering in 2017 is een conceptplan omwille van het geld aangenomen met het daaraan gekoppeld het besluit dat verdere uitwerking samen met bewoners gedaan moet worden. Tergend langzaam worden sindsdien onderdelen van het ontwerp besproken.
Over de afmetingen van de nieuwe steigers was men het lang niet eens, de gemeente wou groter en omwonenden liever kleiner. Dit om het rustige natuurlijke karakter van de riet
oever te behouden en de kans op te veel overlast te beperken. Uiteindelijk zijn in 2019 afspraken over de afmetingen gemaakt met de bewoners en de portefeuillehouder Bobeldijk. Een lange en een korte steiger.
De projectgroep heeft onlangs plotseling de lengte van de grote steiger vergroot.
Zij geven aan dat door de eisen van Waternet moest. Die wilden geen schaduw van het brede deel aan de kop van de steiger op het ondiepe deel van de bodem. Dus moest het brede deel verder uit de oever.
Wij gingen hier niet mee akkoord, wij hadden die afspraak over de afmetingen niet voor niets gemaakt. En wat maakt die paar vierkante meter uit.

Daarom was er 28 november ’22 een extra overleg ingelast met Waternet erbij.

Waternet legt daar uit dat men eigenlijk helemaal niets wil in de plas.
Alles wat er gebeurt is een voor hen een verslechtering van de waterkwaliteit. Weliswaar is in het geval van de steiger de verslechtering niet te meten maar zij vinden dat ze in hun recht staan. Argumenten dat ze er net 4000 m2 zon op de bodem erbij hebben gekregen door het kappen van de bomen van de eilandjes vinden ze niet belangrijk.
Het
verschuiven is slechts 70 m2 winst is op een wateroppervlakte van 1.400.000 m2 en op zo’n 60.000 m2 ondiepe bodem en een lengte van 12 meter op een totaal van 6000 meter oever.
Op de vraag hoe dat dan straks moet met de Meervaart in de plas antwoordt men dat dit geen probleem is als er maar gecompenseerd wordt.

Wij vinden; maak dan maar 2 gewone leuke veel kleinere steigers. Zeker ook een stuk veiliger dan zo’n steiger meteen naar grotere diepte. Als een kind daar in de plas valt verdwijnt t gelijk naar grote diepte.
En voor kleinere steigers is er minder compensatie nodig.
Het mag best wel wat groter dan de huidige steigers en uiteraard met een paar goede trappetjes.

De projectgroep wil dat niet want zij hebben “opdracht van de gemeente”. (De grotere steigers zijn ooit bedacht door een ontwerper als item van de wens om het park aantrekkelijker te maken. Dus de steiger zelf was helemaal geen opdracht.)
Er is bij de ambtenaren volstrekte onwil over aanpassing te praten.

Aan de steiger worden nu ook nog eens levensgevaarlijke mosselkooien gehangen. (Die natuurlijk ook een schaduw op de bodem werpen.) En in de steigers worden lichtprisma’s gemaakt om licht onder de steiger te krijgen. Dit alles om Waternet voor de schaduw te compenseren. Vervolgens wordt het bredere steigerdeel maar liefst 8 meter verder de plas in geschoven, in het diepere deel van de plas. Ook veel onveiliger want je verdwijnt in het koudere water meteen de diepte in.

Wij hebben dit voorjaar een ontwerp gezien en daar opmerkingen bij geplaatst en verzocht om snel nadere uitwerking te sturen. Daarna hebben we tot november geen tekening meer gezien. Voor de goede orde we waren wel akkoord met de indicatieve tekening en hadden in maart, helaas onder werktijd dus moeilijk, deel kunnen nemen aan een overleg met de ontwerper.

Dus dit alles was voor ons een grote verrassing. Volkomen radiostilte door de gemeente. Wij vinden dat nou niet echt “samen” uitwerken van het ontwerp zoals door de raad besloten.

Buiten dat de steiger een hele dure “design” steiger is, naar schatting 2 tot 3x zo duur als een gewone steiger, komen er nu nog extra kosten bij om Waternet te compenseren voor schaduw en het langer maken van de steiger. Waarbij de compensatiemaatregelen toch wel arbitrair zijn want er is niets te meten.

De projectgroep blijft vast houden aan de langere steiger met wat zij noemen “noodzakelijk voor de waterkwaliteit”. Die eis komt echter helemaal niet van Waternet, die willen alleen compensatie, maar de projectgroep zelf wil grote
langere steigers, net zoals voor 2019.

De reactie op het niet nakomen van afspraken en het niet betrekken van bewoners werden afgedaan met: “We kunnen het niet iedereen naar de zin maken.”
Waarna de gebiedsmanager het overleg snel sloot en de verbinding verbrak.

Die uitspraak was wel het dieptepunt van het overleg.

Wij hadden liever gezien dat al dit geld voor deze extra kosten nuttiger besteed zou worden aan de wel beloofde maar dit voorjaar zo maar even, met een “hoort niet bij het project”, geschrapte asfalt- en oeverreparaties, bankjes, fietsrekken en prullenbakken. Dus wel een langere steiger en allemaal compenserende maatregelen maar geen onderhoud en vervanging. U begrijpt dat het kleine beetje vertrouwen wat we hadden nu nog minder is geworden.

Wij vragen ons werkelijk af of dit een zinnige besteding van gemeenschapsgeld is.
Maar dat hadden we al bij meer zaken uit het ontwerp.

BvhS 221209
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu