Kapvergunning west - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kapvergunning west

West
 

Ook voor de westkant is een vergunning aangevraagd en verleend.
Ook deze vergunning is incompleet en niet goed gepubliceerd.
De publicatie op overheid.nl was zonder postcode. Dus die mogelijk (de enige) om de vergunning te bekijken (als je via de emailservice gekoppeld aan je postcode op de hoogte was gebracht) en eventueel een bezwaar in te dienen kon niet.

Nader onderzoek van de vergunning en de bijlagen:
In de aanvraag is sprake van 343 bomen
De motivatie is zeer summier en bevat niet onderbouwde waardeoordelen/meningen.
De motivatie is bijna gelijk aan de motivatie voor de kapvergunning oostzijde.
Er staat aangegeven dat er alvast gekapt wordt vooruitlopend op een nog te ontwerpen nieuwe inrichting.
De tekeningen zijn onduidelijk:
- een legenda ontbreekt
- bestaande bomen ontbreken, een goed beeld is zo moeilijk te krijgen
- de tekeningen zijn verouderd er ontbreken zaken,
- de nummers bij de bomen zijn niet te lezen
De bomenlijst met de te kappen bomen ontbeert de reden voor kap per boom.
Op de bomenlijst staan 372 bomen, in de aanvraag 343, in de vergunning weer 372.
Er worden meer te kappen bomen vergund dan aangevraagd.
Onderzoeksrapporten ontbreken, de wel bijgevoegde samenvatting is echt onvoldoende.
Een flora en fauna onderzoek ontbreekt.
In het advies staan wat tegenstellingen, zo is één van redenen de "slechte kwaliteit van de bomen" maar zijn de bomen in "redelijke conditie"
Er wordt geoordeeld dat de bomen "geen landschappelijke waarde" bezitten, iets waar wij het absoluut niet mee eens zijn.
Denk eens aan die grote bomen langs de Lelylaan, hoe landschappelijk waardevol wil je het hebben?
Of de wilgen bij de natureluur, beeldbepalend. Of de laan van esdoorns aldaar. Schei toch uit.

Een van de Buren suggereerde dat deze vergunning snel in elkaar is geflanst en snel is verleend om niet te hoeven voldoen aan de nieuwe Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 geldt.
We weten het niet, maar het zou kunnen.
Zeker als je bedenkt dat de aanvraag op 8 december wordt ingediend en de vergunning op 22 december wordt verleend.
De ondertekening door een a.i. teammanager vergunningen maakt de vergunning een geheel ambtelijk samenspel.
De vragen of de "a.i." gemandateerd was een kapvergunning te tekenen en of het bestuur op de hoogte was blijft nog even hangen.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat een particulier met deze summiere vergunningsaanvraag een kapvergunning had gekregen.

Hieronder kun je de vergunningsaanvraag en de bijlagen downloaden/bekijken.

De vergunning

De vergunningsaanvraag

De motivatie

Tekening 1

Tekening 2

Tekening 3

Tekening 4

Bomenlijst

Advies
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu