plan tot 09 2017 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

plan tot 09 2017

Oost tot 04 2018
 

22/9/17
We zitten om tafel met het Stadsdeel
Uiteraard willen we over het ontwerp praten.
Vooralsnog alleen over een second opiniononderzoek over de bomen.
Vanaf nu melden we de laatste ontwikkelingen bij mailings en op facebook

------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Commissievergadering uitgesteld

29/8/2017
De behandeling van het inrichtingsplan Sloterpark Oost in de commissie is uitgesteld.
Het onderwerp is van de agenda voor de Voorbereidende Commissie van 6 september gehaald.
Het stadsdeel wil nogmaals naar de plannen kijken.
Er is dus beweging bij het stadsdeel.

We waren net gestart met ons slotoffensief voor het stoppen van de kaalslag. Dat offensief wordt even gestopt.

Na eerdere berichten uit de wandelgangen dat er weinig aan het plan gewijzigd zou worden is er nu bereidheid te praten over het plan.
Men wil om de tafel met een aantal partijen om een en ander nader te bespreken.
Ook Buren van het Sloterpark is uitgenodigd.

We gaan allereerst luisteren wat precies de bedoeling is van het overleg.
We hopen we dat er nu eindelijk open over de plannen zelf gepraat gaat worden en we geen tijd meer hoeven te besteden aan het weerleggen van onzinargumenten en aan zaken die allemaal niet kloppen.

Uiteraard zullen we onze rollen tot nu toe, bewaker van een goede procedure en aanjager van een duidelijke, eerlijke en open communicatie over het plan, blijven vervullen en strijden voor het behoud van zoveel mogelijk bomen en het (bos)karakter van het park.

Als eerste pluspunt hebben we de toezegging dat er voorlopig niet meer gekapt wordt in het Sloterpark.

Uiteraard houden we jullie constant op de hoogte.

___________________________________________________________________________________

We wachten op de Nota van beantwoording op al onze inspraakreacties.

We zijn reuze benieuwd wat er met onze reacties gebeurt en in hoeverre het plan wordt aangepast.

Geplande behandeling in de commissie woensdagavond 6 september. GAAT NIET DOOR !

Hou die avond vrij en kom ook protesteren tegen de kaalkap !

____________________________________________________________________________________

 
 

3 mei 2017: Het aangepaste inrichtingsplan is vrijgegeven voor inspraak

de inspraakperiode is afgelopen, het stadsdeel heeft gelijk alles van het web gehaald.
dan zetten wij het er maar weer op:

de tekening (het uitgebreide plan)
de toelichting (verbaas u met ons over de tekst)
nog een tekening  (net weer anders, maar hier staan onder andere wel de bestaand blijvende bomen op)
paden en beschoeing
nummering (nummertjes van de bomen, wat ze betekenen is nog geheim)


Het is gelukkig al veel groener dan het vorige plan.

Onder "de kanttekeningen" het plaatje

Kanttekeningen bij t nieuwe ontwerp voor Sloterpark Oost.

 
 

11-6 Opnieuw tellen

Omdat het 2e ontwerp groener is dan het 1e ontwerp en er iets meer bomen lijken te blijven staan hebben we nogmaals een poging gedaan om het aantal te kappen bomen te bepalen.
Hieronder het resultaat, de rode stippen zijn de bomen die gekapt gaan worden. We weten dat het er nog meer zijn maar hebben het laag aangehouden.
Ruim boven de duizend bomen! Nog steeds!

 
 
 
 

7 juni 2017 Extra Editie
Onder de plaatjes de tekst over hoe we verkeerd geïnformeerd worden door het stadsdeel.

 
 
 
 


Vandaag uitzoekwerk over de strook tussen het Plantijnpad en het Bakhuizen van de Brinkhof. Hoewel we nog steeds geen onderzoeken en grondwerkplannen van het stadsdeel hebben mogen ontvangen hebben we van ‘n buur de onderzoeksrapporten van de kapvergunning gekregen.
Op de inspraakavond werd gezegd dat een onderzoek van de Bomenwacht in 2015 had aangetoond dat de bomen slecht zijn. De Bomenwacht heeft, voor zover wij nu weten, dit gedeelte helemaal niet onderzocht. Zie foto 1, rood is de onderzoekgrens. Er is dus ook geen levensverwachting. Er blijkt wel een ander bomenonderzoek te zijn, uit 2013. Zie foto 2 en 3. Niet gelijk schrikken bij de rode bomen en de legenda waarin staat dat deze bomen gevaarlijke zijn. Voor alle deze rode bomen geldt dat het een risicoboom is omdat er dood hout verwijderd moet worden. Bij foto 3 kun je dat lezen. (Dit zijn alleen de bomen in deze strook. Op verzoek sturen we je het totale bestand toe.) Afijn, er moet dus dood hout verwijderd worden.
Maar..… wat opvalt is de conditie van de bomen.
Bij alle bomen staat bij conditie: goed.
Ja u leest het goed: GOED!
Verder werd verteld dat deze strook nat is. Dat is natuurlijk niet het geval. Je kunt ook zien dat deze strook veel hoger ligt dan het natte gedeelte van het park. En….. ook hier is in dit rapport geen onderzoek naar gedaan.
Eerder was al gezegd dat hier grondverbetering nodig was. Dat betekent volgens het stadsdeel de hele strook eruit. Dat hoeft niet want je kan ook prima om de bomen heen grond verbeteren. Maar is de grond slecht? Er is een bodemonderzoek voor het park maar, u raadt het al, ook daar zit deze strook niet in. Wij betwijfelen dan ook zeer of grondverbetering nodig is. De strook ziet er eigenlijk prima uit, goed gras, leuke bollenstrook en bomen met een goede conditie.
Dan is er nog een “beheerplan” wat geen beheerplan is maar een uitvoeringsplan. Gemaakt door Buiting
. Maar ook daar zit deze hele strook niet in.

Maar de bomen in deze strook moeten nu opeens wel weg.

Heeft u het gevoel dat we belazerd worden? Dat hadden we al lang maar nu voelen we het nog iets sterker.

Waarom zouden die bomen dan weg moeten? Wij denken voor de aanleg van die gevaarlijke en onnodige schuine paden. Deze kunnen niet aangelegd worden omdat de bomen langs het Plantijnpad in de weg staan. Zie foto 4, daar past geen paadje langs. Buiting
gebruikt de argumenten “slecht” en “nat” om zijn plan voor de aanleg van die onzinnige paden erdoor te krijgen.

Dat zagen we al eerder, voor ons niet controleerbare of flauwekul redenen gebruiken om het plan te verwezenlijken.

 
 
 
 
 
 
 
 


2/6 Aflevering 10 Wat er verder nog bedacht is.

Vandaag de laatste aflevering van de kanttekeningen. Tenzij de door ons nog te bestuderen onderzoeken nog aanleiding geven tot nieuwe afleveringen.

1. Het verleggen van de bestaande paden, niet nodig, niet duurzaam en kostenverhogend zie de rode stippellijnen op plaatje 1
En dan plaatje 2
2. Er komen ook secundaire paden, dat is weer nieuw ten opzichte van het eerste ontwerp
3. De speelstrip, het verplaatsen van speeltoestellen. Is dit nodig? Is dit duurzaam? En op de inspraakavond werden daar ideeën voor gevraagd. Daar komt toch wel inspraak over?
4. Picknickplek met wederopbouwdesign picknicktafels. Dit is weer nieuw. Willen we dat? En op die plek? En wat zijn wederopbouwdesignpicknicktafels?
5. Een rietoever van 6 meter als transparant scherm. Transparant?
6. Strak in het grid geplaatste abelen, daar hebben we het al over gehad. Strak in het grid. Niet serieus te nemen. We hebben even geïnformeerd bij een kweker. Levensverwachting van dat soort abelen 35 tot 40 jaar. Dus niet passend in het plan dat het park er weer 50 jaar tegen kan.
7. Een moeraszone aanleggen op de 3 jaar geleden opnieuw ingeplante strook naast de Plantijngracht bij het watersporteiland. Dit is nou net een van de hoge delen van het park, waarom daar een moerasstrook aanleggen? Niet echt over nagedacht. Het begint een beetje gênant te worden. En het gaat natuurlijk weer ten kostte van die bomen
8. Alle bomen op het onderste veld weghalen, 2 jaar geleden geplant, en dan nieuwe planten. Dat is ook weer nieuw en natuurlijk geld en natuurverkwisting.
9. Met dit plaatje in de hand moet je eens buiten gaan lopen en let dan op de bestaand blijvende bomen (lichtgroene stippen) en de bestaand blijvende bosgedeeltes (mosgroen en bruin) Je schrikt je rot als het tot je doordringt wat er dan allemaal gekapt wordt. We denken dat we met onze schatting van meer dan 1000 bomen nog aan de lage kant zitten. Hou het maar op 2000 bomen!

We komen eigenlijk tot de conclusie dat deze groenmeneer en de ontwerper niet bezig zijn met natuurbehoud maar met het realiseren van het in hun ogen ideale plaatje.

 
 
 

28/5 Aflevering 9 Paddenpoelen.

Langs het water ter hoogte van het grote veld zijn paddenpoelen gepland. Dat is een leuk idee. Maar paddenpoelen vragen veel onderhoud en daar hebben we niet erg veel vertrouwen in.

Ook het idee om 3 paddenpoelen van in totaal 200 meter lang en 5 meter breedte aan te leggen lijkt ons wat overdreven. Gelukkig is op de inspraakavond gezegd dat de goede bomen in die strook blijven staan. Dat maakt al veel minder paddenpoel mogelijk. Eigenlijk alleen ter plaatse van de huidige poel. (Een bezink / bergingsplas voor de minimale afvoerbuisjes van afwatering voordat het water naar de Sloterplas gaat) Bij deze poel kun je goed zien wat er misgaat als je het niet onderhoudt. In het 1e jaar was het water schoon en konden we fijn schaatsen, daarna groeide de poel dicht met grassen. Rondom kwamen brandnetels, distels en berenklauw. De poel lag hierdoor in de schaduw. De jaren daarna kwam het riet en de hele poel en directe omgeving groeide hier dicht mee. Dit riet groeit tot meer dan 2.00 meter hoog en ontneemt een groot deel van het jaar het zicht op de plas. Als het onderhoud te wensen overlaat zitten we over een paar jaar met een 200 meter lange muur van riet langs het wandelpad.

Dat het ecologische verantwoorder zou zijn dan de huidige situatie is maar zeer de vraag. We hebben sterk het vermoeden dat het een modegrill is. Al sinds eind vorige eeuw is het populair om een paddenpoelen aan te leggen. Hoeveel zijn er daarvan geslaagd?

Wij stellen daarom voor om 1 paddenpoel aan te leggen. Aan een laag oeverdeel net iets hoger dan het waterpeil van de Sloterplas. Bij voorkeur de huidige poel. Dat scheelt ook weer aanlegkosten.

Volgende keer de laatste aflevering met heel veel kleine kanttekeningen.

 
 

22/5 Aflevering 8 Grondverbetering en afwatering.

Ook op de inspraakavond hebben we het weer gehoord. Er komt grondverbetering, ophoging en afwatering. Nou dat zal dan ook een keer tijd worden. Eerst de bomen laten verzuipen, dan nu opeens heel veel bomen weghalen, want ze hebben geen kans. Nu ook goede bomen weghalen voor het ontwerp, voor het plaatje.
Helaas wordt de informatie over de grondverbetering, ophoging en afwatering niet gedeeld. Dat zou wel handig zijn. Want na de eerdere mislukkingen met ophogen, minimale drainage en de nog steeds ongebruikte buizen, die men in 2015 onder de paden door drukte, en de mislukte? poging aan de westzijde denken de Buren dat we het beter weten. Vooral omdat de groenmeneer zelfs de droge gedeeltes in het park gewoon nat noemt. Daarnaast hebben een aantal buren opleiding en ervaring op dit gebied. Hoe heet zoiets ook alweer “the wisdom of the crowd”
Daarnaast vrezen we ook dat grondverbetering als smoes gebruikt wordt om bomen weg te halen. Wat dan ook weer flauwekul is want je kunt prima de grond verbeteren om bestaande bomen heen.
We gaan de gegevens maar eens opvragen.
Ook omdat we overwegen zo langzamerhand een eigen plan te maken. Een plan dat wel duurzaam is, geen onnodige sloop omvat, veel meer natuurwaarde behoud, veel meer bomen spaart en ecologisch veel beter is. Wordt zeker vervolgd

 
 

18/5 Aflevering 7 Geen bomenraster op het grote veld.

Na de teleurstellende inspraakavond gaan we weer verder. Het bomenraster (of grid).
Op het grote veld moet een bomenraster komen. We weten nu waarom. Namelijk om iedereen een eigen boom op het veld te geven. Dit boomraster beperkt het gebruik van het open veld. De groenmeneer vindt
een veld met bomen net zo open als een veld zonder bomen. Maar dat hij alleen dingen roept die in zijn straatje passen wisten we al. Door dit boomraster kun je niet meer vliegeren, frisbeeën, boemerangen etc. (voetballen, balgooien met de hond, en zelfs die verdwaalde golfer). Beoefenaars van deze sporten moeten van de ontwerpers naar de strook langs het Plantijnpad. Voor zover dit mogelijk is, is dat ook nog eens dom. Waar ouders tegen de kinderen zeggen: “niet te dicht bij het fietspad” vinden de ontwerpers dat een goed idee. Kinderloos? Dat over het fietspad rollende ballen gevaar opleveren hoeven we niet uit te leggen. Dat zij het met de veiligheid niet zo nou nemen hebben we ook al gezien in aflevering 3 en 5.
Waar sporters nu afstand kunnen nemen tot de bebouwing, de meesten doen dat ook, zeker als je ze vraagt, kan dat nu niet meer. De ontwerpers zorgen hierdoor voor meer overlast.
Omdat in het ontwerp ook alle begroeiing langs de plas gerooid wordt zou een windsingel meer op zijn plaats zijn. Dat was in het originele ontwerp ook zo.
Als er een windsingel moet komen hebben een aantal buren de voorkeur voor een wat dunnere en onderbroken strook zodat er wel zicht op de plas blijft.
De keuze van de bomen is ook een beetje raar. Abelen. Een beetje saaie boom. Veelgebruikt in de polder (landinrichting) vandaar ook wel Almeers bomenraster. Populus canescens ‘De Moffart’ Op de informatieavond is gezegd dat die geplant worden omdat ze veel water drinken. In de natte periode hebben de bomen geen blad dus dat is niet de oplossing voor de nattigheid. Abelen hebben nogal de neiging om scheef te gaan staan. Er staan er een paar langs het grote veld (foto volgt). Ook in het land en de polder staan ze bijna allemaal scheef. De groenmeneer zegt dat dat niet zo is als ze goed geplant worden. Maar dan vergeet hij in ieder geval de wind die, zoals wij wel weten, vele dagen per jaar over de plas jaagt. De boom kan daar wel goed tegen maar blijft zeker niet recht staan. Ook is de boom zeer gevoelig voor bacteriekanker. Als er een paar uitvallen is je rasteridee al flauwekul. Op latere leeftijd gevoelig voor takbreuk.
Voorstel: plant aan de hoge kant van het veld een paar groepen met verschillende bomen. (fruit, monumentaal, kleurrijk)

 
 

16/5 Aflevering 6  Inspraak

Na aandringen van ons en anderen is dan vanavond de inspraakavond. Voorbereiding was niet heel goed mogelijk omdat niet helemaal duidelijk is hoe de plannen zich verhouden tot de bestaande situatie. Wat blijft staan, wat gaat weg? Er zijn nog steeds veel mensen die het hele plan niet gezien hebben. Er zat namelijk geen tekening bij de uitnodiging wat wel gebruikelijk is. Heel erg jammer. Bij de plannen op het web staat weer niets over de bestaande situatie en ontbreekt de verklaring bij de tekeningen met alle nummertjes. Onduidelijkheid is steeds aanwezig bij dit project. Het plan is al vast definitief zodat we weten dat inspraak niet gewenst is.
Als je niet kunt vanavond is niet erg. Je kunt ook per mail inspreken. Sommigen vinden dat een voordeel omdat je niet afhankelijk bent van de verslaglegging van de gemeente en je de tijd kunt nemen voor een goede onderbouwing.
Maar goed, wat willen de Buren nou?
1. Geen kaalslag in één keer maar geleidelijke vervanging van de slechte bomen over een periode van 10 jaar
2. Het bos aan de Oostoever moet blijven
3. Geen bosschages langs de paden i.v.m. sociale veiligheid.
4. Geen extra paden door het grote veld
5. Geen Almeers bomenraster op het grote veld (wordt aflevering 7)
6. Geen paddenpoelen langs de plas. Het riet ontneemt uitzicht op de plas (wordt aflevering 9).
7. Volledige informatie over de te kappen bomen.
8. Volledige informatie over de grondverbetering en over de ophogingen (ook ivm met de mislukkingen in het verleden en aan de westzijde (afl 8).
9. Geen onnodige uitgaven aan het vernieuwen van zaken die nog goed zijn en aan het verplaatsen van zaken zoals paden en speel- en trimtoestellen.

 
 
 
 

15/5 Aflevering 5 Waarom extra paden over en bij t grote veld?

We gaan naar het grote veld, zie plaatje. Daar verschijnen opeens allemaal paden en bomen. Waarom? We hebben overlegd en kunnen niet anders concluderen dat het een ontwerpersidee is. Vandaag de extra paden. We hebben werkelijk nog niemand gesproken die deze paden een goed idee vindt. Waarom niet gewoon de huidige paden opgeknapt? De 2 paden die vanaf de Bakhuizen van de Brinkhof schuin naar het noordwesten lopen sluiten in de Bakhuizen van Brinkhof aan op de uitstapstrook langs de huizen daar. Zie foto 2 en 3. Dat is een klein strookje. Wil je daar een voetpad op aansluiten? We zijn tot nu toe mild geweest, maar dat is belachelijk. Terwijl de wandelroute naar het park juist langs de naar het park open hofjes ligt.
Logisch want vanaf de Hemsterhuisstraat kun je daar het park zien liggen. Waarom ga je dat wijzigen? Waarom ga je daar nog meer paden aan toe voegen?
Door deze paden komen er ook nog meer oversteken over het Plantijnpad. Hoofdnet fiets, met soms wel 6 brommertjes per minuut. Dat is niet handig. De nieuwe oversteken zijn ook nog eens schuin en die horen natuurlijk recht te zijn. En verkeerstechnisch zou er juist een verspringing in moeten zitten anders rolt je driewielertje zo t pad op.
Een van de buren noemt het ontwerpen voor de helikopterpiloot. Kijk eens hoe mooi de lijnen vanuit de bebouwing doorlopen in het park tot aan de steigers. Ja hoor op de tekening is dat goed te zien. Onzinnig.
Verder doorsnijden de extra paden het grote veld dat daardoor toch minder veilig wordt. Nog meer paden om rekening mee te houden tijdens je sport en spel.
Op de foto wordt nu duidelijk waarom de bomen aan het Plantijnpad ook opeens gekapt moesten worden ondanks dat op de informatieavond gezegd was dat dit niet het geval was. Omdat je anders die paden niet aan kunt leggen! “Paar jonge boompjes erin, beetje verplaatsen ja dan kan het wel.”
En waarom nog meer steigers? De huidige steigers zijn aangelegd omdat de vissers steeds planken in het riet gooiden om daar van af in de plas te vissen. Dat was in 2006, dus de huidige steigers kunnen nog wel een paar jaartjes mee. Kapitaalvernietiging en weinig duurzaam.
Ook de plaatsing van de steigers is, volgens bootbezitters en zwemmers, niet zo handig en zelfs gevaarlijk.
Voor de paden moet ook weer het nodige gekapt worden en er worden zelfs paden gesloopt. Ja, zo komt het geld wel op. Misschien is het beter om dat geld aan zorg, aandacht en liefde aan bestaande bomen te besteden en aan mooiere, monumentalere en dikkere nieuwe bomen.

 
 

14/5 Aflevering 4 Waarom zoveel tegelijk kappen?

Wie naar het nieuwe ontwerp kijkt (scroll naar onderen)
en naar de huidige situatie ziet al dat er flink wat bosgebied verdwijnt. In de vorige versie was dat nog veel erger maar ook nu is dat nog behoorlijk.
Waarom is dat? De eind jaren vijftig geplante bomen in dit deel zijn al op leeftijd maar hebben volgens het bomenonderzoek nog best lang (tot 10 jaar) te leven. De echt slechte bomen zijn al weggehaald. Er is dus nu geen noodzaak. Maar het stadsdeel heeft nu geld en wil graag “alles in een keer” doen. Na het kappen is er dan ook een tijdje weinig onderhoud en dat scheelt ook kosten.  Daarom verdwijnen er veel meer bomen dan nu strikt noodzakelijk. De einde-levens-discussie voor bomen wordt niet gevoerd hoewel dat wel zinvol zou zijn omdat ook matige bomen een beeld geven, hogere natuurwaarde hebben en ook nog verrassend oud kunnen worden. Denk eens aan de omgevallen boom in het Vondelpark.
Daarnaast willen de ontwerpers graag ontwerpen, lees veranderen, en daardoor verdwijnen er nog veel meer bomen. Zelfs goede en net geplante bomen moeten het veld ruimen voor het nieuwe ontwerp. Onze schatting is dat er minimaal 10
00 bomen gekapt gaan worden. Zie de link hieronder voor de telling bij het vorige ontwerp. Dit gaat uiteraard ten koste van de natuurwaarde. Het is maar de vraag of de uil en de roofvogels dan nog komen en of de ecologische hoofdstructuur gediend wordt door deze kaalslag. Ook het boskarakter van het park, de wandelpaden tussen opgaande bomen, gaat grotendeels verloren.
De meeste mensen die wij gesproken hebben willen graag dat alleen de slechte bomen vervangen worden en dat verder de boel een beetje opgeknapt wordt.
Waarom dus niet elk najaar de slechtste bomen vervangen. Zo blijft het bosachtige karakter van het park bewaard. Daarnaast voldoe je aan het beleid om zoveel mogelijk groen te behouden en draag je bij aan een beter milieu doordat een volwassen boom nu eenmaal meer CO2 omzet en fijnstof opneemt dan een net geplant sprietje.
Of zoals vermeld in de bomenverordening Amsterdam:

Houtopstanden vormen in een compacte stad als Amsterdam een schaars goed  waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen. Hoog opgaand groen wordt door veel inwoners ervaren als een verrijking van het aanzien van de stad en als een waardevolle afwisseling met de vele bouwwerken en infrastructuur in de stedelijke omgeving. Bovendien hebben bomen een belangrijke ecologische waarde en leveren zij een bijdrage aan een schonere lucht en aan de leefbaarheid van de stad.

Ons advies aan Stadsdeel NieuwWest: Knap het park op maar laat de bomen zo lang mogelijk staan. Stop de rest van het geld in een potje voor vervanging van bomen op het moment dat het echt noodzakelijk is.
Stop met deze geplande kaalslag!

http://www.sloterpark.net/files/buren-checkt-2.pdf

 
 
 
 

13/5 Aflevering 3 Struiken in plaats van bomen.

Op de tekening zie je langs alle bosvakken een lichtgroen randje. Wat is dat nu precies?
In de legenda staat “ruggegraat” Door bloeiende mantels omzoomde bosstroken zijn de ruimtelijke drager van het park. Het struweel van de mantels is vruchtdragend en geeft invulling aan het ‘eetbare bos’. Aan de voet van het struweel staat bloemrijk gras. Zo ontstaan natuurlijke overgangen. De soorten van bos en struweel passen volledig bij de groeiplaats waardoor de ruggegraat duurzaam is. De bloemrijke zoom biedt plaats aan de benodigde waterretentie.
Pff, als u nog niet afgehaakt bent. Ze willen dus alle bosranden volplanten met struiken.
Hiervoor worden langs de paden dus bomen gekapt!
Dat idee komt uit de tuinarchitectuur. Er moeten blijkbaar vloeiende overgangen gemaakt worden. Van laag naar hoog. Gras, bloemen, struiken, bomen. Dat is een keuze. De angst voor harde overgangen en naakte stammen is misschien voer voor een psychiater.
Het merendeel van de gevraagde mensen vindt meer kleur en wat fruit- en vruchtenbomen en struiken een goed idee. Maar het weghalen van bomen langs de paden om vol te zetten met struiken vind men niets. Het mooie bosgevoel op grote delen van de wandelpaden verdwijnt hierdoor.
Langs de ligweide is tijdens de aanleg van het rondje sloterplas ook zoiets aangelegd. Zie 1e
foto. Eigenlijk veel minder mooi. Het is ook nog eens hartstikke sociaal onveilig, de bosjes bieden gelegenheid tot…
Wat de beheerders van het park goed deden was de bosgedeeltes aansluitend aan de paden transparant houden. Eens in de zoveel jaar werd dan het struikgewas weggehaald. Zo kon je een flink aantal meters het bos in kijken. Dat is wel zo veilig.
Laten we dat nou zo houden. En “het wandelen in het bos” gevoel blijft dan ook gewoon. Zie de andere foto's
.
Begin deze eeuw is hierover ook al een discussie geweest ten behoeve van de groenvisie Slotervaart of Sloterpark. (We zijn nog op zoek naar een exemplaar.) Toen was volgens ons afgesproken om alleen langs de grasvelden een overgangsstrook (van 3 meter) tussen gras en bomen te laten ontstaan. Dat is een prima compromis.

Ons voorstel is om alleen zo’n overgangsstrook aan te brengen als er minimaal 5 meter gras tussen pad en begin overgangsstrook zit.

Of een bloemrijke zoom ten behoeve van wateropslag nodig is laten we maar buiten beschouwing, want wat meer bloemen is wel leuk.

 
 

12/5 Aflevering 2 moet het bos bij Oostoever weg?

Nee, natuurlijk niet.
Zowel nu als in het vorige ontwerp gaat het bos weg. In het vorige ontwerp werd het verkocht dat de bomen op instorten stonden en het onmogelijk was het water daar weg te krijgen. Er werd ook een vijver aangelegd voor het water. Nu is de vijver opeens verdwenen en zijn er in het ontwerp veel meer bomen te zien. Die kiosk gaat ook niet door, als we de reactie van het stadsdeel op de ingediende zienswijzen mogen geloven. Dus waarom?
Ja het is nat, maar met de aanleg van wat greppels door het bos en drainage rondom moet dat te verbeteren zijn.
Dat je het bos weghaalt is dus een keuze, er is geen noodzaak. De kwaliteit van de bomen is volgens het bomenonderzoek matig. Maar, is dat erg? Ook het bodemonderzoek geeft geen problemen aan. De meeste bomen in het vak bereiken hun “eindleeftijd” tussen nu en 10 jaar. Dat geeft mooi de tijd om elk jaar de slechtste 10% bomen te vervangen.
Waarom het bos weg moet wordt niet duidelijk. We vinden wel in het verslag van de informatie avond: Het stadsdeel geeft aan dat mensen vanaf de Huizingalaan vaak niet zien dat achter de ‘groene wand’ die je vanaf de laan ziet een heel park ligt.
Maar als je doorrijdt de Oostoever op wordt dat natuurlijk wel duidelijk. Gaan we daarom een bos kappen? En, komend vanaf de Robert Fruinlaan wordt je geconfronteerd met een stoer en massief blok natuur en de rust die het uitstraalt. Het maakt je nieuwsgierig naar het achterliggende. Als je rechts of links afslaat zie je nog net een glimp van het park. Verrassend.  Uiteraard wil je daar ook kijken!
Nee, zonder flauwekul. Dat bos moet gewoon blijven. Er wordt steeds geredeneerd vanaf de buitenkant. Maar voor de gebruikers van het park biedt het bos veel meer natuurwaarde dan enkele bomen en een buffer tussen het stadsverkeer en de bebouwing, tussen gebruikers en omwonenden. De natuurbeleving is door die buffer vele malen groter. Daarnaast draag je bij aan een beter milieu doordat een bos nu eenmaal meer CO2 omzet en fijnstof opneemt dan een paar net geplante sprietjes. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vogels en andere ecologische waarde. Zie ook:
http://www.sloterpark.net/files/BWNL_Quickscan_Sloterpark_Amsterdam_20150910c.pdf


 
 

11/5 Aflevering 1 Is er een nieuw ontwerp nodig?

Nee, een nieuw ontwerp was niet nodig. Het oude ontwerp is nog prima.
Wat wel nodig is, is een flinke opknapbeurt. Dat gebeurt gelukkig ook.
Een nieuw ontwerp is altijd een keuze, je kan je huis opknappen of toch verbouwen.
Vanwege het toch wel monumentale karakter van het park had opknappen en renoveren voor de hand gelegen.
Het stadsdeel zal een doel hebben gehad toen ze opdracht gaven aan de ontwerpers. Dat doel of de opdracht kennen we niet.
Volgens de omschrijving https://www.amsterdam.nl/projecten/sloterplas/vernieuwing/
komt er een versterking van de parkbeleving met het nieuwe ontwerp. Dat is een mening die we niet onderschrijven. Is van bosachtig naar een weiland met bomen een versterking? (Let op deze link is naar het oude plan)
Ook de rest van de omschrijving is doorspekt met meningen of niet te onderbouwen gelegenheidsargumenten. Stoer? Minder stoer toch? De natuurwaarde versterkt? Zwaar verminderd is meer van toepassing. Dat er een ontwerper wordt ingeschakeld om hier daar wat accenten aan te brengen is prima. Maar de opzet van het park wijzigen is onnodig.
Wordt vervolgd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinds 29 november staat het plan voor de nieuwe inrichting voor het Sloterpark Oost online
Hier staat het plan

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een goed relaas over de nieuwe inrichtingsplannen van de Vrienden van de Sloterplas
Evaluatiegesprek ontwerp

Dat kan zo in een zienswijze of eventueel bezwaarschrift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

22-03-2017
Er komt inspraak.

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9-3-2017
Geacht Dagelijks Bestuur, geachte leden van de Bestuurscommissie,

Op dinsdag 25 oktober 2016 is het inrichtingsplan Sloterpark Oost gepresenteerd.
Het betrof een informatieavond, waarop het inrichtingsplan werd gepresenteerd.
Er was vooraf geen tekening verspreid of op een website gedeeld.
Nu blijkt het plan nogal ingrijpend en veel buurtbewoners vinden het gehele plan of onderdelen van het plan niet goed.
Aangezien het een herinrichting betreft dachten we dat er een inspraakmogelijk zou plaatsvinden.
We gingen daar eigenlijk van uit, aangezien dat een normale gang van zaken is.

Er rijzen nu diverse problemen.

Het eerste probleem is dat het ons, de buurtbewoners, niet duidelijk is waarom er geen inspraakmogelijkheid wordt geboden met betrekking tot het inrichtingsplan. Ook gelet op de inspraakverordening van Amsterdam waarin gesteld wordt dat in de hele stad geldt dat inspraak regel is en het afzien van inspraak uitzondering.

Er is ook geen communicatie hierover. Door verschillende bewoners is rechtstreeks aan de projectleider gevraagd of er een inspraakmogelijk zou komen. Bij herhaling heeft de projectleider geen reactie gegeven. Slechts uit een reactie op de vraag of op het ontwerp bestemmingsplan Sloterplas ook gereageerd moest worden op het inrichtingsplan kunnen we opmaken dat er geen inspraak komt.

In de begeleidende tekst op de website staat dat het inrichtingsplan mede op basis van ideeën van buurtbewoners is gebaseerd. In discussies op straat wordt ook gemeld dat acht jaar geleden met een aantal buurtbewoners overleg is geweest. Op de vraag aan de projectleider wie deze buurtbewoners waren en welke ideeën dit betreft is, ook na 6 weken, nog geen antwoord ontvangen.
Ook is het volstrekt onduidelijk hoe de uitnodiging tot dat gesprek met buurtbewoners is gegaan, wie het initiatief nam, uit welke buurt de mensen kwamen, of ze ook namens anderen spraken en of alle buurtbewoners uitgenodigd waren om aan de gesprekken deel te nemen. Wij kunnen ons niet herinneren toen een uitnodiging te hebben mogen ontvangen. Wij zijn van mening dat dit overleg(?) in ieder geval niet als inspraak gezien mag worden. Temeer omdat in de afgelopen acht jaar er vele wisselingen in het bewonersbestand zijn geweest.

Een informatieavond kan ons inziens ook niet als inspraakavond gezien worden omdat men zich niet op het plan heeft kunnen voorbereiden en er geen tijd was om het plan te laten bezinken en nog eens te overdenken. Op dit moment zijn er in de buurt behoorlijk wat tegenstanders van de plannen. Tegenstanders van het plan (of delen daarvan) die niet op de informatieavond konden zijn hebben hun mening niet kunnen geven. Ook bewoners die wel op de avond aanwezig waren hebben toen hun zegje om moverende redenen niet kunnen doen.

Extra vervelend en verwarrend voor bewoners was dat toen ook de reactieperiode op het ontwerp bestemmingsplan Sloterplas liep. Vooral omdat in het ontwerpbestemmingsplan ook al elementen van het inrichtingsplan zijn opgenomen. Wij vinden het in ieder geval niet gepast om alvast het bestemmingsplan te wijzigen terwijl het inrichtingsplan nog in de ontwerpfase is.

Ondertussen is de projectleider gewoon doorgegaan met de voorbereidingen van de uitvoering van het inrichtingsplan. Hij heeft een kapvergunning aangevraagd waarin hij en passant ook nog even 161 bomen aan het Christoffel Plantijnpad en aan het Bakhuizen van de Brinkhof wil kappen. Dit terwijl op de informatieavond is gezegd dat voornoemde bomen niet gekapt gaan worden. De kapvergunning zit vol fouten (er staan o.a. net geplante bomen en al gekapte bomen op de tekening). Ook heeft de aanvraag niet de juiste procedure doorlopen.

Aangezien de projectleider niet reageert richten wij ons nu tot u met de vraag om zorg te dragen voor een correct, gedegen en weloverwogen projectplan waarbij de gemeente er voor zorgt dat buurtbewoners op de juiste manier worden betrokken.
Dat zou er als volgt uit moeten zien:
Na de informatieavond zou er dan een verder uitgewerkt voorlopig ontwerp (met eventuele wijzigingen uit de informatieavond) in de buurt verspreid en ter inspraak moeten worden voorgelegd. Na de reactietermijn kan dan een meer definitief plan worden opgesteld die samen met de inspraakreacties, een nota van beantwoording en verslagen van overleggen aan de insprekers wordt toegezonden met de aankondiging van de behandeling in de bestuurscommissie.
Hierna kan dan behandeling in de bestuurscommissie plaatsvinden.
Na goedkeuring en eventuele afhandeling van bezwaren kan begonnen worden met de uitvoering. Uiteraard pas na dat de buurt geïnformeerd is over de uitvoering.

De projectleider slaat al deze stappen over en wil vast gaan “slopen”. Dat is ons inziens niet de juiste werkwijze!

Ons verzoek aan u is om toch vooral de gebruikelijke inspraakprocedure te volgen. Na het verwerken van de informatie van de wensen uit de informatieavond zou dan een goed uitgewerkt plan met alle te nemen maatregelen aan de buurt moeten worden voorgelegd. (Er ontbreken namelijk ook een flink aantal zaken aan het plan.) Gezien de leeftijdsopbouw in de buurt gebeurt
dit niet elektronisch maar gewoon met een brief, een goede tekening en een zakelijke toelichting voor inspraak de buurt in. Dan is iedereen, ook bewoners zonder computer, geïnformeerd en krijgt een ieder die dat wil de gelegenheid te reageren.

Oftewel volgens de Wet openbaarheid van bestuur, art. 8 lid 2.: Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de informatie wordt verschaft in begrijpelijke vorm, op zodanige wijze, dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt en op zodanige tijdstippen, dat deze hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen.

Aan het DB en de Bestuurscommissie de taak om al het voornoemde in acht nemende, het al dan niet gewijzigde, plan vast te stellen.


Wij vernemen graag uw reactie.

Buren van Het Sloterpark
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu