Beheerplan - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beheerplan

 

Omdat de Buren nou niet echt tevreden zijn over het beheer van Sloterpark hieronder een aantal items die volgens ons in het beheerplan opgenomen zouden moeten worden.
In het ontwerp bestemmingsplan stelt het stadsdeel dat er een beheerplan moet komen, dus Nieuwwest doe er je voordeel mee.

Heb je ook een item voor het beheerplan mail de buren: BurenSloterpark@outlook.com

Hieronder puntsgewijs de items:, voor een toelichting scroll door naar beneden.


BEHEERPLAN

1. Er wordt één beheerder aangewezen voor het park, met budget en beslissingsbevoegdheid
2. Er komt een vaste ploeg parkmedewerkers.
3. Werkzaamheden worden in 1 gang uitgevoerd.
4. Het werk gebeurt onder supervisie van de beheerder die ook regelmatig aanwezig is.
5. Werkzaamheden worden gecommuniceerd op de website van het stadsdeel.
6. Het park wordt niet gebruikt als opslagplaats, ook niet tijdelijk.
7. Werkzaamheden worden volledig afgerond, dit wordt geschouwd.
8. Het rondje Sloterplas wordt niet verstoord, tenzij.
9. Prullenbakken die kapot of beschadigd zijn worden vervangen.
10. De paden worden minimaal elke 2 weken geveegd. Ook een deel van de berm wordt meegenomen.
TOELICHTING
1. Er is tussen de verschillende diensten geen uitwisseling. Kapotte prullenbakken worden wel geleegd maar niet gemeld. Er is geen afstemming en geen visie. Veel van het werk dat gedaan wordt, wordt niet gecommuniceerd en niet afgestemd.
2. Elke dag wordt het park bezocht door vele ambtenaren en semi-ambtenaren en toch ziet het park er niet uit. Er is geen liefde voor het werk. het ene wordt gedaan het andere nagelaten. Wel een losstaand paaltje ophalen maar de hoopjes zand met puin laten liggen.
3. Werkzaamheden in het park duren altijd veel te lang en worden in etappes uitgevoerd. Als er naar gevraagd wordt is het antwoord, citaat: "dat is de planning van de aannemer". Wie heeft hier nou de regie? Bomen worden gekapt, rijplaten blijven weken liggen, stammen maanden, stobben pas na 10 maanden gerooid en het rooisel wordt, als het al vervangen wordt, pas na maanden vervangen door grond. Bruggen worden heropend, hekken, barriers blijven nog maanden staan, gras wordt niet afgewerkt en niet ingezaaid. Opdrachten moeten dan ook zo worden geformuleerd dat alles klaar is aan het eind. Dus niet 3 aannemers voor het rooien van een paar bomen.
4. Het is vreemd dat er "steeds" aannemers aan het werk zijn die van niets weten en zichtbaar maar wat doen.
5. Jarenlang worden er werkzaamheden uitgevoerd waar buren niets van weten, het kost altijd veel uitzoekwerk om er achter te komen. Mails worden niet beantwoord. Vanwaar deze geheimzinnigheid. Communiceer open en duidelijk.
6. Nog steeds zie je in het park achtergelaten puin, gestortte hopen grond, zand etc..
Als er werkzaamheden zijn, als er ergens grond over is, een paar bomen over zijn, alles gaat in het Sloterpark. Ook rotzooi van werkzaamheden in het park zelf moet nu eens gelijk worden opgeruimd.
7. Vreemd dat er steeds nog wat te doen achterblijft bij alle werkzaamheden.
Telkens weer valt op dat er nog wat "restpuntjes" zijn. Als het grote geld is verdiend zie je de aannemer niet meer terug. Dus schouwen, niet goed, geen geld! Het blijkt dat er nu niet meer gekeken wordt en er geen oplevering plaatsvindt.
8. Bouwplaatsen, opslag materialen, hekwerken, festivals, 't maakt niet uit, honderden bezoekers worden lastig gevallen met dit soort zaken terwijl dat niet hoeft.
9. De laatste jaren zijn 5 beschadigde prullenbakken alleen weggehaald en niet teruggeplaatst. wat leidt tot meer zwerfvuil en nog meer opruimwerk voor de buren.
10. De paden worden steeds smaller en overwoekeren, mooi maar niet praktisch. De bermen komen steeds hoger te liggen en het water loopt niet meer van het pad. Door met een roterende bezem ook een halve meter van de berm mee te nemen kan daar blijvend op worden afgewaterd.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu