20191108 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20191108

Artikelen
 

8 november 2019

Alweer kappen in het park

Beste Buren,
Het is alweer een tijdje geleden maar hier weer een bericht over ons mooie Sloterpark.

Slecht nieuws maar ook een beetje goed nieuws.

Het slechte nieuws is dat er, na de 11 Canadese populieren en 20 iepen, weer gekapt wordt in het park.

Zoals u wellicht weet heeft de gemeente in mei dit jaar een kapvergunning verleend voor maar liefst 521 bomen in Nieuw West. (Op een totaal van 1796 te kappen bomen in Amsterdam.**)

Navraag leerde ons toen dat het 38 bomen in het Sloterpark betrof.
We hadden hier grote vraagtekens bij. Zoals u weet zijn wij voorstander van het zolang mogelijk laten staan van bomen, ook al worden ze wat minder.
Gelukkig werd gemaild dat de bomen nog eens nader onderzocht zouden worden.

Het goede nieuws is nu dat er van de 38 bomen die in het park gekapt zouden worden omdat ze “gevaarlijk” zijn er toch flink wat blijven staan.
Deze worden gesnoeid of ingekort, maar blijven staan.
De gemeente noemt dit een “ecologische boom” ***, ietwat verwarrend maar ze blijven voorlopig staan omdat ze na snoeien minder gevaarlijk zijn en/of op een plek staan die minder gevaar oplevert en omdat ze nog wel ecologische waarde hebben.
Deze bomen worden wel in de gaten gehouden.

Dus als we onderstaand
kaartje goed begrijpen blijven er 7 te kappen bomen in het park over. De rode kruisjes in een rode cirkel. (Wij hebben er voor de duidelijkheid een paars driehoekje naast gezet.)
2 bomen worden nog nader onderzocht. De rode kruisjes
Onlangs is ontdekt dat nog een boom zodanig is aangetast dat kappen nu noodzakelijk is, staat niet op de kaart……..

Dus er zullen tussen de 8 en 10 bomen gekapt worden.
We hebben gevraagd wanneer maar daar hebben we geen antwoord op gekregen.

U heeft de jankende zagen misschien al gehoord, ondertussen is men zonder uitgebreide voorlichting gewoon al begonnen met kappen.

Naast de bomen in het park worden er ook naast het park en elders bomen gekapt.
De kaart met alle bomen is hier te bekijken: https://maps.amsterdam.nl/vervangen_bomen/


Helaas staan hier nog wel de ecologische bomen als te kappen op. Als dat maar goed gaat.
Het blijft behelpen met de voorlichting over te kappen bomen.

Tot zover, later deze maand volgen berichten over het onderhoud en de stand van zaken met betrekking tot herinrichtingsplannen.

Met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark

**  https://www.at5.nl/artikelen/194057/gemeente-zet-kap-1796-bomen-door-en-vraagt-vergunning-aan


*** Ook genaamd ecologische houtopstanden. In heel Amsterdam blijven er, voornamelijk in parken, zo toch 256 bomen staan.

 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu