20221219 Sloterpark oost project deel 2 ecologische oever Plantijngracht - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20221219 Sloterpark oost project deel 2 ecologische oever Plantijngracht

Artikelen
 


Hierbij gaat het om de oever van de Plantijngracht in het Sloterpark tegenover de scouting. (Zie tekening)

 
 
 
 

Hier stonden vroeger een paar rijen iepen die gekapt zijn in verband met de iepenziekte.
Enkele jaren later vond hier herplant plaats met de huidige bomen die nu op deze plaats staan
(foto van maart toen bomen net voorbereid waren voor verplanting)
Ontwerper van de gemeente vond deze bomen niet mooi en heeft er iets anders voor bedacht: de aanleg van een ecologisch zone.

 
 
 
 

In onze ogen was het al een ecologische zone. De gemeentelijke ecoloog van dienst kon niet beter aangeven wat het nut is dan bloemetjes en diversiteit.
Hiervoor moeten de bomen worden weg en elders worden geplant. Wat gelukkig kan.
Heel erg triest daarbij is dat de omgevingsmanager meldde dat deze elders worden gebruikt als herplant voor gekapte bomen. Zo kun je dezelfde bomen 2x daarvoor gebruiken.
Wat gaat er gebeuren? Over een deel van de gracht wordt de beschoeiing verwijderd (die was al slecht zoals op zo veel plekken in het park) en er wordt een drassige oever aangelegd. Zie plaatje hieronder.

 
 
 
 

In deze zone wordt riet en waterplanten aangebracht. Wat goed is voor de waterkwaliteit.
Wat er in de strook op het land tot aan het voetpad gebeurd is ons niet duidelijk.

Wij hopen dat het een mooie strook wordt maar hebben eigenlijk geen idee.
Onderstaande t
ekst uit de vergunningaanvraag levert ook niet echt een beeld op.
De Christoffel Plantijngracht wordt ingevuld met afwisselend lage oeverbeplanting en riet. Hiermee zal er meer waterbeleving en biodiversiteit verkregen worden. Deze oeverbeplanting krijgt hiermee ook meer kans van slagen gezien de overwoekerende eigenschap van het riet. De binnenste zone krijgt tot ca. 70 cm een invulling met meer oeverbeplanting.

Bezwaar maken tijdens de overleggen had geen nut. Het was al beslist. Iets wat we vaker moesten horen.
We hebben geen invloed uit kunnen oefenen op dit plandeel.

Wij denken dat er veel grond wordt afgegraven en afgevoerd moet worden.
Eerdere pogingen om in de strook
bloemen te laten groeien zijn mislukt. Grond zou onderzocht worden maar daar hebben we niets meer van vernomen.
Het verplanten van bomen voor deze werkzaamheden en aanleg van de strook vinden wij wel heel erg overdreven. In het park zijn wel plekken te vinden waar je dit (in delen) kan realiseren zonder te hoeven verplanten.
De vervanging van de oeverbescherming is misschien wel nodig maar minder
urgent dan elders in het park.
In het plan zijn geen voorzieningen opgenomen voor de (helaas slechtwerkende) afvoer van het zakslootje van het naastgelegen eikenbos. Dus misschien gaat dat verzuipen.

Er rest ons hoop. Hoop dat het goed uitpakt, dat de bomen het verplanten overleven en dat het echt iets oplevert voor de biodiversiteit.
De eerste werkzaamheden voor dit deelstaan gepland voor begin volgend jaar.

Terug naar nieuws

Naar deel 1
Naar deel 3


Terug naar inleiding/inhoud
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu