20180805M - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20180805M

Artikelen
 

5 augustus 2018

Beste Buren,

Zo denk je even rust te hebben van de beslommeringen rond het park, zo loopt de postbak weer over.

Iepziekte

Bericht van de gemeente:
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij informeer ik u over te verwijderen zieke iepen in het Sloterpark.
Langs de Sloterplas zijn weer iepen ontdekt met de besmettelijke iepziekte. Om verdere besmetting te voorkomen wordt maandag zes augustus een begin gemaakt met de verwijdering van de bomen.
Het gaat om:
- Eén iep bij de Torenwijk aan de waterkant.
- Negen iepen aan de Oostoever.
- Een nog onbekend aantal op het eerste eiland langs de Oostoever (gezien vanaf het bastion bij de Oostoever). Het eiland staat vol met dicht op elkaar staande iepen. Het besmettingsgevaar is daardoor groot. Maandag zes augustus vindt een inspectie plaats en wordt bepaald welke bomen moeten worden verwijderd.

Het facebookbericht leverde al veel reacties op. We hebben gevraagd om nadere (onderzoek)gegevens.

late publicatie van evenementenvergunningen.

Nieuw West verleent evenementenvergunningen vaak erg laat. We hebben e.e.a. bijgehouden.
Zie verder ons nieuwsbericht
.
We hebben hierover een klacht ingediend.

Evenementenvergunning Loveland

Op facebook en twitter is een levendige discussie gaande over de vergunning en met name de 2e dag van Loveland.
Zo is er sprake van dat de 2e dag in strijd is met het locatieprofiel en met het bestemmingsplan (zie afbeelding hieronder).
We kregen deze tekst:
De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 20 juli 2017 het bestemmingsplan Sloterplas en omgeving vastgesteld. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen voor dance evenementen. Zie afbeelding hieronder. Onder f is duidelijk sprake van slechts 2  maal 1 dag een dance evenement. Gelet op het reeds gehouden dance evenement Mystic Garden (15.000 bezoekers) is er geen ruimte voor nog 2 dagen dance en eigenlijk ook niet voor nog een evenement met meer dan 12.500 bezoekers. Ook is er sprake van de duur van het evenement van 1 dag in het bestemmingsplan. En dus niet 2 dagen.
Mocht dat zo zijn dan moet de gemeente ons inziens de vergunning voor de 2e dag intrekken.

 
 
 
 

Inventarisatie Beheergroep Sloterpark i.o.
We zijn begonnen met een inventarisatie van zaken die zoal (zijn) blijven liggen.
De eerste meldingen zijn binnen. o.a. over verdwenen prullebakken, stilliggende werkzaamheden en keetjes.
Heeft u ook zaken in of in de directe omgeving van het park die maar blijven liggen, waar u vragen bij heeft of waarvan u zich afvraagt waarom iets gedaan is of waarom iets is verdwenen.
Stuur een mail met omschrijving en foto van de situatie, het gebrek of knelpunt.
BurenSloterpark@outlook.com

Wij maken een samenvatting en gaan dat bespreken met NieuwWest.


Prettige zondag verder,
met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu