20220209 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20220209

Artikelen
 

Heeft Amsterdam wel alle bomen op een rijtje?

Sinds de in 2017 voorgestelde massale kap in Sloterpark oost houden we de boel in en rondom het park wat betreft de bomen en kapvergunningen in de gaten.
Vanwege de verzamelkapvergunning met de foute publicatie van 28
december 2021 (zie onzichtbare vergunningen) zijn we eens in de archieven en het geheugen gedoken. Wat hebben we al meegemaakt? Wat komt er eigenlijk terecht van de herplantplicht? Wie beslist over de bomen? Worden we belazerd? Met opzet? Wie bewaakt het bomenbestand? Waarom moeten er zoveel bomen sneuvelen? Wat kan beter?

 
 
 
 

Het gaat iets beter maar wij hebben het gevoel dat Amsterdam nog helemaal niet zuinig is op z’n bomen.
Waar gaat het mis, wat hebben we meegemaakt
? Let wel dit zijn onze ervaringen en het is geen journalistiek uitgebreid onderzoek.

Beheer.

We hebben het al een paar keer
l gehoord: die bomen zijn slecht. Weg.
Er is al veel uitval in het rijtje. De rest gaan we dan ook weg halen.
Waarom? Gelukkig gebeurt dit steeds minder.


Uitvoerenden.

Bij omgevallen bomen bij storm werd meerdere keren
een extra boom gekapt, want gevaarlijk. Moeilijk te beoordelen. We gaan hierbij nog steeds uit van ter goede trouw.
Een snoeier vond dat een eik
dood zou gaan en kapte hem om. Op 4 meter want dan is het een ecologische houtopstand. Terwijl wij net geleerd hadden dat eiken een groot herstellend vermogen hadden. We overwegen een plaquette op deze boom monteren als herinnering aan het verschil van inzicht.
Bij het weghalen van opschot werden wel heel veel bomen gekapt.

Ontwerpers.

Zij hebben het liefst een blanco vel waarop ze hun ontwerp ideeën kwijt kunnen. Een lege straat, alle bomen weg. Ook moesten er bomen weg in het Sloterpark voor een “beter” idee. Er moet echt iets gebeuren aan de instelling van Amsterdam met betrekking tot hun bomen. Bomen moeten gewoon blijven staan.
Zo lang mogelijk.
Gebruik dat als uitgangspunt voor het ontwerp.


De kapvergunningen.

Meegemaakt: Niet kloppende vergunningen. Meer dan eens
: Fout gepubliceerde vergunningen.
Gezien: Bij overdracht van grond naar de woningbouwvereniging moesten de bomen weg want de vereniging wil geen bomen in het beheer. De vergunningverlener machtigt een aannemer om namens de vergunningverlener een kapvergunning bij vergunningverlener aan te vragen. Gehoord: Bomen moesten weg vanwege vieze auto’s.
Tegenwoordig het liefst grote verzamelvergunningen. In 2021 zelfs 2 in NieuwWest , lekker makkelijk maar met veel uitzoekwerk voor bewoners. Welke boom is het? Wat is er mis mee? Omschrijvingen van de reden van kap die kort en vaag zijn. Van 1 hebben we fotoos gemaakt binnenkort in een filmpje.

En wie beoordeelt de vergunningen? Collega’s die elkaar een vergunninkje verlenen?
Wordt er nog
wel eens een second opinion gedaan?
Het is namelijk wel zo zo
als Stadsdeelbestuurder Bobeldijk 5 jaar geleden al aangaf: als je 2 experts vraagt krijg je 2 verschillende uitkomsten
Ook beloofde hij toen een beter systeem voor inzage in de kapvergunningen. Helaas.


De organisatie.

Wat ons opvalt is dat,
als je met beheerders of omgevingsmanagers spreekt, ze af en toe geen flauw benul hebben wat er in het park gebeurt. Dat is niet zo vreemd er zijn namelijk meerdere partijen.

Er is een partij die de jaarlijkse grote kapvergunning “gevaarlijke” bomen doet. Naar wij vernomen hebben allemaal inhuur en niet op de hoogte van situatie ter plaatse. Hebben dus blijkbaar geen contact met Beheer. Hebben ook eigen omgevingsmanagers, maar
met kennis van zaken of van de omgeving?
Vorig jaar zouden ze toelichting geven waarom gekapt moest worden, maar stelden dat uit i.v.m. corona. Voordat enig overleg kon plaatsvinden zijn de bomen gekapt. Nooit meer wat van gehoord en op onze klacht hierover is geen reactie gekomen.

Verder is er blijkbaar een groep die iepenziekte behandeld. Belangrijk! Maar het lijkt wel lekker kappen en een grote teringzooi achterlaten. Waaronder het schors dat voor het transport van de stammen afgehaald moet worden. Dit schors moet volgens het protocol afgevoerd worden maar dit clubje vindt dat niet nodig. Ook rijden ze met grote trekkers vlak langs bomen over het wortelpakket terwijl ze beter zouden moeten weten. Ze maken er bijna altijd een grote bende van. Voor deze bomen vindt nauwelijks herplant plaats.


Dan was/is er nog een groep die gaat over de Canadese populieren. Die kunnen
gevaarlijk zijn door spontane takbreuk in de zomer. Er zijn toen heel veel populieren weggehaald. Bewoners van de Oostoever hebben er 1 weten te redden. Die is toen gesnoeid. Als je het resultaat ziet zeg je: "had dat maar met allemaal gedaan". De afspraak om 2 kleine bomen terug te plaatsen voor 1 grote is niet nagekomen.

Bij de uitvoering is er geen of heel weinig toezicht, hierdoor is het mogelijk dat uitvoerders naar eigen inzicht zaken uitvoeren. Dat lijkt ons gevaarlijk. Een boompje is zo omgezaagd.
Zie ook: Kaalslag in het Sloterpark

Naar we begrepen hebben is het aanbestedingsbeleid zo dat er grote pakketten groenwerkzaamheden aanbesteed worden. De aannemers zijn dan vaak niet lokaal bekend en hebben geen idee waar ze terecht komen. De aanbesteding zorgt er voor dat er voor een
scherpe prijs wordt ingeschreven en dat er dus snel gewerkt moet worden. Ze komen met enorme voertuigen en rijden paden en bermen kapot. Een bezem, schep of hark zie je niet meer.
Waar je dan ook meer toezicht zou verwachten is er dus minder. Dat resulteert in liefdeloos onderhoud, meters maken en cashen.

Dan nog de beheerder en uitvoerende diensten van de gemeente. Je verwacht daar de ervaring en kennis van het gebied. Maar ja, als zij niet geïnformeerd worden of er vind geen overleg plaats dan wordt het moeilijk.
Daarbij nog heel veel personeelswisselingen en/of vertrekkende mensen.

Herplanten.

Wij kunnen wel begrijpen dat veel
buren dit een grote leugen noemen.
Volgens onze gegevens zijn er in 2021 meer dan 880 kapvergunningen verleend. (Dank NvG)
De gemeente is gestopt met het noemen van aantallen in de titel van de publicatie (waarom en wat denkt de burger daarvan?) dus hoeveel bomen er gekapt worden is moeilijk te bepalen. Over het eerste halfjaar waren dat er meer dan 2400 over 313 vergunningen. Over het hele jaar komen we dan op zeker meer dan 6000 bomen.
Dit plantseizoen gaat de gemeente 2500
bomen planten volgens de wethouder. Gelukkig, er gebeurt wel wat.

Als we over 2021 op 6000 bomen zitten
die zijn kapvergund, dan zijn het er in het echt nog meer. Denk daarbij aan de kap voor iep- en andere ziekte, stormschade, “gevaarlijke” bomen (noodkap) en losgeslagen ambtenaren en aannemers dan kom je op nog veel meer.
7500
lijkt ons echt een reëel getal.

Frustrerend is het dan dat de gemeente steeds euforisch meldt hoeveel bomen ze gaan herplanten terwijl wij constateren dat dat in het Sloterpark nog geen 10
% is. We zijn bezig met een tekening van de verdwenen bomen. Maar velen beleven in hun eigen omgeving ook dat er veel minder wordt teruggeplant wordt dan dat er gekapt is.

Verder is het onzin dat het 2 jaar moet duren voordat een boom herplant kan worden. Dat is alleen bij uitzondering. Meestal kan het in het eerst
volgende plantseizoen. Waar een wil is, is een weg.

Steeds vaker zien we dat herplanten niet nodig is door bomen af te zagen op een meter of 4 boven de grond en de stam
te laten staan als ecologische waarde. Prima, maar ja dat is geen boom. Volgens een buur gewoon een bezuiniging. Waarom er niet gewoon een boom naast zetten?


Wat moet er gebeuren:


Er moet absoluut een aparte afdeling Boom Behoud Amsterdam komen.
 
Zij behandelen de kapvergunningen. Geen banden met de beheerders of hun boombeoordelaars. Niet met ontwerpers of grondverkopers.
 
Bij twijfel wordt een second opinion aangevraagd.
 
Voor elke te kappen boom wordt een rapport opgesteld met foto.
 
Indien vergunningaanvraag onduidelijk voor een leek, kap weigeren.

Publicaties moeten veel beter, op postcodegebied?. Geen grote verzamelvergunningen.

De beheerder moet de spin in het web worden voor de uitvoering, toezicht en de communicatie naar burgers. Geen 4
aparte afdelingen meer.

Bij kap meteen stobbe en wortels verwijderen,
eventuele grondverbetering aanbrengen en als het even kan meteen 1 of nog beter 2 nieuwe bomen planten.

Omgewaaide bomen en met spoed gekapte (
besmettelijke ziekte of plots gevaarlijke) bomen moeten achteraf pro forma een kapvergunning krijgen. Dan kan het totaal aantal bewaakt worden. De aanvraagformulieren bevatten deze categorieën al.

De gemeente moet bomen op voorraad of op afroep hebben.

En vooral: laat bomen zo lang mogelijk staan.

Terug naar nieuws

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu