20200101-1 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20200101-1

Artikelen
 

2020/01/01 Terugblik 2019: onderhoud.

Wij maken ons zeer grote zorgen over het onderhoud. Dat is afgelopen jaar niet verandert.

Maaien
: ook dit jaar zijn de grasvelden weer erg slecht gemaaid. Het gras was het grootste deel van het jaar te lang. Daardoor blijft het grasveld een groot deel van de dag minder bruikbaar voor recreëren. Iets waar het stadsdeel volgens hun zeggen juist veel voor over heeft. Meer dan de helft van de tijd voldoet de aannemer niet aan de contracteisen. De vakken waar minder vaak gemaaid wordt zijn gemaaid maar daar hadden we graag gezien dat soms iets langer gewacht werd totdat de bloemen uitgebloeid waren.

Bermen maaien
: Een grote verbetering. Dit jaar zijn de bermen langs de paden regelmatig gemaaid. Hierdoor blijven de paden breder (door minder overgroei) en lijkt het ruimer en voelt het veiliger. Ook zijn overgroeide gedeeltes eindelijk weer vrij gemaakt.

Snoeien
: aan het eind van het jaar is er begonnen met een snoeiactie die nog steeds loopt. Zuidkant is, denken we, klaar en aan de oostkant zijn ze nog bezig. In onze ogen kun je wat meer laten staan als je jaarlijks snoeit en niet 3 jaar niet en dan alles in een keer weg. De tussenberm aan de oostzijde is goed gesnoeid, er valt wat meer licht van de lichtmasten op het parallelpad.

Gevaarlijke takken
: Daar is niets aan gedaan dit jaar. Volgens ons zou je dat jaarlijks moeten doen. Even langs en boven de paden kijken,

Dunnen
: Aan de Oostzijde zijn de bosvakken gedund. Een en ander in overleg met omwonenden en belangengroepen. Aan de westzijde is begonnen met het markeren van de te dunnen bomen. De bomen met oranje streep op 1 meter gaan om en met oranje streep op 20 cm van de grond worden geringd.

Zwerfvuil
: De westkant vervuild steeds meer. De oostkant wordt goed schoongehouden door omwonenden en bezoekers aangevuld met het reguliere werk van Pantar

Prullenbakken
: Legen gaat redelijk goed. Hier en daar kan er een prullenbak bij.

Vegen
: de paden zijn regelmatig geveegd, vooral in de herfst. Eigenlijk moet het nog een keer goed gebeuren voor de laatste bladresten, nu is het hier en daar glad door blad. De “boulevard” langs Meer en Vaart wordt erg slecht onderhouden. Die moet volgens ons elke ochtend schoongemaakt worden. (Dat doet zelfs elk zichzelf respecterend klein dorpje aan de Spaanse kust.)

Straatmeubilair
: In het voorjaar van 2019 zijn een aantal van de opgeblazen prullenbakken vervangen maar dat is dan ook ongeveer bijna alles wat er gebeurd is. Werkelijk ongelofelijk hoe het stadsdeel een van de grote trekpleisters van NieuwWest laat verslonzen. Kapotte bankjes, losse bankjes, graffiti op bankjes en prullenbakken etc.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu