Columns - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Columns

 
 

3-11-2017

 
 
 
 

januari 2017

 
 
 
 

--------------------------------------------------------
Wateroverlast

De wateroverlast aan de oostzijde van het park begon ernstige vormen aan te nemen na gereedkomen van het rondje sloterplas.
Waarschijnlijk is met de aanleg van de paden de bestaande drainage verzakt en verder verstopt geraakt. De velden zelf zijn dan nog redelijk begaanbaar.
Men denkt dan dat het veld ophogen misschien zal helpen. Om de kosten van de stadsvernieuwing tussen Otto Heldringstraat en spoor te drukken wordt de grond die daar uitkomt op het grote veld gegooid. dat is niet echt een verbetering. De grond is wel vermengd met de ondergrond maar lijkt nu nog ondoorlaatbaarder en ook soppiger. De overlast is echter vooral op en rond de paden. In 2007 zijn bij het grote veld in de tussenberm snel drains aangelegd van het diepste punt van de plassen naar de plas. (Je kunt 1 putje en de reparaties in het asfalt nog zien)
Even werkt dat redelijk, maar ook dat verstopt of verzakt. Dan wordt er langs een fietspad een sloot gegraven die wordt aangesloten met een 125 mm buis op het huidige poeltje. verder wordt in de middenberm ook een buis parallel aan het slootje gelegd, ook 125 mm.
Het nut van de laatste leiding is niemand duidelijk. Ook het zuidelijk bos wordt met een buisje aangesloten. Het geeft enige verlichting maar het duurt heel lang voor het water afgevoerd wordt. Vergelijk het met een badkuip leegmaken met een rietje. Gelukkig is er door een groenmedewerker een doorsteek gemaakt van het poeltje naar de Sloterplas anders had het helemaal niet gewerkt.
De wateroverlast wordt nog iets erger en nu gaat Waternet ook iets doen. Er komt een put, een soort filterconstructie met allemaal kleine putjes in het groen naast het poeltje. Die zijn na de eerste maaibeurt alweer kapot of verdwenen. Het water loopt dan vanaf het poetje gewoon de plas in. De buizen blijven minimaal. Het vermoeden is dat de buis in de middenberm door de werkzaamheden afgesloten is. Het wordt er niet beter op. Op het veld verschijnen grote plassen. Naar de 2 grootste plassen wordt een drain gelegd en aangesloten op de sloot. Netjes aangevuld met drainzand dus dat zou moeten werken. Je kunt de palen van de aanleg nog in het veld zien staan. De plassen verdwijnen. Net zoals meerdere tientallen bomen die verzopen zijn danwel getroffen zijn door de iepziekte. De drains lijkt alleen te werken  voor water dat van boven in de sleuf  loopt, 1 meter naast de drain is het alweer drassig. De grond is blijkbaar niet doorlaatbaar. Ondertussen  zijn er op diverse plaatsen peilbuizen geslagen, snel weer kapot door maaiers en resultaten daarvan onbekend. Af en toe wordt er door een kraan een hap grond weggehaald en door de buren wat geultjes gespit zodat de paden begaanbaar blijven, het wordt er niet fraaier op. In 2010 wordt het grote veld voor een groot deel ingehekt met hekken waar even later het bordje vervuilde grond aanhangt en gevuld met grote bergen grond. Het werk zelf is niet duidelijk. Toen is Buren van het Sloterpark opgericht. De buren komen niet verder, iedereen zwijgt. Na een paar maanden verschijnt er een zeefmachine en wordt de grond verwerkt. Er wordt nog verder grond aangevoerd. De firma Griekspoor maakt werk met werk door met 24 tons vrachtwagens sporen en scheuren in het fietspad te rijden. Het gerucht gaat dat de vrachtwagens van 7.00 uur ergens anders vandaan komen. De grond wordt deels afgevoerd en deels weer gestort op het grote veld. Het blijkt grond te zijn uit de renovatie van de tuintjes uit een buurtje verderop. Zo worden weer stortkosten bespaard. Na een heel lange tijd wordt het grote veld deels afgewerkt en ingezaaid. Jammer dat er veel gaten, puin en troep achterblijft. Na een tijdje blijkt de laatst aangebrachte ophoging iets droger dan de grond die daarvoor is aangebracht. Mooi, maar het grote veld loopt nog steeds slechts langzaam leeg. Eind 2015 is opeens weer een aannemer aan het werk. Die duwt buizen onder de paden door, waar er uiteindelijk maar 1 van aangesloten wordt op de plas. Ook deze aannemer maakt werk met werk door een tweetal paden kapot te maken. Nog te zien buiten. Ook maakt ie de aansluiting van het zuidelijke bosje op het andere systeem kapot. De lokaties van de buizen lijken volstrekt willekeurig en zonder hoogtemeting gekozen. Door het zuidelijk bos wordt een sloot gegraven en via een van de hoogste punten in het park wordt er dan eindelijk water rechtstreeks afgevoerd. Deze afvoer is ondertussen alweer verstopt. Ook moest de sloot zo diep dat het wel wat gevaarlijk werd. Dat lossen we dan op met hoge hekken er om heen en ontwerp van onbekend. Buiten nog te zien. De kraanmachinist die de sleuven maakt om de buizen onder de paden door te duwen legt het puin uit de sleuf netjes apart. Het wordt alleen nooit opgehaald. Eind 2016 is er een plan voor herinrichting van het park. We zijn benieuwd naar de oplossing voor het waterprobleem. De wateroverlast is ondertussen ook als reden aangevoerd om bomen te kappen terwijl je toch zou verwachten dat je eindelijk iets aan de wateroverlast doet om juist niet te hoeven kappen.

 
 

-----------------------------------------------------------------

Geluidsoverlast.


29 augustus 2015
Tijd voor goede normen voor evenementengedreun.

Tot onze
verbazing konden we gisterenavond niet prettig in de tuin zitten. Het gedreun van Mysteryland zo’n 10 km verderop was te storend. Begin augustus was ‘t volop raak in Nieuw West met Loveland. We hadden toen al het nodige aan versterkte muziek gehad en het liefst met veel gedreun. De Color Run viel mee, het gedreun was hoorbaar, de Olympische dagen voor schoolkinderen dreunde zo’n 2 kilometer door in de wijk, Mystic Garden was heftig, Food Festival ging wel en op een zaterdag kon ik geheel onverwacht meedreunen met Awakenings in Spaarnwoude, toch zo’n 6 kilometer verderop.  

Nu we steeds meer festivals hebben wordt het tijd voor goede geluidseisen.
Om te bepalen hoe hard geluid is wordt geluid gemeten in decibel. Hoe meer decibellen, hoe harder. De decibel is niet eenvoudig te beschrijven. Het betreft geluidsgolven en de druk die deze golven veroorzaken. Nul decibel is hartstikke stil en 140 decibel doet pijn aan je oren.
Bij een normaal gesprek produceren we ongeveer 60 decibel, afgekort dB.
Mensen horen niet alle tonen even goed. Lage en heel hoge tonen (denk aan hondenfluitje) horen mensen minder goed. Om te kunnen meten wat mensen horen heeft men een filter ontwikkeld dat het menselijk gehoor benadert. We meten dan geen decibel meer maar decibel(A) of dB(A). Hier wordt geprobeerd in één getalletje uit te drukken wat wel of niet meer mag. Bij geluid dat erg hard is blijkt dat we de lage en hoge tonen iets beter horen dan je met een dB(A) filter zou meten. Hiervoor zijn dB(B) en dB(C) filters ontwikkeld maar die worden helaas nauwelijks gebruikt. Deze filters betreffen het menselijk oor en ik vind dat we ook een zorg hebben voor de rest van de natuur.

Met de vaak in vergunningen gehanteerde eis van 70 dB(A) aan de gevel zou een lage toon met een frequentie van 40 Hertz (Hz), welke makkelijk haalbaar is met de huidige apparatuur, dus 100 echte dB mogen halen.

Eigenlijk moet je
helemaal geen filters gebruiken maar minimaal de ongefilterde decibel (de echte decibel) moeten gebruiken. Ons voorstel is dan ook voor om normen in echte dB’s  aan te geven, één op de rand van het evenemententerrein en één aan de gevel van de dichtstbijzijnde woningen.

En v
oor de lage tonen nog veel verder willen gaan. Waarom? Drie redenen;
- Lage tonen dragen namelijk het verst. Dus hebben veel meer mensen last van lage tonen.
- Lage tonen hoor je niet alleen maar je voelt ze ook. (Er zijn mensen die er misselijk van worden
)
- Je kunt je huis bijna niet goed isoleren tegen lage tonen en ook oordopjes helpen niet.

Een verbod voor tonen onder de 100 Hz zou het beste zijn (liever nog 200 Hz), ook omdat een groeiend aantal mensen last heeft van lage tonen. Organisatoren zeggen dan dat zo’n beperking ten koste gaat van de “beleving”. Daar is echter geen onderzoek naar gedaan. Waar ligt die grens?
Vervolgens komt de smoes van de organisatoren dat zoiets regelen moeilijk en duur is voor de evenementhouders en van de vergunningverleners dat zoiets moeilijk te controleren is. Maar de evenementen-organisatoren zijn tegenwoordig miljoenenbedrijven (Loveland Events BV) en kunnen dat makkelijk betalen en regelen en voor controle heb je voor 1000 euro meetapparatuur met laptop, geheel digitaal dus via internet te bekijken, op te slaan en achteraf te controleren. Het gaat hierbij dus vooral om de politieke wil.


 
 

----------------------------------------------------------------------------
13-12-2013
S.O.S. Sluitpost Oost-Sloterpark

Al jaren worden buurtbewoners en bezoekers van de oostzijde van het Sloterpark verrast met onverwachte ingrepen in het park. Het stadsdeel draagt zo een steentje bij aan de afname van het overheidsvertrouwen maar blijft wel gespreksonderwerp. De gesprekken gaan veelal over onbegrip voor de genomen maatregel, vermeende geldverkwisting en gebrek aan informatie. Het is ook moeilijk te doorgronden waarom bepaalde maatregelen wel of niet genomen worden of waarom het gebeurd op de manier waarop het gebeurd. Men zegt dat het Sloterpark de sluitpost is voor de financiën, restjes bomen, restjes grond, de inzet van medewerkers en bij de planning van werkzaamheden bij zowel stadsdeel als aannemers.

Voorbeelden genoeg. Er worden al jaren bomen gekapt (Iepenziekte volgens de tamtam). Takken en stam worden opgeruimd, de stronken blijven zitten of ze worden na 2 maanden gefreesd (heet dat zo?). Vorig jaar werd vervolgens na 1 maand het “freessel”  vervangen door grond, maar niet aangestampt zodat niets vermoedende bezoekers er ver in zakten. Slechts af en toe worden er nieuwe bomen geplant, niet op de plaats waar al die gekapte iepen stonden, maar gewoon midden op het gras. Dat is makkelijker heb ik gehoord. Gelukkig gaan deze bomen ook weer snel dood zodat er nog wat grasveld overblijft. Verder worden er sloten gegraven en parallel daaraan buizen gelegd, er wordt ineens een vijver gegraven en die wordt weer aangesloten op de Sloterplas. Restjes grond worden in het park gedumpt en sleuven in de paden worden niet gerepareerd. Zo’n beetje alle prullenbakken zijn beklad en de vorig jaar gestolen binnenbakken worden maar niet vervangen zodat we tegen de uitpuilende vuilniszakken aan mogen blijven kijken. Hele stroken gras worden zomaar omgeploegd zodat we jaren tegen de brandnetels aan mogen kijken. Stukken worden opeens wel gemaaid en andere opeens niet meer.

Dit jaar gebeurd er opeens zoveel tegelijk dat het de fantasie van bezoekers van het park te boven gaat.
Er zijn zo’n tiental bomen op het grasveld gekapt. Sommige stammen zijn weggehaald en andere niet. Eén stronk is gelijk gefreesd, de rest weer 1 maand later. De stammen liggen er nog steeds. Wel is onlangs het freessel weer vervangen, uitkijken dus!

Ook is er zo’n 5000 m2  begroeiing weggehaald met een grote kraan. Een aantal egels en konijnen is hierdoor dakloos geworden. De grond is vervolgens diep omgespit en de eerste kinderlaarsjes zijn alweer verdwenen. Het lijkt op een geploegde akker die de hele winter zo blijft liggen. Hallo stadsdeel, dit is een park voor mensen! Hoe moet dat met de kinderen die met de eerste sneeuw op het veld willen spelen?
De gerooide bosjes en boompjes zijn op drie grote hopen gegooid en zijn nu, na 8 weken, in 2 weken tijd afgevoerd. Daarbij is wel de grasmat en een vorig jaar geplant boompje geruïneerd.
Naast de skatebaan hebben veel bomen een houten rokje gekregen, maar waarom? We weten het niet. Ook zijn er plastic buizen in de grond gestopt met een rood deksel. In die buis schijnt weer een andere buis te zitten. We worden gek van nieuwsgierigheid.

Het was 4 weken stil maar toen was er een vervolg. Een groot deel van het grasveld, het natste gedeelte, is omringd met hekken. Er zijn ijzeren platen neergelegd. Ook wordt er met zeer grote vrachtwagens grond gebracht. Verder wordt er dagelijks vooral veel geparkeerd op de paden en overlegd door mannen in oranje pakken. Het gerucht dat hier het “Paulus de Wilt Evenemententerrein” komt wordt steeds hardnekkiger. Er schijnt al een Programmamanager aangesteld te zijn. Steeds meer grond werd aangevoerd. Dat zal wel ophogen worden. Maar nee opeens werd er ook grond afgevoerd. Het terrein lijkt dus een werkterrein te zijn waar, over fietspaden(!), grond wordt gebracht en weer wordt opgehaald. In een park waar duizenden bezoekers wekelijks hun rondje Sloterplas of wandelingetje maken! Wie bedenkt zoiets?

Verder heb ik er alle begrip voor dat er bezuinigd wordt op communicatie maar er kan op jullie website toch wel iets verteld worden over al deze werkzaamheden, of zijn alleen werkzaamheden aan de weg belangrijk? Geweldige plannen maken voor het park dat wil het stadsdeel, vind ik op de website. Laat ze eerst eens beginnen met de boel fatsoenlijk te onderhouden en als park te beheren. Laat ons niet meer weken, maanden, jaren met de zooi zitten. Het voelt alsof de schilder die je plafond komt schilderen, de steiger neerzet, alles afplakt en pas 2 maanden later komt schuren om vervolgens pas weer 2 maanden later te komen schilderen.

Een dagelijks bezoeker van het park.
Die anoniem wenst te blijven omdat die niet het gesprek wil aangaan maar daden wil zien.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu