20200622 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20200622

Artikelen
 

Onze inspraakreactie voor de raadsbehandeling van 23 juni 2020.
Of hoe de burger buitenspel wordt gezet.
Zie voor alle stukken agendapunt 8 en 12 https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/673681/Raadscommissie%20Ruimtelijke%20ordening%2024-06-2020


Gemeente Amsterdam,
Raadscommissie Ruimtelijke ordening
Postbus 483
1000 AL AMSTERDAM

Betreft:  Inspraakreactie bij agendapunt 12. Haalbaarheidsonderzoek en voorbereidingskrediet nieuwe Meervaart

Amsterdam, 22 juni 2020

Geachte Commissieleden.

Op 5 juni werden wij overvallen door het bericht dat de nieuwe Meervaart in de Sloterplas gebouwd wordt. Wij konden het niet geloven. Waarom zou je de Sloterplas, een icoon in Nieuw West, aantasten met een gebouw?

De vergadering van stadsdeelcommissie Nieuw West wierp meer licht op de zaak en vooral de daarbij horende stukken. Ondanks dat gezegd is dat het slechts een voorstel is blijkt uit alle stukken dat ambtenaren, projectontwikkelaar en Meervaart niets liever willen.

Allereerst vinden wij het heel kwalijk dat het persbericht naar buiten is gebracht dat er in de plas gebouwd gaat worden. Dit soort confrontatietactiek siert een college niet dat in haar coalitieakkoord heeft staan: Doel is inwoners van Amsterdam grotere zeggenschap te laten hebben over hun directe omgeving, gemeentelijke dienstverlening en de stad als geheel.

Houdt het ook nog eens in dat de locatie al niet meer ter discussie staat?
Wij zijn echt tegen het bouwen in de Sloterplas het is een aantasting van natuur en beleving. Weet u wel hoe groot dat gebouw wordt?

Maar hoe is het überhaupt zo gekomen?
In 2013 lag er een plan voor uitbreiding van de Meervaart op de huidige locatie. Vastgesteld in de gemeenteraad. Dat is opeens van de baan. Naast kapitaalvernietiging vinden we dat ook nog eens heel vreemd. Hoe kan dat zo maar?
Hoe kan het dat ambtenaren en een theater grond/locatie kan overdoen aan projectontwikkelaar MRP zonder dat er een plan is voor een nieuw theater? Wie heeft dat beslist? Zijn omwonenden dan geen partij?

In 2013 is bestemmingsplan Osdorplein vastgesteld en ook in 2016 is er heftige discussie geweest met de buurt over het bestemmingsplan Sloterpark e.o.. Daar zijn diverse zaken afgesproken. In beide plannen is gesteld dat er niet wordt gebouwd in de Sloterplas. Wordt dit zo maar terzijde geschoven? Omwonenden begrijpen er niets van. Stellen afspraken dan helemaal niets meer voor?

Bij de stukken zit een locatieonderzoek. We zijn zeer verbaasd over de inhoud van dit onderzoek en vinden het een aanfluiting.
Er worden namelijk 3 locaties onderzocht, te weten:
1. de oude locatie van de Meervaart, irrelevant want die is blijkbaar al verpatst aan een projectontwikkelaar die er ook al goede sier mee maakt.
2. Een locatie aan de Lelylaan in de hoofdgroenstructuur dus ook irrelevant want daar mag je niet bouwen.
3. De locatie in de Sloterplas. Die blijft over, goh.

Dus dit locatieonderzoek is eigenlijk overbodig geweest. Met ook nog eens de nodige gelegenheidsargumenten zoals precedent werking wel bij de ene locatie noemen maar niet bij de andere.

Bij een ander stuk, de ruimtelijke studie, zit op pagina 19 een artist impression die gedeeld is met de pers. Op dit plaatje staat de nieuwe Meervaart als een heel klein blokje, ook echt te klein getekend, helemaal aan het eind van de plas. Ook andere opties worden ons inziens te klein weergegeven.
Verder schrijft men dat de boulevard verder ontwikkeld moet worden en dat de verkeersader Meer en Vaart afgewaardeerd moet worden. Dat houdt nogal wat in, Er wordt net een nieuwe HOV verbinding aangelegd.
Een van de uitgangspunten, schrijft men, is de aansluiting met het centrumgebied te verbeteren. Moet hiervoor de Meervaart verplaatst worden van in het centrumgebied naar buiten het centrumgebied?

Ook is verteld dat de Meervaart afgeschreven is. Recente verbouwingen en onderhouds-werkzaamheden geven ons het idee dat dat niet zo is. Uiteraard wil men graag een nieuw gebouw.

Veel van toegevoegde stukken hebben slechts als doel u als commissie te overtuigen dat “het eigenlijk niet anders kan”.
Geloof ons, het wordt een massief gebouw dat de plas echt zal aantasten. En wat denkt u van het verkeer, laden en lossen. Hoe wil je het verbinden met het Osdorpplein over de hoge snelheidsbusbaan en 2 rijstroken druk verkeer (plusnet auto)?

En natuurlijk kan het anders.
Als bestemmingsplannen en andere plannen er blijkbaar niet meer toe doen kan de nieuwe Meervaart ook gebouwd worden op de locatie van het politiebureau, daarachter, op de locatie van het oude stadsdeelkantoor Osdorp, over de Lelylaan, de Lelylaan iets opschuiven of misschien op de Dam?

Wij beschouwen alles bij dit agendapunt als beleidsstukken. U gaat het gebruiken om beleid te bepalen. De locatie staat niet meer ter discussie? Dan vragen wij ons af hoe dit geheel te rijmen is met een andere regel uit het coalitieakkoord:  
Beleidsstukken krijgen daarom standaard een participatieparagraaf waarin inzichtelijk is gemaakt op welke manier Amsterdammers betrokken zijn geweest en wat er met hun inbreng is gedaan.
Nou dat is wel duidelijk, omwonenden zijn in het geheel niet betrokken geweest.

Wij verzoeken u een andere locatie te zoeken voor de nieuwe Meervaart dan in de Sloterplas.
Of gewoon het in 2013 vastgestelde plan uit te laten voeren.


Met vriendelijke groet,
Buren van het Sloterpark

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu