20220129 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20220129

Artikelen
 

Beste Buren,

Allereerst, wel erg laat, wensen we jullie nog een gelukkig 2022 in goede gezondheid toe.

Daarnaast een woord van dank voor al die mensen die zich inzetten voor het park. Mensen die af en toe wat opruimen tot mensen die elke dag zwerfvuil rapen. Mensen die zaken melden en mensen die meeleven en tippen en natuurlijk alle ondertekenaars van de door het bestuur genegeerde petitie tegen bouwen in de Sloterplas.

U heeft het laatste halfjaar niet zoveel van ons gehoord. Tijd voor bezinning, en ja we zijn er nog en gaan door.
Er zijn wel de nodige zaken gebeurd de afgelopen tijd: zowel positief als minder positief.
In het kort:

• Bouwplannen in de Sloterplas. Dit plan druist volledig in tegen het behoud van de natuurwaarde van het park en de plas. Daarnaast was  er een nepparticipatie uitgevoerd en werd de mening van de burger volledig genegeerd. Wordt zeker vervolgd.
• Onderhoud van het park. Afgelopen jaar weer minimaal: kapot meubilair, slecht onderhoud van het groen. Daarnaast worden aannemers betrokken bij de uitvoering die niet altijd zorgvuldig omgaan met het park: stuk rijden van gras en bermen, achterlaten van rotzooi en hun werk niet afmaken.
• De herplantplicht. Helaas er wordt er in het park veel te weinig teruggeplant en worden nog steeds bomen zonder vergunning gekapt.
• Voortgang herinrichting Oostzijde: alweer langer dan 5 jaar geleden werd aangekondigd dat de Oostzijde heringericht en toekomstbestendig gemaakt zou worden. Tijdens de deelraadsvergadering is beloofd de inrichting van de Oostzijde samen met de buurt verder uit te werken. Helaas zijn de resultaten teleurstellend.
• De omgevingsvisie 2050. Hierin is beschreven dat men in het park en in het  gemeentelijk beschermde stadsgezicht wil bouwen en werken. Afspraken, bestemmingsplannen en besluiten lijken er voor dit bestuur niet toe te doen.

Gelukkig is er ook goed nieuws.

• De verlichting in het park doet het weer, na een maand van volledige donkerte. Helaas heeft het volgens afspraak “‘s nachts uit” slechts 1 dag gewerkt. We hopen dat dit binnenkort opgepakt wordt.
• Ook zijn er eindelijk weer enkele bomen geplant. Wrang was het wel dat tegelijkertijd tientallen bomen (niet aangeplant, zogenaamd opschot) werden weggezaagd.
• Eind dit jaar worden er bloemenstroken geplant aan de oostzijde. Ook de in 2008 weggemaaide bloemenstrook van het rondje Sloterplas wordt dan eindelijk hersteld.
• Er komt binnenkort een parkconciërge: we verwachten dat dit écht een meerwaarde zal zijn voor het mooi en schoner houden van het park. We kunnen niet wachten tot de tientallen reparaties, herplaatsingen, opruimingen en vervangingen worden uitgevoerd.

Op enkele zaken komen we binnenkort zeker wat uitgebreider terug,
We hopen jullie zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Als er vragen zijn: laat het weten.
Ook tips en/of adviezen zijn welkom!

Een prettig vervolg van het weekend gewenst,
met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark

Terug naar nieuws 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu