20221201 Niet bouwen in de plas - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20221201 Niet bouwen in de plas

Artikelen
 
 
 

Beste Buren,

U heeft al lange tijd niets meer van ons gehoord. Geen bericht goed bericht vinden we.
Een aantal zaken gaat voor zover wij meekrijgen dan ook goed of in ieder geval beter dan voorheen.
Helaas gaat het niet met alles goed,
zoals met de plannen voor Sloterpark Oost.
We komen hierop en op andere zaken deze maand uitgebreid
terug.

Maar waarom dit bericht
? Zoals u weet wil men een heel erg groot gebouw in de zuidwest hoek van de Sloterplas bouwen.

Nu liggen er 2 zaken ter inspraak die hier mee te maken hebben.
1. Het stedenbouwkundig plan en
2. De aanwijzing van de oevers van de Sloterplas als beschermd stadsgebied.

Voor 5 december
kunt u op beiden reageren. Enige spoed is in deze drukke tijd dus nodig.

Als u ook tegen het bouwen in de Sloterplas bent willen we u vragen een negatieve reactie over de bouwplannen in de Sloterplas te sturen.
De vraag is natuurlijk gaan ze hier iets mee doen? Het antwoord weten we niet.
Maar we laten wel weten dat veel mensen het geen goed plan vinden.

Reageren
gaat heel makkelijk.

____________________________
1. Voor het stedenbouwkundig plan
Klik op deze link:

https://formulier.amsterdam.nl/thema/bouwprojecten/inspraakreactie-vernieuwing-stadscentrum

Vul hier uw persoonsgegevens in.

Klik op Volgende

Schrijf hier dat u tegen bouwen in de plas bent. Of kopieer en plak de  hieronder geschreven tekst. Vul deze tekst eventueel nog aan met waarom u dat vindt.

Voorbeeld:

Geachte mevrouw, meneer,

Ik ben absoluut tegen het bouwen in de Sloterplas. Hiermee wordt het uitzicht op, en de beleving van de Sloterplas aangetast. Ook zal het veel verkeershinder opleveren met bouwen en later met laden en lossen.
Het icoon van NieuwWest het Rondje Sloterplas wordt hiermee op ernstige wijze geweld aangedaan.

Met vriendelijke groet,
Uw naam<

Druk op verzenden
U kunt uw reactie downloaden en bewaren

Wilt u
een heel uitgebreid en mooi voorbeeld zien kan je de zienswijze van de Vrienden van de Sloterplas hier downloaden: http://www.vriendenvandesloterplas.nl/images/pdf-documenten/2022_zienswijze_VVS_Meervaart.pdf

________________________
Wilt u ook de andere zaken van de vernieuwing Osdorpplein en omgeving bekijken en daarop reageren?
Dan kunt u terecht op de gemeentelijke website waar u ook de plannen kunt downloaden

https://www.amsterdam.nl/projecten/osdorpplein/nieuws/inspraak-vernieuwing-stadscentrum/

De vraag is natuurlijk gaan ze hier iets mee doen? Het antwoord is waarschijnlijk nee.
Maar we laten wel weten dat veel mensen het geen goed plan vinden.

2. Voor de Oevers Sloterplas beschermd stadsgezicht is het iets moeilijker.

Hiervoor moet u een mail met uw reactie sturen
naar erfgoed@amsterdam.nl, met in het onderwerp van de mail “Zienswijze aanwijzing Sloterplas en zijn oevers”.

Bijvoorbeeld zoals hieronder,
ook om aan te vullen of te wijzigen:

Geachte mevrouw, meneer,

Hierbij mijn zienswijze op de aanwijzing van de Sloterplas en zijn oevers.
Ik ben groot voorstander van de aanwijzing als beschermd stadsgezicht.
Ik ben absoluut tegen het bouwen in de Sloterplas. Hiermee wordt het uitzicht op, en de beleving van de Sloterplas aangetast. Ook zal het veel verkeershinder opleveren met bouwen en later met laden en lossen.
Het icoon van NieuwWest het Rondje Sloterplas wordt hiermee op ernstige wijze geweld aangedaan. De functie van plas en park en de combinatie van beiden als rustgever en natuurrecreatie is van oudsher en historisch bepaald waarbij het in een groot deel van de gevallen juist om de beleving van het hele rondje gaat. Dus niet bouwen in de plas en op de oevers. Ik sluit mij verder ook graag aan bij de zienswijze van ProWest.

Met vriendelijke groet,
Naam
Adres
Postcode

Niet vergeten: je naam en adres!


De bijzonder mooie zienswijze van ProWest is hier te vinden
:
http://prowest.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=29


Wilt u nog meer weten of schriftelijk reageren kijk dan op
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/loket-duurzaam-erfgoed/sloterplas-oevers-gemeentelijk-beschermd/


Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Terug naar nieuws 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu