20210511 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20210511

Artikelen
 

2021 05 11

Deze week werden er door een bedrijf peilbuizen geplaatst en grondboringen gedaan.
De man die dat kwam doen parkeerde zijn bus midden op het voetpad langs het Plantijnpad.
Mensen moesten de berm oversteken naar het fietspad om er voorbij te kunnen.
De man laadde zijn spullen in een kruiwagen inclusief muziekapparatuur met basdreunmuziek en liep 200 meter over het grote veld om daar te beginnen.
De man van de bus kan had zijn bus gewoon in de Bakhuizen kunnen parkeren. 40 meter verder.
De volgende dag werd hij gespot op Oostoever, daar ligt meteen naast elkaar een voetpad, een fietspad en een parkeerstrook en vervolgens de rijweg. De parkeerstrook was leeg en waar zet de man de bus neer? Precies, op de stoep!

We hebben maar het volgende mailtje gestuurd:

Op dit moment wordt er door HB ingenieurs bodemonderzoek gedaan op het grote veld.
Waar is dit voor?

Verder kregen we klachten over het feit dat de medewerker zijn bus pontificaal midden op het voetpad parkeert.
Wat is dat toch steeds van een asociaal gedrag?

Vorige week was er bodemonderzoek van Soil
Ook deze medewerker parkeert rustig in het groen.
Na opmerkingen verplaatste hij zijn bus om verderop in de berm te parkeren.
De man heeft een ontheffing en kan gewoon op straat of in een parkeervak parkeren.
Asociaal gedrag zonder enig respect voor het groen.

Misschien moet de gemeente dit toch eens duidelijker in de richtlijnen en/of uitvoeringseisen zetten.

Met vriendelijke groet,
Buren van het Sloterpark

Het antwoord van omgevingsmanager Ziggenhorn (zonder nader infoverzoek):

HB Adviesbureau voert in Sloterpark Oost bodemonderzoek uit ter voorbereiding op het drainagesysteem. Naar aanleiding van de mail van de Buren is er contact geweest met HB Adviesbureau. Vanwege de afstand tussen de parkeerplaatsen en de plekken waar ze met de materialen monsters nemen, hebben ze de bus op het voetpad geparkeerd. Dat is op zich geen probleem. Het is inderdaad niet de bedoeling dat paden worden geblokkeerd of dat in het groen wordt geparkeerd. Ze zullen hier in het vervolg extra scherp op zijn. Begin volgende week is nog een bus van HB Adviesbureau in het park aanwezig. Bij werkzaamheden een week later parkeren ze de bus buiten het park.

Tja, “geen probleem”. Zo denkt men bij de gemeente.

Commentaar van enkele buren:
“Dat men parkeren op het trottoir geen probleem vindt past in het beeld dat aannemers in Amsterdam vrij spel hebben en in de watten gelegd worden.”
“Ik hoop dat de medewerker de volgende keer wel voldoende ruimte voor invaliden en mensen met rollators over laat.”

Wat ons zeer verbaasde is dat er ook weer peilbuizen worden geplaatst. Dat is nu de 4e keer waarvan 3 keer in een paar jaar tijd. De putdekseltjes liggen niet al te laag en die zullen waarschijnlijk ook weer kapot gemaaid worden.

Verder vond men het ook nog eens niet nodig om de gaten van de grondboringen gelijk te vullen. Dat zegt, net als het parkeren midden op de stoep, wel iets over het bedrijf dat het onderzoek doet. En daarbij te bedenken dat het ook nog eens op een honden losloopveld is.  Waar honden loslopen en, niet op gaten gefocust, achter ballen aan rennen. Gelukkig heeft het geen gebroken poten opgeleverd.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu