20221230 Sloterpark oost project deel 7 oevers - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20221230 Sloterpark oost project deel 7 oevers

Artikelen
 

Voor de oevers zijn, naast wat we in deel 2 besproken hebben, een aantal zaken afgesproken. De rietstrook is op een aantal plaatsen verdwenen en op andere plaatsen land geworden en vervuild met drijfvuil. De hele rietstrook zal vervangen worden. Misschien dat een enkele fraaie boom kan blijven staan. Ook omdat er in de stadsdeelraad is afgesproken dat er niet onnodig gekapt zal worden.
Voordat het riet vervangen wordt zal toch de vooroever waar het riet groeit hersteld moeten worden. De plank die het drijfvuil en takken uit het riet moet houden is bijna volledig weggerot. Vervang je dat niet zal het riet, ook door de overwegende westenwind, weer snel vervuilen. Overigens is het ook handig dit te doen voor het bouwen van de steigers.
Wij hebben gevraagd om het riet in minimaal 3 delen over een langere periode te vervangen zodat er voldoende riet is voor nesten en schuilplekken voor watervogels. Hier hebben we nooit een reactie op gekregen.
Hieronder foto's van verdwenen riet en door verlanding met bossages begroeid riet.


 
 
 
 
 
 


Op diverse plekken langs de rest van de oever zijn grote delen weggeslagen. De oude drainage is verzakt en water is door de afvoergaten naar binnen geslagen en heeft grond weggespoeld. Ook zijn de palen onder de betonnen rand over een groot deel weggerot. Volgens een ambtenaar weet de gemeente niet eens dat ze dat in beheer hebben.
Op verzoeken de oever op al die plekken te herstellen kregen we nul op het rekwest. Slechts op een plek, het “vieze hoekje”, de punt ten zuiden van het zuidelijkste kaalgekapte eiland,
heeft de omgevingsmanager beloofd te laten herstellen.
Op de foto hieronder is te zien dat een eerdere poging om daar verdere afkalving met een rij paaltjes te voorkomen is mislukt. We zijn benieuwd hoe men dit aan gaat pakken.


 
 
 
 


Een groot deel van de oostelijke oever is er slecht aan toe.
Zie de foto's hieronder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ook aan de westkant. Waar vorig jaar opeens oranje netten werden opgehangen zou het zelfs gevaarlijk zijn.
De netten zijn intussen verdwenen, we hebben geen idee wat er gaat gebeuren of al is gebeurd.


 
 
 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu