20201014 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20201014

Artikelen
 

Meervaart deel 4, participatie alleen op uitnodiging

Op
29 september was er opeens een bijeenkomst voor genodigden in de Meervaart over de Nieuwe Meervaart.
Wij wisten van niets.
Wie waren er dan uitgenodigd? En is dat dan inspraak? Nee!
Wij waren in ieder geval niet uitgenodigd. En nog een flink aantal andere tegenstanders van bouwen in de plas niet.

Hoeveel tegenstanders er waren weten we niet.
Hoeveel bewoners ambtenaar waren ook niet.
Gelukkig kregen we wel een lijstje.

 
 
 
 

Ondertussen is er ook een verslagje van die avond van Cees Fisser van de Westerpost.
Hij noemt het nog inspraak in de kop maar wij lezen daar al dat men eigenlijk helemaal niet wil praten over de locatie.
Behalve als iedereen zegt dat het absoluut niet in de plas moet. 
 
 
 

Het is overduidelijk dat de wethouders Doorninck en Meliani de Meervaart in de plas willen bouwen.
Dat mogen zij willen.

Daarnaast hebben zij,
al of niet gesteund door kadaverdiscipline binnen de coalitie, de meerderheid in de gemeenteraad.
Dat klopt.
Veel buren zeggen dat deze wethouders scheit hebben aan bewoners, stop er geen energie in want het gaat toch gebeuren.
Dat zou kunnen
.

Wat wij
niet vinden kunnen is de wijze waarop beide wethouders met de bevolking omgaan.
Het is ronduit tenenkrommend.

Allereerst is het gebouw in strijd met het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan dat nog niet zo lang geleden met inspraak van de bevolking is vastgesteld.
Inspraak over de locatie is volgens de beide dames nu niet meer nodig.


Daarnaast worden dingen gezegd en gedaan waar de waarheid op zijn minst geweld wordt aangedaan
.
* Een en ander zou met de buurt besproken zijn in 2019. =
Niet waar. Dat is een truc al eerder gebruikt tijdens behandeling Sloterpark oost om onder inspraak uit te komen. Men kon zich de gesprekken met bewoners nog goed herinneren maar wie het waren wist men niet meer. Er is niet met de buurt gesproken over de locatie in de plas.
* De M
eervaart zou afgeschreven en op zijn. = Onzin, gelukkig hebben we dit al de laatste tijd niet meer gehoord. Wel vaak gebruikt door de gemeente. Sloterpark oost stond ook op instorten en 2000 bomen moesten sneuvelen. Nou, ze staan allemaal nog overeind.
* Er zou geen andere mogelijkheid zijn dan in de plas. =
Onzin. Dat is de standaard "het kan niet anders" leugen die we ook al vaker gehoord hebben. Maar ja als je locaties kiest die niet kunnen en goede plekjes verkoopt wordt het lastig. Koop er maar een terug! Verder kan het onder andere op de door ons voorgestelde locatie boven op de Lelylaan.
* Het moet een verbinding worden tussen plas en winkelcentrum. =
Onzin, dan had je de snelle busbaan niet aan moeten leggen. En zijn de winkels niet veel beter af als het theater op het plein blijft. Dat je niet hoeft over te steken.
* Van Eesteren had het ook zo gewild. =
Onzin, Van Eesteren wilde juist dat je vanuit alle hoeken een groene zoom zag en niet een theaterdoos. Het rondje Sloterplas wordt zo juist steeds minder groen. Het 'Van Eesteren had het gewild' argument wordt ook te pas en te onpas gebruikt door de gemeente.

 
 

Ondertussen gaan beide wethouders gewoon door. Eerdere informatie over het plan en de meervaart blijkt opeens van de gemeentelijke website gehaald.

Iedereen was zeer verbolgen over de inspraak alleen op uitnodiging.
AT5 bestede er aandacht aan
https://www.at5.nl/artikelen/204758/oppositie-wil-uitleg-over-buurtbijeenkomst-nieuwe-meervaart
De oppositie stelde vragen, zie afbeeldingen hieronder.

 
 
 
 
 
 

Nu zijn de antwoorden op de gestelde vragen er.
Je kunt ze hier bekijken / downloaden

Naast de standaard prietpraat van de gemeente wordt er geschreven bij vraag 5. dat men heeft gekeken naar het participatieproces van de locatiekeuze.
De participatie van ambtenaren en belanghebbenden die er direct voordeel uithalen zeker.
Daar mogen we dan kennis van nemen maar niet echt iets over zeggen.

Daar hebben we nog een fotootje van.

 
 
 
 

Bij 7. zeggen ze dat ze met aanwezigen hebben besproken welke rol mensen willen kunnen spelen. Echt? Met de genodigde aanwezigen?

Dan het vervolg, zoals tegenwoordig gebruikelijk, zoveel mogelijk apart en versnipperd mag je je mening geven.
We kennen dat van inspraakavond Sloterpark oost; een korte inleiding en zo spoedig mogelijk 1 op 1 met een ambtenaar. Niet controleerbaar. En dan nooit een inspraakverslag maken.
En er komt een enquete.
We zijn benieuwd of ze vragen wilt u het theater in de Sloterplas?  0 ja     0 nee
Beter zou zijn om de bewoners te vragen of zij het icoon, wat de Sloterplas is, onbebouwd willen laten.

Goed, om te voorkomen dat we het over de Meervaart gaan hebben en al helemaal niet over de locatie, hebben de wethouders besloten maar het hele Osdorpplein in een keer in de "participatie" te gooien.
Dit om het geheel over de locatiekeuze nog ondoorzichtiger te maken.

Er komt dus geen inspraak over de locatie.

Voor participatietraject zie https://www.amsterdam.nl/projecten/osdorpplein/nieuws-ontwikkeling-osdorpplein/terug-vooruitblik-bijeenkomst-nieuwe/

Jammer dat deze coalitie de burgers zo makkelijk buitenspel zet. Ze schreven het zo mooi in het coalitie akkoord:
 We voelen het als onze verantwoordelijkheid om de zeggenschap van bewoners te vergroten.

e
n
 Beleidsstukken krijgen daarom standaard een participatieparagraaf waarin inzichtelijk is gemaakt op welke manier Amsterdammers betrokken zijn geweest en wat er met hun inbreng is gedaan.
En even later nog:
 Een grote uitdaging ligt in het vergroten van de zeggenschap van burgers.


Jammer dat ze die uitdaging niet aangaan.

En ja hoe stond het ook alweer in de Inspraakverordening:
 Inspraak is bedoeld om de burgers en ondernemers de gelegenheid te geven het besluitvormingsproces ten aanzien van beslissingen die hen kunnen raken, te kunnen be├»nvloeden.


Al met al is deze besluitvorming vooral een aanslag op de democratie en een nog veel verdere vergroting van de kloof tussen politiek en burger.

Terug naar Nieuws

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu