20190331 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20190331

Artikelen
 

31 maart 2019

Beste Buren,

We hadden het al voorspeld, 't park wordt steeds groener. (lekker makkelijk als het lente wordt)
Weinig echt nieuws, een kleine update.

Canadese populieren.

Vorige keer melden we dat er een aantal populieren gekapt zouden worden. Van een exemplaar vonden we het erg jammer en met ons de Bewoners Belangen Oostoever. Zij hebben deze boom in de herkansing nu toch weten te behouden.
Die hele dikke, omvang meer dan 150 cm tussen fietspad en voetpad aan oostzijde als je van de Oostoever het park ingaat. Deze wordt nu gekortwiekt waarna die vast weer mooi uitloopt. Hulde.

Meldingen
Onze melding die daags erna afgehandeld werd gemeld is nog steeds niet uitgevoerd. We wachten af, dag 20.

Dunnen bosvakken oostzijde
We hebben gevraagd of er nog iets meer afgezaagde takken uit het zuidelijke bosvak gehaald kunnen worden. Daar ligt nu wel heel veel hout op de grond.  Struinen zonder klauteren wordt dan moeilijk. Men gaat er naar kijken. Ook de takken aan de Oostoever worden nog opgeruimd.

WOB verzoek late evenementenvergunningverlening
Zoals u weet hebben we het stadsdeel gevraagd wanneer nou het besluit door het dagelijks bestuur is genomen dat een evenementenvergunning 2 weken voor een evenement wel vroeg genoeg is en alle stukken omtrent dat besluit.
Het WOB verzoek hebben we gedaan op 20 januari na 10 weken hebben we nog geen gegevens ontvangen. Terwijl dat binnen 4 weken moet.
We lezen wel op twitter van Ronald Mauer dat Nieuwwest tijdelijk geen WOB coördinator heeft. Nou en?

Inrichtings- en beheerplan Sloterpark oostzijde
Er is weer overleg geweest met het stadsdeel over de nieuwe inrichting van het Sloterpark oostzijde. voor het zuidelijke deel van de oeverstrook zijn we er zo'n beetje uit.
Een deel van deze oeverstrook krijgt een ecologische inrichting. We waren het echter niet altijd eens met de ecoloog. Met name niet over het verplanten van een aantal bomen aan de kant van de Plantijngracht. Volgens de ecoloog is dit nodig om het geplande bloemenveld te Laten bloeien. Helaas kon hij ons onvoldoende duidelijk maken waarom een aantal bomen niet kon blijven staan. Ons inziens kunnen de bloemenvelden prima groeien en bloeien en zijn die paar bomen geen obstakel. We hadden het beter geaccepteerd als hij aan had gegeven dat het een kwestie van smaak is in plaats van noodzakelijk vanuit ecologisch standpunt en beleid. Wat dat beleid was moesten we zelf maar opzoeken op de website van de provincie.
Afijn het vooruitzicht op een bloemenstrook is zo gek nog niet en de andere belangengroepen vinden dat een aardig idee. We zijn node akkoord gegaan voor het verplanten van een 14 tal jonge bomen hiervoor. Hoewel wij toch echt van mening zijn dat er best een paar boompjes konden blijven staan. Er zijn nog 2 knelpunten die alle belangengroepen niet willen maar de ontwerpster wel; het betreft de plek en grootte van de steigers. Dit wordt nu voorgelegd aan de ambtelijk opdrachtgever.  Verder zijn het nog ideeen en moet er nog heel wat verder worden uitgewerkt.
Voorlopig gaan we samen met Bewoners Belangen Oostoever door met ons eigen inrichtings- en beheerplan. Dit is een goede voorbereiding op de gesprekken met het projectteam. We passen het plan van de oeverstrook nog aan aan de afspraken van de laatste vergadering en plaatsen dan versie 6 op de site.

Opknapbeurt westzijde
Een flink aantal maanden na het 1e inventarisatie-overleg met diverse omwonenden en gebruikers van het Sloterpark dan eindelijk terugkoppeling over wat men nu gaat doen aan de matige staat van het park aan de westzijde ontstaan door het slechte onderhoud van de laatste 15 jaar. In een volle zaal in de Drijfsijs kregen we uitleg.
De uitkomst viel een beetje tegen maar veel mensen vinden het ook prima dat er niet al te veel gebeurt.

In het kort;
- Aan de westzijde wil men ook dunnen. Net zoals aan de oostzijde. (zie eerdere berichtgeving)
- Op een aantal plaatsen wil men wat doen aan de wateroverlast.
- Er moet nog veel teruggeplant worden na de veelvuldige, deels onvergunde, kap. Het collectieve geheugen bij de omwonenden is gelukkig beter dan de archieven van het stadsdeel. We zijn reuzebenieuwd naar het beplantingsplan.
- En ook hier weer ecologie. Natuurlijke oevers, hiervoor wil men op een oever tot maar liefst 10 meter uit de oever alles kappen.
Heel erg vreemd was de opmerking van de omgevingsmanager dat de ecoloog de vertegenwoordiger was van het beleid. U weet wel dat beleid dat u zelf maar op moet zoeken. Het Amsterdamse beleid voor behoud van bomen is dan zeker niet ecologisch en ligt zeker bij iemand anders.


Loveland

We moesten een beetje lachen om de tweet van Ronald Mauer dat hij de afdeling vergunningen had verteld dat de opbouw van de evenementen toch echt binnen de 10 dagen die daar maximaal voor staan moet.
En vorig jaar vertellen dat de langere opbouwtijd vanwege de droogte nodig was. Terwijl de 17 dagen opbouw gewoon al in de vergunningaanvraag stond. Het blijft een rare snuiter onze niet gekozen dagelijks bestuurder. 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu