20190310 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20190310

Artikelen
 

10 maart 2019

Beste Buren,

Wat gaat het weer hard.
Nog een paar weken en dan is het hele park weer groen. De eerste bloesem is al te zien en heel binnenkort volgen weer alle iepen.
U had even rust van ons maar er is nu weer wat te melden.

Opruimers nogmaals bedankt.
Het houdt niet op. In positieve zin. De laatste weekenden hebben we weer een aantal buren zien opruimen. Niet alleen het zwerfvuil maar ook de resten van vorige zomer uit enkele bosvakken.
Wat een werk. Een buur haalde in zijn eentje geen vuilniszakken vol maar wel 2 m3 aan oude zeiknatte verschimmelde matrassen, kussens en andere zooi uit een bosvak. En dat in de stromende regen.
Top en hulde! Ook voor de Reiniging die de zooi maandags meteen allemaal ophaalde.

Canadese populieren.
Opeens lagen er rijplaten en waren rode stippen op een aantal mooie dikke bomen in het park. Wat is dit nou weer? En er hing ook meteen een spandoek! Heel goed.
Navraag leverde op dat dit de in 2017 aangewezen Canadese populieren waren die gekapt zouden worden. We hebben het al eens op facebook geplaatst. Wij dachten dat dat al lang klaar was. Dat gaat binnenkort dus nog gebeuren. Helaas.
De Canadese populieren hebben last van spontane takbreuk. Zie voor meer info hier. We hebben met de andere belangengroepen nog een poging gedaan om ze te behouden met een voorstel om ze te laten snoeien. Iets wat volgens een geraadpleegde boomexpert kan. Dan zouden ze nog een aantal jaar kunnen blijven staan als geknotte boom. De keuze was moeilijk. Na overleg met de projectleider denken wij dat kappen en terugplanten van een aantal nieuwe populieren nu toch maar het beste was.
(Meer bomen terugplanten dan de te kappen populieren, van behoorlijke omvang en een andere soort populier. Dat is toegezegd.)

Terugplantplicht.
In de verleende kapvergunningen is vaak sprake van een terugplantplicht. Ook voor "noodkap" geldt dat. Helaas gebeurt dat, ondanks diverse beloftes hierover van dagelijks bestuurder Bobeldijk, nauwelijks. Het plantseizoen is al weer bijna voorbij en we missen nog heel veel bomen.
Amsterdam is door zijn rigoreuze kapbeleid (geen gefaseerde geleidelijke vervanging en herplant met boompjes van minimale omvang) toch al een van de grootste natuurvernietigers. Denkt u aan de hierdoor verminderde schaduw, verminderde verdamping en verminderde CO2 opname. Door het niet terugplanten wordt het allemaal nóg erger.
Is er bij u in de buurt ook niet teruggeplant? Graag melden! Stuur dan een berichtje aan het stadsdeel. info@nieuwwest.amsterdam.nl Een cc-tje naar ons is welkom. (burensloterpark@outlook.com)

Prullenbakken
Waar we in januari vreesden dat de met nieuwjaar kapotgeknalde prullenbakken weer niet vervangen zouden worden, zijn er toch 2 van 3 vervangen. Heel fijn! Gemeld door een buur. Nou die andere en die 5 uit voorgaande jaren nog.

Onderhoud
Zoals u weet maken we ons ernstig zorgen over het slechte onderhoud. Zeker over hoe dat moet na de eventuele opknapbeurten. We weten nu ook de reden. Door diverse media werd wethouder Sharon Dijkstra geciteerd dat "onderhoud niet sexy is". Dat ging vooral over bruggen en kades. Wij willen daar graag de parken en overige openbare ruimte bijzetten.

Meldingen

Na een jaar weinig Meldingen Openbare Ruimte verstuurd te hebben zijn we er toch maar weer mee begonnen. Zoals u weet besteedt Amsterdam heel veel tijd aan afhandeling van meldingen en heel weinig tijd aan zelf signaleren. Door een ambtenaar ook wel piepsysteem genoemd. We waren erg verbaasd dat we een melding kregen dat onze melding was afgehandeld terwijl er buiten niets gebeurd was. In de toelichting stond dat het in de planning zit. Nou, we wachten af. (dag 7)

Dunnen bosvakken oostzijde
Zoals u wellicht gezien heeft zijn er bomen gekapt in de bosvakken. Dat waren de bomen die samen met de andere belangengroepen in de blesgroep aangewezen waren. We krijgen hier veel commentaar op. Velen van u hadden liever wat minder gezien. Wij ook. Maar dit gaat in overleg en dan krijg je nou eenmaal niet altijd je zin. Geven en nemen. Wij vinden het minder dat het stadsdeel hier weer euforisch over publiceert alsof iedereen dit precies zo wou. Dat is dus niet zo, we kunnen er wel mee leven. Daarnaast wordt door hen gemeld dat het vertrouwen weer teruggewonnen is. Dat is niet waar. Maar het begint altijd met een eerste stap, laten we die als gezet beschouwen.

Inrichtings- en beheerplan Sloterpark oostzijde
Er zijn weer 2 overleggen geweest met het stadsdeel over de nieuwe inrichting van het Sloterpark oostzijde. Op dit moment wordt gesproken over de inrichting van de oeverstrook. Bij dit overleg is een ecoloog aangeschoven die pleit voor de aanleg van een aantal zaken.
Wat en hoe dit ecologisch iets oplevert is ons nog niet duidelijk. Ook hoe het beheer straks geregeld wordt baart ons zorgen. Maar we staan open voor zijn plannen en laten ons graag overtuigen.
Tegelijkertijd waren we al bezig met hoe het park straks, als het projectteam voor de nieuwe inrichting verdwenen is, beheert moet worden.  Aangezien het beheer afhankelijk is van de nieuwe inrichting schrijven we nu
samen met andere bewonersgroepen ook op hoe wij graag de inrichting zouden zien. We hebben al wat zaken besproken en de verschillen met het stadsdeel zijn niet al te groot meer. Wij hopen binnenkort de oeverstrook af te ronden en te presenteren.

Mystic Garden en Loveland
Gelukkig gaan er steeds meer stemmen op dat dit soort evenementen echt niet passen in het Sloterpark en andere parken. Een afgehekt, overlastgevend, schade veroorzakend, commercieel evenement dat de gemeenschap ook nog eens het nodige geld kost.
Extra zuur is dat er steeds wordt gelogen. Naar nu blijkt is er door het stadsdeel gelogen over de redenen van de lange opbouwperiode van Loveland. Zogenaamd i.v.m. de droogte. Die opbouwperiode was al lang van te voren bekend.
Nu weer een groot artikel op AT5 dat het stadsdeel het niet goed gedaan heeft met de lange opbouwtijd. Met de nodige beloftes voor de toekomst. https://www.at5.nl/artikelen/192261/stadsbestuur-stadsdeel-niet-scherp-genoeg-bij-vergunning-loveland
Dan doen ze het waaarschijnlijk dit jaar in de toegestane 10 dagen en dan zeggen dat ze weer dat ze goed bezig zijn. En dat ze aan alle eisen en profielen (die in samenspraak met de organisatoren zijn gemaakt) voldoen. Geweldig. En nog veel meer papieren bekertjes, statiegeld, ecologische toiletten, extra stille aggegraten, half decibelletje minder, duurzaam, prulletjes rapen, half geld voor omwonenden, het vernielde snel herstellen. Dat is allemaal greenwashing dat allemaal afleidt van de echte zaak. En dat is dat een afgehekt, schade veroorzakend, overlastgevend, commercieel evenement niet past in het Sloterpark.

Bezwaar Loveland
De buren die een bezwaar hebben ingediend hebben dan eindelijk het besluit op hun bezwaarschrift ontvangen. Uiteraard werd het bezwaar ongegrond verklaard. De tekst is bijzonder summier. Er wordt wel vastgesteld dat de vergunningverlening niet voldeed aan het uiterlijk 6 weken van te voren uitgeven van de vergunning. Ook wordt toegegeven dat het evenement in strijd is met het bestemmingsplan. Dat is juridisch blijkbaar geen probleem. Wel een klap in het gezicht van dagelijks bestuurders Bobeldijk en Mauer die bij behandeling van het bestemmingsplan anders beweerden.
Op die zaken wordt verder niet ingegaan. Zo is geen vermelding gemaakt van het aangedragen feit dat er toen, naar nu blijkt, behoorlijk is gelogen bij de behandeling en vaststelling van het bestemmingsplan. Zo staan in de nota van beantwoording bij het bestemmingsplan zaken als dat het bestemmingsplan leidend is en dat een 2 daags evenement, gelet op de leefbaarheid voor de woonomgeving, ruimtelijk niet inpasbaar is. De bezwaarschriften zijn niet bijgevoegd. De 8 pagina's reclame en mooipraterij van de advocaat van Loveland zijn wel bijgevoegd en deels overgenomen. Tja, en dat ondertekent Femke Halsema dan.


 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu