20221229 Sloterpark oost project deel 6 diepdrainage - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20221229 Sloterpark oost project deel 6 diepdrainage

Artikelen
 


Een aantal keren per jaar zijn in de natte periodes de grasvelden aan de oostzijde nat en soppig. De gemeente vindt het heel belangrijk dat mensen tijdens deze periodes ook op het gras kunnen recreëren.
In het verleden is een aantal keer op een aantal plekken drainage aangebracht. Meestal door de afdeling beheer geregeld. Een laatste poging werd abrupt gestopt toen de projectgroep met de “reconstructie” op de proppen kwam. De buizen onder het pad liggen er en de kuilen ervoor zijn niet dichtgegooid. Ook het onderhoud is toen gestopt.
De wel aanwezige drainage en afwatering
werkt een beetje en houdt de boel meestal net droog. Wij moeten dan wel een greppeltje graven of de (soms kapot gemaaide) buizen vrij maken.

In het ontwerp uit 2018 zaten wel een aantal zaken zoals
grindkoffers op gekke plekken die helemaal niet nat waren. Dat was meer om bomen weg te krijgen en gewenste bessenstruiken te planten. Zo’n afwateringplan maken zonder hoogtemeting is ook vreemd en als je geen kennis van de situatie hebt erg lastig. Eind 2018 werd toch het park helemaal ingemeten. Dan kon je in ieder geval zien waar het laag was en waar hoog.
In 2021 volgde een drainageplan. Zie hieronder met in het groen de drainage en in het blauw de afvoerleidingen naar de plas.

Achtereenvolgens:
Speelveld
Grote veld
Principe doorsnede

 
 
 
 
 
 
 
 

In de doorsnede staat bij de hoogtematen variabel. Het plan is best wel rigoureus. De drainage wordt geen drainage om de bovenste laag droog te houden zoals bij sportvelden maar men wil diepdrainage aanbrengen. Dat houdt in dat men het grondwaterpeil enorm gaat verlagen. Eerst dachten we nog dat het geregeld kon worden, zoals de tekst “put met niveau regeling” op de tekening aangeeft, maar dat bleek niet zo te zijn.
Dit houdt in dat men de grondwaterstand in het park gaat verlagen tot het niveau van de Sloterplas.
Onder het motto "
het grasveld moet droger" wordt bijvoorbeeld het grote veld gedraineerd. Niet alleen de natte delen maar ook de hoger gelegen drogere delen. Dat is niet echt nodig en weggegooid geld. We hebben gemeld dat het onzin is. En dan krijgen we zo'n antwoord: "Wij laten het regenwater dus zoveel mogelijk infiltreren op de plek waar het valt".
M
aar er is meer aan de hand. De bedachte methode van diepdrainage betekent het verlagen van het grondwaterpeil.
Het verlagen van het grondwaterpeil zal, a
angezien er hoogte verschillen van meer dan een meter zijn, grote gevolgen hebben.
Waar elders in het land moeite wordt gedaan om het water zo lang mogelijk vast te houden gaat men hier het peil verlagen. Afgelopen zomer hebben we gezien dat veel bomen in het Sloterpark het moeilijk hadden met de droogte.
Hieronder de kastanje op het grote veld op 16 augustus 2022.

 
 
 
 

Zes jaar geleden werd de buurt opgeschrikt door het stadsdeel met de bekendmaking van een plan om het Sloterpark oostzijde op te knappen. In dat plan werd een enorme hoeveelheid bomen gekapt. Meer dan 2000. Ook het kappen van de statige linden langs het Plantijnpad zat in dat plan. Die waren volgens de ambtenaren allemaal slecht. Door een second opinion van de Vereniging Huiseigenaren Slotervaart, een bezwaar op de kapvergunning door een van de omwonenden en de roerigste stadsdeelraadvergadering ooit kon het kappen worden voorkomen. Duidelijk werd wel dat de ontwerpers de bomen graag weg wilden hebben om hun eigen patroontje te planten.
Deze linden zullen het straks
heel moeilijk krijgen omdat de grondwaterstand daar fors wordt verlaagd. Probeert het stadsdeel zo alsnog deze bomen weg te krijgen?

Wie afgelopen zomer en herfst de naar water smachtende bomen heeft gezien weet dat dit het einde van heel veel bomen gaat betekenen en bijna zeker het einde van de linden langs het Plantijnpad.
Adviezen van ons en alternatieve plannen om dat niet doen werden genegeerd.
Alleen is er toegezegd om ook iets te doen aan de natte plekken zoals langs de kademuur en langs de paden op het hipsterveld

Foto hieronder de linden langs het Plantijnpad.

terug naar deel 5
door naar deel 7

terug naar nieuws


Terug naar inleiding/inhoud

 
 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu