20181209 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20181209

Artikelen
 

9 december 2018

Beste Buren,

Hierbij de nieuwste ontwikkelingen rondom het Sloterpark. Op deze natte stormachtige zondagochtend.
Wederom niet veel vrolijks.

Werkzaamheden Meer en Vaart.
Er begint schot in de zaak te komen. Eindelijk komt er meer ruimte en een einde aan de levensgevaarlijke situaties. Helaas gaat dat gepaard met nog gevaarlijker situaties. Afgelopen weekend moest je op de brug bij de chinees aan de oostzijde met 2 richtingen fiets, 2 richtingen voetgangers en alle wandelaars, rondjelopers en hondenuitlaters over minder dan 1 meter. En dat terwijl het trottoir op de brug gewoon klaar is. Weg met die afzetting! Ook de oversteek daar was erg slecht en smal. Wat in het begin goed geregeld leek begint nu grote gebreken te vertonen. Volop ruimte voor de aannemer af en toe wel heel weinig voor de bezoekers.
In de avond en nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 december en van woensdag 12 op donderdag 13 december 2018 wordt er weer in de nacht gewerkt. Van 20.00 tot 05.00 uur

Inrichtingsplan Oostzijde
De verdere uitwerking staat op een laag pitje. Er is niet zoveel nieuws te melden.
Wel is duidelijk dat het beheer bijna volledig is gestopt. Prullebakken worden niet vervangen, bankjes niet onderhouden, grafitty niet verwijderd en andere zaken. Dat is wel te begrijpen, je gaat ook niet je bank opknappen als er nieuwe aankomt. Maar dat het stadsdeel het park zo laat verloederen is toch ook niet nodig. Het is een pareltje in NieuwWest. Duizenden bezoekers per dag in het park. We zitten nu al 2 jaar in de troep.
Waar er al vele tonnen door de plannenmakers opgesoepeerd zijn kan het stadsdeel er toch wel voor zorgen dat het park er netjes uitziet en een paar duizend euro besteden? (Na Nieuwjaar graag.)

Westzijde
Waar aan de oostzijde niet gesproken wordt over beheer en onderhoud meldt het stadsdeel aan de westzijde dat wel te willen doen. Hiervoor is er al een sessie geweest begin november. En er is een klankbordgroep opgericht die al wensen kenbaar heeft gemaakt. Nu gaan ze spreken met ontwerper en beheerder. Ook hier geen rechtstreeks overleg met betrokken ambtenaren maar via tussenpersonen. Jammer en kostbaar.

Kapvergunning Meer en Vaart, landtong
Nabij Osdorpplein en Sloterplas, aanvraag voor het kappen van 15 bomen.
koppeling

Maaien.

Zoals beloofd hebben we gekeken naar het
maaien in het park dit jaar. Het maaien in en rond het park is geregeld in een maaibestek. Dat bestek is het contract tussen aannemer en gemeente. Wat we begrepen hebben is dat Amsterdam dit heeft aanbesteed voor de laagste prijs. Ze zouden toch eens moeten nadenken of het goedkoopste ook het beste is.
Het maaien heet in het bestek : Het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte
. Even verder staat het kwaliteisniveau waar het aan moet voldoen. Dat is kwaliteitsniveau B.
Na enig zoekwerk blijkt dat het volgende te betekenen:

 
 
 
 

De middelste onder B.
Het verbaast ons dat er in het bestek staat dat er voldaan moet worden aan eisen. Er staat niets in over hoe vaak de aannemer moet maaien. Wat we absoluut niet begrijpen hoe dit moet werken. De aannemer moet er voor zorgen dat het gras, volgens bij B, tussen de 2 en 7 cm lang is. Dus als het snel groeit moet hij vaker maaien. Leuk bedacht, maar waar haalt hij extra maaimachines en personeel vandaan? Overal groeit het gras dan sneller. Heeft hij extra maaimachines en personeel? Het wordt dus waarschijnlijk niet vaker gemaaid. Nu hebben we geconstateerd dat er dit jaar erg slecht gemaaid is. We denken dat er wel 50% van de tijd niet aan de eisen voldaan is. Wie controleert dit? En wat gebeurt er dan? In het bestek staat
reactie tijd na besteksmelding 3 dagen. Maar dat is als er geconstateerd is dat het niet aan de eisen voldoet moet de aannemer het binnen 3 dagen herstellen.
Uitgangspunt is natuurlijk dat de aannemer 100% aan de eisen voldoet. Tja, we denken even aan het toezicht in het park. Bedenk dat, hoe minder de aannemer doet hoe meer winst hij maakt. Dat is misschien wel een gokje van een paar keer niet maaien waard. Verder heeft de aannemer dit jaar extra winst gemaakt omdat het gras in de lange droogteperiode niet zo hard groeide. Maar stel andersom; het is een jaar bijzonder groeizaam weer, dan maakt de aannemer waarschijnlijk verlies. Is dat eerlijk?
Dit is een hele vreemde vorm van opdracht. Het lijkt ons beter terug te gaan naar elke week maaien, voor ons, de aannemer en de gemeente. En als het droog is een keer overslaan.
En dan ook weer een paar van de stukken die geschrapt zijn i.v.m. zogenaamde bezuinigingen weer gewoon vaak maaien.


Blessen Oostzijde
De bezoekers van het park aan de oostzijde hebben het waarschijnlijk al gezien. Er is namelijk weer geverfd in de bosgedeeltes. De toekomstbomen hebben een blauwe stip gekregen en de te kappen bomen een oranje band. De meeste te kappen bomen zijn bomen die toekomstbomen sterk hinderen in hun groei, zo krijgt de toekomstboom meer ruimte. Dit is door Simon Klingen in goed overleg met de bewoners in de blesgroep gedaan. Voor de meesten van ons is het toch even slikken want het zijn er nog best veel. Wij hebben ons ingezet om zoveel mogelijk bomen zolang mogelijk te behouden. Dat is vaak gelukt maar helaas soms niet. De meeste bomen zijn geblest zijn om bovengenoemde reden. Soms is er een andere reden zoals slecht ontwikkeld, afstervend, dood hout of een heel kleine kroon volledig overwoekerd door klimop. Dat kan. Een aantal malen zijn we het niet eens geweest met het blessen van een boom. Er is dan gekozen om bomen te blessen om cosmetische redenen en niet omdat ze toekomstbomen sterk hinderen. Zoals u weet niet onze keuze. Maar wij kunnen met het resultaat leven omdat het proces redelijk democratisch verlopen is en de meerderheid van de blesgroep daar dan voor was. Er blijft gelukkig echt veel staan. Wel 95% meer dan in eerdere foute plannen.
Volgende week zal de laatste blesronde plaatsvinden.

Zaak is nu goed toezicht op de uitvoering te regelen en een fatsoenlijke aannemer te vinden die deze bomen netjes en zonder schade ringt of kapt en waar nodig opruimt.
Zoals we gezien hebben met de kap en snoei van voorgaande jaren en de onlangs verwijderde en opnieuw ingezaaide gazons
zitten er veel cowboys in deze branche .
Wij zijn dan ook erg geschrokken van de mededeling dat het kappen gaat gebeuren door de aannemer van het onderhoudscontract. Die aannemer heeft dat contract gekregen omdat hij het goedkoopste was.
En hoe was het ook al weer? Goedkoop is duurkoop?
We gaan vragen om 100% toezicht op de werkzaamheden.


Vergunningaanvraag Mystic Garden
Vorige week is alweer de vergunning voor het volgende dancefeest in het park aangevraagd.
Zie deze link of plak dit in je browser als het niet werkt
https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-nieuw-west/2018/week-48/aanvragen/aanvraag-evenement/

Wij zijn tegen dit evenement omdat we het niet vinden passen in het park.
U kunt tot en met maandag uw zienswijze indienen bij de gemeente.
We horen steeds vaker: "Dat heeft toch geen zin." Dat is helaas meestal zo, maar een tegengeluid laten horen is volgens ook belangrijk.


Vergunning Loveland
De mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend tegen de vergunning voor loveland zijn dan toch nog uitgenodigd voor een hoorzitting. Onlangs, bijna 4 maanden na bezwaar, is die hoorzitting geweest.
Voorzover wij begrepen hebben kwam uit de hoorzitting dat de vergunning dan wel juridisch misschien in orde was maar dat het stadsdeel wel heel erg veel steken heeft laten vallen.

Wat betreft de opbouwtijd, er mag afgeweken worden van de maximale opbouwtijd als daar redenen voor zijn. Die zijn er, behalve dat Loveland graag meer tijd wil, niet. De droogte zou een argument zijn maar daar zijn geen aantoonbare bewijzen voor.

De vergunning is in strijd met het bestemmingsplan, volgens de aanwezige jurist van Loveland is een bestemmingsplan geen reden om een vergunning niet te verlenen.
Fijn om te weten. Dat heeft het stadsdeel dan wel heel anders voorgespiegeld bijvoorbeeld in de nota van beantwoording bij de behandeling van het bestemmingsplan en bij de behandeling van de locatieprofielen. Ja inderdaad: dat was dus volksverlakkerij.

Voor de late vergunningverlening werden ook geen plausibele redenen aangevoerd anders dan veiligheid en zorgvuldigheid en beslissingen die in januari en maart genomen moesten worden. Dat gold ook voor Mystic Garden en die vergunning is ons inziens ook veel te laat verleend maar wel 8 weken eerder. Het stadsdeel heeft behalve algemeenheden geen enkele reden aangevoerd waarom de vergunning pas een dag voor start opbouw verleend werd. Iets wat het stadsdeel steeds doet.
Heel zorgvuldig allemaal, maar niet t.o.v. de omwonenden.

Als we de bezwaarschrift indieners zo horen kunnen we niet anders concluderen dan dat het stadsdeel veel aandacht aan de eigenbelangen (proces en procedure) en de ondernemersbelangen besteed maar het fatsoenlijk informeren van de burger bijzaak vindt. Wij vinden nog steeds dat er niet voldoende voorlichting is geweest over de 2e dag. Daarnaast heeft ze burgers verkeerd geïnformeerd over het belang van bestemmingsplan en locatieprofielen. Die zijn namelijk niets waard.

Wat ons werkelijk bevreemd na dit verhaal gehoord te hebben is waarom het stadsdeel regels opstelt in een bestemmingsplan. Inspraak daarover houdt. De regels vaststelt. En zich vervolgens niet aan die regels houdt. Waarom laat ze het belang van een commerciële partij prevaleren boven dat van een democratisch vastgesteld besluit? En waarom wordt door de gemeente het locatieprofiel aangepast aan de wensen van een overlast veroorzakende commerciële partij?

We zijn benieuwd wat het oordeel van de bezwaarschriftencommissie wordt. 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu