20201112 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20201112

Artikelen
 

Zin en onzin over bouwen in de Sloterplas.

 
 
 
 

Op 2 juli 2020 stemde de gemeenteraad in met een locatie in de Sloterplas voor de nieuw te bouwen Meervaart. Voor dit besluit is er geen inspraak geweest. Sterker nog er ging al veel eerder een persbericht uit dat het gebouw in de Sloterplas komt.
Er werd wel gezegd dat daar
participatie over is geweest in 2019 = niet waar. Er is een bijeenkomst geweest bij de Meervaart over de toekomst. De locatie is daar niet aan de orde geweest. Bewoners zijn daarvoor ook niet breed uitgenodigd, is dus geen inspraak.

Wethouder Meliani (
1) zegt dat het niet anders kan dan in de Sloterplas = niet waar.
Een ambtelijke werkgroep raadde dat zelfs af en er liggen adviezen om het theater op de huidige plek uit te breiden en te vernieuwen. Er ligt een volledig plan, vastgesteld en al, uit 2013 waar de Meervaart op de huidige locatie kan worden uitgebreid.
Nu  gaat het dus puur om de verschrikkelijk mooie locatie Sloterplas. Die locatie mag als decor dienen voor een gebouw.

Het opknappen en uitbreiden op de huidige locatie zou volgens de gemeente niet kunnen omdat de Meervaart dan 3 jaar dicht moet = onzin
.
In het plan uit 2013 blijft de Meervaart gewoon in gebruik. 1st de nieuwe zaal bouwen en dan de oude opknappen.

Meliani (
2) meldt dat goede participatie niet kon door Covid 19 = hoogst onwaarschijnlijk gelet op de voorbereidingstijd van dergelijk projecten. Een verslag van de stuurgroep bestaande uit de wethouders Van Doorninck en Meliani gaf al eind 2019 aan een voorkeur te hebben voor 'een icoon' in de Sloterplas. Er lagen 2 adviezen om dat juist niet te doen, die zijn van tafel geveegd.

De Meervaart zou “op” zijn = zeer ongeloofwaardig
. Nog niet zo lang geleden gerenoveerd en 2018 nog opgeknapt. Buren die het pand hebben bezocht, hebben daar niets van een slechte staat gemerkt.

Er wordt gezegd dat het plan het Osdorpplein verbindt met de Sloterplas = zeer discutabel
. Er is zojuist een snelle busbaan met hekken aangelegd.

Er wordt gezegd dat Van Eesteren het zo ook had gewild. = onzin
, Van Eesteren wilde juist dat je vanuit alle hoeken een groene zoom zag en geen bebouwing zoals een theaterdoos. Het rondje Sloterplas wordt zo juist steeds minder groen.

Van Doorninck heeft gezegd dat er alsnog een participatietraject zou komen. = twijfelachtig
, Ze heeft  niet gezegd waarin je mag participeren, in ieder geval niet over de locatie want die staat wat haar betreft vast.

Het participatietraject zou beginnen met bijeenkomsten. De 1e bijeenkomst was geheim en alleen op uitnodiging waarbij de gemeente de selectie van de deelnemers deed. = triest

Volgens het verslag van Cees Fisser is daar ook de locatie niet aan de orde geweest.

De nieuwe Meervaart zou volgens de gemeente ook voor andere doeleinden gebruikt worden met een socialer karakter. Dat kan in elk gebouw. Dat hoeft, geen gebouw in de Sloterplas te zijn.

De zuidwestoever van de Sloterplas zou vies en toch niet mooi zijn. Ja, er mankeert behoorlijk wat aan het onderhoud. De uitvoering van de aanleg van het oeverproject liet ook veel te wensen over. Tel daarbij de veel te kleine prullenbakken en het ondermaats schoonhouden, dan krijg je dat. Gebrek aan toezicht en een echte beheerder. Maaarrr nog steeds geen enkele reden om in de Sloterplas te bouwen.

Er werd een enquête gelanceerd; tenenkrommend en heel sturend. = sneu
. Slechts 1 vraag ging over de locatie van de Meervaart in de plas. De rest over hoe de Meervaart er, in de plas, uit moet zien. De rest van het Osdorpplein komt helemaal niet aan de orde. (Megahotel, willen we dat?)
De rest van het plan Osdorpplein staat blijkbaar niet meer ter discussie. Mogen bewoners daar nog wat over zeggen of wordt dit gewoon doorgedrukt? Hoezo participatie?

Er is gezegd dat meningen verzamelen tot 1 december zou duren. Toch werd de enquête slechts tot 1 november en pas na aandringen tot 9 november online gehouden.

En dan blijven er heel veel vragen open:
Waarom wordt het, met inspraak en al, goedgekeurde plan uit 2013 met bijbehorend goedgekeurd bestemmingsplan niet uitgevoerd?
Waarom worden die bestede miljoenen voorbereidingsgeld weggegooid?
Waar is die 1,4 miljoen verbouwingsbudget uit de begroting 2019 gebleven?
Wie wil het nou eigenlijk anders dan in 2013? Meervaart? Ontwikkelaar? Vastgoedbaas?

En dan nog de vragen over het gedrag van de wethouders.
Waarom verhullen zij de ware toedracht van het verplaatsen van de Meervaart?
Waarom houden ze informatie achter?
Waarom is er zoveel geheim?
Financiën: geheim
Haalbaarheid: geheim
Behoefte aan extra theatercapaciteit: zeer twijfelachtig
Ook de nieuwe Meervaart wordt dus waarschijnlijk vooral horeca, om de kosten te dekken.

In de ambtelijke notities is er sprake van om de hele oever te ontwikkelen. Nog meer horeca, nog minder groen? Er is al veel gekapt en heel weinig herplant. In 2013 was juist afgesproken om de zuidoever rustig te houden en werd het vrije uitzicht over de plas benadrukt.  

Extra kwalijk is het dat de coalitiepartijen in hun “regeerakkoord” hebben aangegeven dat ze het als hun verantwoordelijkheid voelen om de zeggenschap van bewoners te vergroten. Helaas alleen over die zaken die de wethouders goed vinden.


Laat de Sloterplas met rust!
Laat het icoon dat het rondje Sloterplas is met rust.
Ga niet 3 (waarschijnlijk 5) jaar lang bouwen in het park. Ga geen bomen rooien voor de nieuwbouw. Ga niet de net opgeknapte oever weer kapot maken. Denk aan al het bouwverkeer, denk aan het laad- en losverkeer nu en straks, denk aan de kans op vervuiling van de plas en wat er nog meer mis kan gaan bij de bouw.

Wij stellen voor het goedgekeurde plan uit 2013 uit te voeren.

Hier vind je een link naar dat plan.

(
1) Parool
(
2) AT5 2/7/20

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu